Charita genenerálním poskytovatelem uprchlických integračních služeb

Charita Česká republika je od 1. ledna tohoto roku na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR generálním poskytovatelem integračních služeb pro azylanty pro rok 2016. Prostřednictvím Charity tak poputuje podpora osobám v ČR s udělenou mezinárodní ochranou (azyl nebo doplňková ochrana). Státní integrační program (SIP) je pro rok 2016 nastaven až na 2 000 oprávněných osob. Charita současně zve ke spolupráci další organizace.
Publikováno: 5. 2. 2016 13:00

O tomto kroku rozhodla vláda dne 20. listopadu 2015 usnesením č. 954 „o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících“. Od té doby probíhala intenzivní jednání o podobě spolupráce, do níž kromě Charity ČR a Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) bude zapojeno Ministerstvo práce a sociálních věcí (zejména zprostředkování práce a dávek v hmotné nouzi), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (zejména kurzy českého jazyka) a Správa uprchlických zařízení MV ČR (v Integračních azylových střediscích) i další.

Charita ČR se smlouvou zavázala zajistit integrační služby v oblastech bydlení, zaměstnání, vzdělávání a odstranění jazykové bariéry, sociální oblasti, zdravotní oblasti a dalších službách, jakými jsou například tlumočení, právní a sociální poradenství. Charita ČR má s poskytováním těchto služeb dlouholeté zkušenosti díky síti osmi migračních poraden v celé České republice, i přesto však bude hledat subdodavatele a partnery pro zajištění výše popsaných služeb mezi právnickými osobami (především další nevládní organizace, církevní organizace a obce).

V září loňského roku již Charita založila Evidenci pomoci pro uprchlíky v nouzi, kde mohou své nabídky zaregistrovat jednotlivci (fyzické osoby). Vznikly také nové webové stránky s přehlednými informacemi k tématice migrace a uprchlictví. Nyní Charita ČR spouští Registraci nabídek subdodavatelů integračních služeb a vyzývá vážné zájemce o spolupráci, aby zde nabízeli své služby a pomoc. Subdodavateli se mohou stát právnické osoby, nejlépe se zkušeností s prací s migranty. Ti musí zpracovat pro budoucí klienty tzv. Integrační plán, na jehož základě budou poskytovány integrační služby ve všech výše uvedených oblastech.

Pro bližší informace a dotazy byla také zřízena nová e-mailová adresa: sip@charita.cz.

(Autor: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021