Charita genenerálním poskytovatelem uprchlických integračních služeb

Charita Česká republika je od 1. ledna tohoto roku na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR generálním poskytovatelem integračních služeb pro azylanty pro rok 2016. Prostřednictvím Charity tak poputuje podpora osobám v ČR s udělenou mezinárodní ochranou (azyl nebo doplňková ochrana). Státní integrační program (SIP) je pro rok 2016 nastaven až na 2 000 oprávněných osob. Charita současně zve ke spolupráci další organizace.
Publikováno: 5. 2. 2016 14:00

O tomto kroku rozhodla vláda dne 20. listopadu 2015 usnesením č. 954 „o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících“. Od té doby probíhala intenzivní jednání o podobě spolupráce, do níž kromě Charity ČR a Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) bude zapojeno Ministerstvo práce a sociálních věcí (zejména zprostředkování práce a dávek v hmotné nouzi), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (zejména kurzy českého jazyka) a Správa uprchlických zařízení MV ČR (v Integračních azylových střediscích) i další.

Charita ČR se smlouvou zavázala zajistit integrační služby v oblastech bydlení, zaměstnání, vzdělávání a odstranění jazykové bariéry, sociální oblasti, zdravotní oblasti a dalších službách, jakými jsou například tlumočení, právní a sociální poradenství. Charita ČR má s poskytováním těchto služeb dlouholeté zkušenosti díky síti osmi migračních poraden v celé České republice, i přesto však bude hledat subdodavatele a partnery pro zajištění výše popsaných služeb mezi právnickými osobami (především další nevládní organizace, církevní organizace a obce).

V září loňského roku již Charita založila Evidenci pomoci pro uprchlíky v nouzi, kde mohou své nabídky zaregistrovat jednotlivci (fyzické osoby). Vznikly také nové webové stránky s přehlednými informacemi k tématice migrace a uprchlictví. Nyní Charita ČR spouští Registraci nabídek subdodavatelů integračních služeb a vyzývá vážné zájemce o spolupráci, aby zde nabízeli své služby a pomoc. Subdodavateli se mohou stát právnické osoby, nejlépe se zkušeností s prací s migranty. Ti musí zpracovat pro budoucí klienty tzv. Integrační plán, na jehož základě budou poskytovány integrační služby ve všech výše uvedených oblastech.

Pro bližší informace a dotazy byla také zřízena nová e-mailová adresa: sip@charita.cz.

(Autor: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020