Charita genenerálním poskytovatelem uprchlických integračních služeb

Charita Česká republika je od 1. ledna tohoto roku na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR generálním poskytovatelem integračních služeb pro azylanty pro rok 2016. Prostřednictvím Charity tak poputuje podpora osobám v ČR s udělenou mezinárodní ochranou (azyl nebo doplňková ochrana). Státní integrační program (SIP) je pro rok 2016 nastaven až na 2 000 oprávněných osob. Charita současně zve ke spolupráci další organizace.
Publikováno: 5. 2. 2016 13:00

O tomto kroku rozhodla vláda dne 20. listopadu 2015 usnesením č. 954 „o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících“. Od té doby probíhala intenzivní jednání o podobě spolupráce, do níž kromě Charity ČR a Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) bude zapojeno Ministerstvo práce a sociálních věcí (zejména zprostředkování práce a dávek v hmotné nouzi), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (zejména kurzy českého jazyka) a Správa uprchlických zařízení MV ČR (v Integračních azylových střediscích) i další.

Charita ČR se smlouvou zavázala zajistit integrační služby v oblastech bydlení, zaměstnání, vzdělávání a odstranění jazykové bariéry, sociální oblasti, zdravotní oblasti a dalších službách, jakými jsou například tlumočení, právní a sociální poradenství. Charita ČR má s poskytováním těchto služeb dlouholeté zkušenosti díky síti osmi migračních poraden v celé České republice, i přesto však bude hledat subdodavatele a partnery pro zajištění výše popsaných služeb mezi právnickými osobami (především další nevládní organizace, církevní organizace a obce).

V září loňského roku již Charita založila Evidenci pomoci pro uprchlíky v nouzi, kde mohou své nabídky zaregistrovat jednotlivci (fyzické osoby). Vznikly také nové webové stránky s přehlednými informacemi k tématice migrace a uprchlictví. Nyní Charita ČR spouští Registraci nabídek subdodavatelů integračních služeb a vyzývá vážné zájemce o spolupráci, aby zde nabízeli své služby a pomoc. Subdodavateli se mohou stát právnické osoby, nejlépe se zkušeností s prací s migranty. Ti musí zpracovat pro budoucí klienty tzv. Integrační plán, na jehož základě budou poskytovány integrační služby ve všech výše uvedených oblastech.

Pro bližší informace a dotazy byla také zřízena nová e-mailová adresa: sip@charita.cz.

(Autor: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR)

Autor článku:
František Jemelka

Související články