Papež František o původu svatých roků

11. 02. 2016 téma: Svatý rok milosrdenství Rubrika: Papež František
Generální audience s papežem Františkem připadla tentokrát na Popeleční středu (10. února 2016). František při této příležitosti vysvětlil původ svatých roků, jak jej popisuje Bible.

Vatikán: O vzniku tradice svatých roků se lze dočíst především ve třetí knize Mojžíšově. Původně jeho slavení připadalo na každých padesát let. K čemu však tato událost vybízela, to dnes nemá obdoby.

Podle pokynů z knihy Leviticus „mohl člověk znovu nabýt svého pozemku či domu, pokud byl předtím donucen je prodat. Jestliže měl někdo dluhy, nebyl s to je splácet a byl proto donucen sloužit svému věřiteli, mohl se svobodně vrátit ke své rodině a získat zpět veškeré vlastnictví,“ popsal František.

Toto „milostivé léto“ umožňovalo vrátit se do původní situace, nabízelo šanci začít znovu, vyhlašovalo jakési všeobecné odpuštění. Původ celé této události je založen na základní myšlence, že „země původně náleží Bohu a byla svěřena lidem (srov. Gn 1,28-29). Nikdo si tudíž nemůže nárokovat její výlučné vlastnictví, a působit tak nerovnost,“ řekl František.

Na základě tohoto vyzval každého k popřemýšlení nad tím, co všechno počítá za své osobní vlastnictví a zda toho není příliš.

„O milostivém létě se zchudlému člověku navracely prostředky nezbytné k živobytí a bohatý člověk dával chudému nazpět, oč jej obral. Cílem byla společnost založená na rovnosti a solidaritě, kde by se svoboda, půda a peníze stávaly dobrem pro všechny, a nejenom pro některé, jak se to děje dnes, pokud se nemýlím…,“ řekl dále František a dodal: „Svěřím se vám s jedním přáním – pokud se Svatý rok nedotkne našich kapes, není to pravé milostivé léto. Rozumíte? A to není papežův výmysl, nýbrž to stojí v Bibli. Jak jsem řekl, cílem byla společnost, založená na rovnosti a solidaritě, kde by se svoboda, půda a peníze stávaly dobrem pro všechny, a nejenom pro některé. Účelem milostivého léta bylo napomáhat lidu, aby prožíval konkrétní bratrství, utvářené vzájemnou pomocí.“

A tak papež, zvláště v postní době a v souladu se Svatým rokem milosrdenství, nabádá k velkorysosti a velkodušnosti, k obětavé pomoci, půjčování, darování a sdílení s druhými: „Drazí bratři a sestry, biblické poselství je velmi jasné – s odvahou přistupme ke sdílení, protože v tom spočívá milosrdenství. Jestliže vyžadujeme milosrdenství od Boha, začněme s ním sami mezi sebou – se spoluobčany, rodinami, národy a světadíly. Přispívat k utváření země bez chudých znamená budovat společnost bez diskriminace, založenou na solidaritě, která vede ke sdílení vlastnictví a k rozdělování zdrojů vycházejícím z bratrství a spravedlnosti,“ řekl na závěr.

(Zdroj: Rádio Vaticana; foto: Alexey Gotovskiy / CNA)

Autor článku: Zuzana Lášková