Letošní Tříkrálová sbírka překonala tu loňskou. Děkujeme!

Koleda Tříkrálové sbírky 2016 je sečtena. Výsledná částka činí obdivuhodných 96 milionů Kč, tedy o více než 6,6 milionů korun více než loni. Výnos pomůže lidem v sociální nouzi, matkám s dětmi v tísni, seniorům, lidem s postižením a vážně nemocným, ale třeba i dětem v Latinské Americe - část výtěžku totiž půjde na projekty rozvojové spolupráce v zahraničí.
Publikováno: 3. 2. 2016 15:00

Výnos sbírky je důkazem o štědrosti lidí kolem nás, našich spoluobčanů. Jsme vděčni každému, kdo přispěl,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. „Získané peníze jsou pro nás nejen prostředkem, ale současně i závazkem, abychom s jejich pomocí mírnili utrpení a potíže lidí v nouzi.

Heslo „Každá koruna pomáhá“ se stalo hlavním mottem celostátní Tříkrálové sbírky, která se na počátku ledna 2016 konala již pošestnácté. Letošní výnos je současně také největší v historii, k dnešnímu dni (3. února) dosáhl 96 018 536 Kč (z toho 1 102 551 Kč tvoří výnos dárcovských SMS zaslaných během Tříkrálového koncertu). Výtěžek sbírky poputuje na několik stovek projektů podporujících osoby a rodiny v sociální nouzi, děti a dospělé s hendikepem, nemocné i seniory.

Kde peníze pomohou?


Obnos bude rozdělen podle předem daného klíče:

Téměř dvě třetiny (65 %) z obnosu, který byl vykoledován v oblasti místní Charity, se do regionu opět vrátí, aby podpořil některé z místních projektů. Jen několik příkladů: rozšíření Domova pro matky s dětmi v tísni v Hodoníně, úhrada školních obědů pro děti z chudých rodin na Znojemsku, podpora charitní Poradny pro lidi v nouzi v Jindřichově Hradci, nákup zdravotních pomůcek pro Charitní pečovatelskou službu Chrudim a vozů pro přepravu klientů Oblastní charity Nové Hrady u Skutče či pro Charitní pečovatelskou službu Litoměřice. Úhrada rehabilitace pro Jarouška a Noemi, dětí postižených dětskou mozkovou obrnou z Děčína, přímá finanční nebo materiální pomoc osobám v nouzi na Kroměřížsku a na Vsetínsku, podpora Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech, provoz Charitní pečovatelské služby Frýdek-Místek nebo Denního stacionáře pro seniory v Příbrami.

Dalších 15 % výnosu sbírky připadá na projekty diecézních charit (v Západních Čechách např. na provoz Domova pro matky s dětmi v Havlovicích u Domažlic),

10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci v zahraničí (např. na pomoc dětem v Peru, Bolívii, Paraguayi a Ekvádoru v rámci projektu Adopce na dálku; z výtěžku je rovněž sestaven krizový fond pro řešení nenadálých humanitárních krizí), 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika a zbylých 5 % výnosu pokryje v souladu se zákonem režii sbírky.

Letos probíhala koleda s více než dvacet jedna tisíci pokladničkami, tedy o téměř tisíc více než loni,“ říká hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. „Všem koledníkům a vedoucím skupinek děkujeme, protože bez nich by se tato úspěšná akce nemohla uskutečnit.“

Doprovodné akce

Letošní Tříkrálové sbírky 2016 se zúčastnilo přes šedesát tisíc dobrovolníků, zejména dětí ze škol, farností a skautských oddílů. Sbírku provázela řada doprovodných akcí. K nejvýznamnějším patří společné žehnání koledníkům od biskupů z Plzně a z  Řezna  29. prosince 2015 v Kladrubech u Stříbra, průvod se třemi králi na velbloudech v Praze (3. ledna 2016), přijetí koledníků prezidentem republiky na Pražském hradě (6. ledna) a tradiční Tříkrálový koncert, vysílaný z Městského divadla v Brně v přímém přenosu Českou televizí (10. ledna). Tři králové byli také hosty Snídaně v Senátu (12. ledna).

Koledování se ve všech regionech ČR uskutečnilo v  období od 1. do 14. ledna 2016. Na sbírkový účet či dárcovskou SMS je však možné přispívat po celý rok. Přispět do sbírky můžete zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.). Podpořit sbírku je možné také na účet 66008822/0800 u ČS, VS 777.

Sbírku pořádá Charita ČR s podporou Nadace České spořitelny. Více na: www.trikralovasbirka.cz .

(Zdroj: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR; foto: Radomír Muzikář, Člověk a víra)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

TOP - Týden otevřených kostelů v Hradci Králové

Týden otevřených kostelů (TOK), pokud to vládní nařízení dovolí, se letos uskuteční v Hradci Králové ve dnech 23. - 30. 5. 2021. Projekt má za cíl představit křesťanství a ukázat co nejširší rozsah jeho aktivit a tím pomoci odbourat zažité předsudky, rozšířit povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že jsou centrem společenského a kulturního života města i dnes.
16.04.2021

Blahořečení P. Dominika Zavřela můžete sledovat živě na TV Noe

V sobotu 17. dubna 2021 od 10.30 se ve Vatikánu bude konat mše svatá s blahořečením Simona Cadrona a druhů mezi které patřil i P. Dominik Zavřel pocházející z Chodova u Prahy. Bohoslužbu bude živě přenášet TV Noe.
16.04.2021

Papež František: Svatost není pro “specialisty na božské záležitosti"

Modlitba, skutky lásky a povolání ke svatosti – o těchto základních kamenech řeholního života mluvil papež František ve videoposelství k účastníkům kongresu uspořádaného k padesátému výročí prohlášení svaté Terezie od Ježíše za učitelku církve.
16.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021

Vychází nová kniha arcibiskupa Jana Graubnera

V Karmelitánském nakladatelství vychází kniha Zbožnost je užitečná ke všemu, jejíž autorem je olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. V publikaci autor vzpomíná i na svůj boj s nemocí covid-19 v prosinci loňského roku.
15.04.2021