Papež František ukončil Rok zasvěceného života

Během závěrečných oslav Roku zasvěceného života vyzval papež František zasvěcené osoby, ať dělají odvážná a prorocká rozhodnutí, nebojí se ušpinit během svého poslání ruce a vyjdou na periferie. Rok věnovaný zasvěceným osobám slavnostně ukončily i některé diecéze v České republice, v jiných se oslavy ještě chystají.
Publikováno: 3. 2. 2016 15:00

Vatikán: Součástí programu k ukončení Roku zasvěcené života bylo setkání papeže Františka s řeholníky a řeholnicemi i společné slavení mše svaté

Během homilie papež vysvětlil spojení a návaznost roku věnovaného zasvěceným osobám na nedávno zahájený rok milosrdenství. Rok zasvěcený osob se teď jako „řeka vlévá do moře milosrdenství, do onoho nezměrného tajemství lásky, kterou prožíváme v tomto mimořádném svatém roce,“ řekl František.

Setkání s Pánem stojí na počátku každého povolání k zasvěcení, vysvětlil dále: „Povolání totiž nezačíná naším projektem vymyšleným u stolu, nýbrž milostí, kterou nás Pán dostihuje v setkání, jež mění život. Kdo se opravdu setká s Ježíšem, nemůže zůstat stejný jako dřív.“ Toto setkání s Ježíšem, pokračoval, má pak každý řeholník zprostředkovávat druhým; „stává se podporovatelem kultury setkávání a uniká sebevztažnosti, která nás uzavírá do sebe.“

Každý řeholník je podle Františka také povolán, po vzoru Ježíše, sdílet s lidmi kolem sebe Boží blízkost: „Zasvěcené osoby jsou povolány být konkrétním a prorockým znamením této blízkosti Boha, tohoto sdílení stavu křehkosti, hříchu a ran člověka naší doby. Všechny formy zasvěceného života, každá podle svých charakteristik, jsou povolány být nepřetržitě na misiích a sdílet radost a naději, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí.

Dalším úkolem člověka, který se zasvětí Bohu, je podle Františka být ‚strážcem úžasu‘, tzn. neochabovat ve svém rozhodnutí se pro Pána, neupadat do stereotypu, nezastavovat se před překážkami, přijímat prorocká a odvážná rozhodnutí, udržovat si v srdci jakýsi permanentní „zdravý neklid pro Pána“. „Běda,“ varoval František, „jestliže se duchovní život stane zvykem, běda, když naše charismata vykrystalizují v abstraktní doktrinu. (...) Naši zakladatelé byli pohnuti Duchem a nebáli se zašpinit si ruce všedním životem a lidskými problémy, odvážně se vydávali na zeměpisné a existenciální periferie."

Po mši svaté vyšel papež František před baziliku sv. Petra a promluvil k přítomným řeholníkům znovu: „I dnes vás Pán nepřestává volat tou láskou, s níž jste byli povoláni. Nezapomeňte, nezapomeňte tu krásu a úžas prvního zavolání!

Závěrečné oslavy Roku zasvěceného života proběhly také v jednotlivých diecézích České republiky, nebo se zde ještě chystají.  Například v Praze se uskutečnilo tradiční setkání řeholníků, řeholnic a všech zasvěcených osob s kardinálem Dominikem Dukou, v Českých Budějovicích je přivítal biskup Pavel Posád, v Hradci Králové pak biskup Josef Kajnek. Na Jablunkovských oslavách zasvěcených osob v ostravsko-opavské diecézi zastoupil nemocného biskupa Františka Václava Lobkowicze Mons. Adam Rucki.

Rok věnovaný zasvěceným osobám, který byl slaven po celém světě, začal na první adventní neděli v listopadu roku 2014 a skončil 2. února 2016.

(zdroj: Vatican Radio, biskupství ČR; foto: Alan Holdren / CNA)

Autor článku:
Zuzana Lášková

Související články

Další aktuality

Angelus: Buďte světlem!

Promluva papeže Františka před dnešní polední modlitbou Anděl Páně.
28.02.2021

Nedělní videokázání (nejen) pro děti - 2. neděle postní

Kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti k 2. neděli postní.
28.02.2021

Omezení pro bohoslužby zůstávají nezměněna

V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení. Platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě.
27.02.2021

Komentář C. V. Pospíšila: Naprosto nevědecké „přemalby“ obrazu historického Ježíše

Přinášíme vám komentář profesora Ctirada Václava Pospíšila, teologa a kněze, ve kterém se zamýšlí (nejen) nad doku-dramatem Poslední dny Ježíše Krista, který nedávno odvysílala Česká televize.
26.02.2021

COMECE: Princip nediskriminace nesmí rozostřovat limity EU

Zvláštní péče o dítě před i po jeho narození je součástí mezinárodních právních standardů. Ani legislativa Evropské unie ani Evropská konvence o lidských právech nepředvídají právo na potrat. Zákony o interrupcích jsou v kompetenci právních systémů jednotlivých členských zemí - to jsou hlavní argumenty, s nimiž se vedení Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) ohradilo proti rezoluci Evropského parlamentu z 26. listopadu ohledně změny potratového zákona v Polsku.
26.02.2021