Papež František ukončil Rok zasvěceného života

Během závěrečných oslav Roku zasvěceného života vyzval papež František zasvěcené osoby, ať dělají odvážná a prorocká rozhodnutí, nebojí se ušpinit během svého poslání ruce a vyjdou na periferie. Rok věnovaný zasvěceným osobám slavnostně ukončily i některé diecéze v České republice, v jiných se oslavy ještě chystají.
Publikováno: 3. 2. 2016 15:00

Vatikán: Součástí programu k ukončení Roku zasvěcené života bylo setkání papeže Františka s řeholníky a řeholnicemi i společné slavení mše svaté

Během homilie papež vysvětlil spojení a návaznost roku věnovaného zasvěceným osobám na nedávno zahájený rok milosrdenství. Rok zasvěcený osob se teď jako „řeka vlévá do moře milosrdenství, do onoho nezměrného tajemství lásky, kterou prožíváme v tomto mimořádném svatém roce,“ řekl František.

Setkání s Pánem stojí na počátku každého povolání k zasvěcení, vysvětlil dále: „Povolání totiž nezačíná naším projektem vymyšleným u stolu, nýbrž milostí, kterou nás Pán dostihuje v setkání, jež mění život. Kdo se opravdu setká s Ježíšem, nemůže zůstat stejný jako dřív.“ Toto setkání s Ježíšem, pokračoval, má pak každý řeholník zprostředkovávat druhým; „stává se podporovatelem kultury setkávání a uniká sebevztažnosti, která nás uzavírá do sebe.“

Každý řeholník je podle Františka také povolán, po vzoru Ježíše, sdílet s lidmi kolem sebe Boží blízkost: „Zasvěcené osoby jsou povolány být konkrétním a prorockým znamením této blízkosti Boha, tohoto sdílení stavu křehkosti, hříchu a ran člověka naší doby. Všechny formy zasvěceného života, každá podle svých charakteristik, jsou povolány být nepřetržitě na misiích a sdílet radost a naději, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí.

Dalším úkolem člověka, který se zasvětí Bohu, je podle Františka být ‚strážcem úžasu‘, tzn. neochabovat ve svém rozhodnutí se pro Pána, neupadat do stereotypu, nezastavovat se před překážkami, přijímat prorocká a odvážná rozhodnutí, udržovat si v srdci jakýsi permanentní „zdravý neklid pro Pána“. „Běda,“ varoval František, „jestliže se duchovní život stane zvykem, běda, když naše charismata vykrystalizují v abstraktní doktrinu. (...) Naši zakladatelé byli pohnuti Duchem a nebáli se zašpinit si ruce všedním životem a lidskými problémy, odvážně se vydávali na zeměpisné a existenciální periferie."

Po mši svaté vyšel papež František před baziliku sv. Petra a promluvil k přítomným řeholníkům znovu: „I dnes vás Pán nepřestává volat tou láskou, s níž jste byli povoláni. Nezapomeňte, nezapomeňte tu krásu a úžas prvního zavolání!

Závěrečné oslavy Roku zasvěceného života proběhly také v jednotlivých diecézích České republiky, nebo se zde ještě chystají.  Například v Praze se uskutečnilo tradiční setkání řeholníků, řeholnic a všech zasvěcených osob s kardinálem Dominikem Dukou, v Českých Budějovicích je přivítal biskup Pavel Posád, v Hradci Králové pak biskup Josef Kajnek. Na Jablunkovských oslavách zasvěcených osob v ostravsko-opavské diecézi zastoupil nemocného biskupa Františka Václava Lobkowicze Mons. Adam Rucki.

Rok věnovaný zasvěceným osobám, který byl slaven po celém světě, začal na první adventní neděli v listopadu roku 2014 a skončil 2. února 2016.

(zdroj: Vatican Radio, biskupství ČR; foto: Alan Holdren / CNA)

Autor článku:
Zuzana Lášková

Související články

Další aktuality

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 2022

Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
03.10.2022

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022