Velký pátek opět státním svátkem

Česká republika si letos v pátek 25. března poprvé ve své historii připomene ukřižování Ježíše Krista formou státního svátku. Změnu dosavadní praxe odhlasovali poslanci a senátoři, následně ji podepsal prezident republiky.
Publikováno: 22. 3. 2016 14:51

Velký pátek je dnem, kdy si věřící připomínají Kristovu oběť na kříži. Je to součást Velikonoc, nejvýznamnějších křesťanských oslav církevního roku; věřící v tento den drží půst. Spolu s Bílou sobotou a následnou nedělí tvoří tzv. velikonoční triduum a je součástí Svatého týdne začínajícího uplynulou Květnou nedělí.

Na Velký pátek se slaví v kostelech bohoslužba na památku Umučení Páně; z praktických důvodů (monžost účasti pracujících věřících) zpravidla probíhá po západu slunce. V jejím začátku se kněz a jáhni v tichosti ukloní a lehnou si před oltář. Toto gesto vyjadřuje pokoru člověka „pocházejícího ze země“ i zármutek a bolest církve. Během bohoslužby se čtou nebo zpívají pašije (příběh utrpení Ježíše Krista až do jeho smrti na kříži) a modlí se slavnostní prosby za celý svět, neboť Kristus zemřel za všechny lidi. Věřící také uctívají kříž, poklonou či jeho políbením.

Velký pátek jako den pracovního klidu je uznáván v přibližně 40 zemích světa; mj. v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Německu, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska či na Slovenskou.

Generální sekretář ČBK Tomáš Holub se k této novince vyjádřil následovně: „Jsem rád, že bude Velký pátek volným dnem i u nás, protože už jen to, že lidé v České republice zaregistrují nějaké volno, které je vázáno na poselství křesťanství, je prvním krůčkem vpřed. Třeba se zase o maličko více přiblíží k tomu, že toto volno je možné naplnit nejen odpočinkem a sportem či okopáváním právě se probouzející zahrádky, ale je také příležitostí a možností se přiblížit k tajemství, jež nám dává dar volnosti nejen pro Velký pátek, ale pro celý náš život.“

Velký pátek byl na našem území mezi státními svátky do 50. let dvacátého století, než ho z nich vyřadili komunisté. Návrh zákona obsahující Velký pátek jako svátek schválili poslanci dne 21. října 2015; senátoři 2. prosince a 11. prosince 2015 pak tento zákon podepsal prezident republiky. Jedná se o novelu zákona o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (č. 245/2000 Sb.); zákon vyšel pod č. 359/2015 Sb.

Podrobněji k významu svátku např. zde: http://goo.gl/pPG7gl.

Mohl by vás zajímat i velikonoční vzkaz gen. sekretáře ČBK: http://www.cirkev.cz/multimedia/160322-velikonocni-zamysleni-tomase-holuba.

 (zdroj: www.vira.cz)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021