Papež František umyje na Zelený čtvrtek nohy uprchlíkům

Papež František navštíví na Zelený čtvrtek centrum pro žadatele o azyl v italském Castelnuovo di Porto, aby zde při tradičním velikonočním obřadu mytí nohou prokázal službu místním uprchlíkům a vyjádřil jim tak svou blízkost.
Publikováno: 23. 3. 2016 15:00

Centrum pro žadatele o azyl ve městě Castelnuovo di Porto, přibližně 30 kilometrů od Říma, je místo, kde bude papež František sloužit tradiční obřady připadající na Zelený čtvrtek. Papež se zde skloní před 12 uprchlíky různých vyznání, aby jim umyl nohy, stejně jako Ježíš umyl nohy svým učedníkům na znamení pokory, pozornosti a poslání ke službě druhým.

Během mimořádné audience Svatého roku milosrdenství v sobotu 12. března 2016 hovořil František o tomto aktu umývání nohou následovně: „Umytím nohou apoštolů Ježíš zjevil způsob, jakým s námi jedná Bůh, a dal příklad toho, co znamená ‚nové přikázání‘ (Jan13,34) milovat se navzájem jako On miloval nás tím, že položil svůj život za nás. Samotný Jan to píše ve svém prvním listě: ‚Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život. Také my jsme povinni položit život za své bratry [...] Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy‘ (1 Jan 3,16.18).

Láska je tudíž konkrétní služba, kterou si prokazujeme navzájem,“ pokračoval František během promluvy. „Láska nejsou slova, ale činy a služba! Skromná služba konaná mlčky a ve skrytu, jak řekl sám Ježíš: ‚ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice‘ (Mt 6,3). To znamená dát k dispozici dary, jimiž nás obdařil Duch Svatý, aby mohlo společenství růst (srov. 1 Kor 12,4-11). Vyjadřuje se také sdílením materiálních dober, aby nikdo nebyl v nouzi. Sdílení a oddanost vůči tomu, kdo se ocitl v nouzi, je životní styl, který Bůh vštěpuje jako autentickou cestu lidskosti také mnohým nekřesťanům.“

Aktem mytí nohou právě uprchlíkům chce Svatý otec vyjádřit aktuálnost jejich problému a snahu obnovit důstojnost těchto zavrhovaných a mnohými lidmi ponižovaných lidí. Tím, že se v tomto symbolickém obřadu papež skloní mimo jiné i před lidmi jiného než katolického vyznání má vyjádřit respekt ke každé osobě bez rozdílu.

V předchozích letech slavil František liturgii Zeleného čtvrtku v centru mládeže, rehabilitačním centru pro osoby se zdravotním postižením či římské věznici.

Velkopáteční obřady a liturgii Umučení Páně prožije papež František v bazilice sv. Petra, na noční křížovou cestu se pak přemístí do římského Kolosea. Na sobotní vigilii se vrátí zpět do baziliky a v neděli bude po mši svaté ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně následovat tradiční požehnání městu a světu ze Svatopetrského náměstí Urbi et Orbi.

Přímé přenosy velikonočních bohoslužeb bude možné sledovat na televizi Noe:

Zelený čtvrtek
9.30 Missa chrismatis z Baziliky sv. Petra v Římě
18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně z kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě – Přívoze
20.00 Svatá hodina z Getsemanské zahrady v Jeruzalémě

Velký pátek
17.00 Památka umučení Páně z Baziliky sv. Petra v Římě
21.15 Křížová cesta z Kolosea v Římě

Bílá sobota
20.30 Vigile ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně z Baziliky sv. Petra v Římě

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – neděle
10.00 Mše svatá ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně z Baziliky sv. Petra v Římě
12.00 Urbi et Orbi – požehnání městu a světu

Pondělí velikonoční
12.05 Mše svatá z kaple televize Noe

(Zdroj: News. va, CNA)

Autor článku:
Zuzana Lášková

Související články

Další aktuality

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021