Velikonoce 2016 v diecézích

Přinášíme přehled toho nejzajímavějšího z dění v diecézích pro nadcházející dny ve Svatém týdnu. Naleznete zde program jednotlivých biskupů a pozvánky na některé související akce.
Publikováno: 23. 3. 2016 15:24

Litoměřická diecéze

Zelený čtvrtek (24. března)

Od 9.00 hodin Missa chrismatis v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Od 18.00 hodin Coena Domini s obřadem umývání nohou tamtéž. Hlavní celebrant: litoměřický biskup Jan Baxant.

Velký pátek (25. března)

Od 10.00 hodin putování čtrnácti zastaveními na křížové cestě v barokním poutním areálu Kalvárie v Ostrém u Úštěka, od 18.00 hodin velkopáteční obřady v katedrále sv. Štěpána. Hlavní celebrant: litoměřický biskup Jan Baxant.

Bílá sobota (26. března)

Obřady velikonoční vigilie budou zahájeny ve 21.00 hodin na nádvoří biskupské rezidence a pokračovat budou v katedrále. Hlavní celebrant: litoměřický biskup Jan Baxant.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční (27. března)

Od 10.00 hodin slavnost Zmrtvýchvstání Páně v katedrále sv. Štěpána. Po mši svaté požehnání velikonočních pokrmů. Hlavní celebrant: litoměřický biskup Jan Baxant.

 

Plzeňská diecéze

Velikonoční bohoslužby v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni s Františkem Radkovským, emeritním biskupem plzeňským:

 

Zelený čtvrtek

9.00 hod. mše svatá při svěcení olejů. V 16.30 hod. následuje mše na památku Večeře Páně.

Velký pátek

Od 8.00 se uskuteční liturgie hodin (modlitba se čtením a ranní chvály), v 16.30 pak obřady na památku Umučení Páně.

Na Velký pátek ve 14.00 hod. zahájí otec biskup Radkovský také tradiční veřejné čtení u Branky ve Smetanových sadech.

Bílá sobota

V 8.00 je liturgie hodin a přípravné obřady křtu s udílením svátosti křtu i biřmování. Od 20.30 následuje velikonoční vigilie.

Boží Hod Velikonoční

V 10.30 je mše svatá s apoštolským požehnáním spojeným s plnomocnými odpustky. Od 18.00 hod. pontifikální nešpory.

 

Českobudějovická diecéze

Velikonoce s biskupem Vlastimilem Kročilem v českobudějovické katedrále:

Zelený čtvrtek

9.30 Missa chrismatis, eucharistická slavnost svěcení olejů.

17.00 mše svatá na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou.

Velký pátek

V 17.00 začnou obřady na památku umučení Páně

Bílá sobota

Od 20.00 se uskuteční vigilie ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně s posvěcením velikonoční svíce a obřadem křtu dospělých.

Velikonoční neděle

Slavnostní eucharistická bohoslužba od 9.00.

Program biskupa Pavla Posáda:

Zelený čtvrtek

9.00 Missa chrismatis v Ostravě, katedrála Božského spasitele.

Velký pátek

Od 18.00 obřady ve Veselí nad Lužnicí.

Bílá sobota

Vigilie od 20.30 ve Veselí nad Lužnicí.

Velikonoční neděle

Mše svatá od 8.00 v Zlukově.

Mše svatá v 9.30 ve Veselí nad Lužnicí.

 Více k zajímavému velikonočnímu programu na www.bcb.cz.

Brněnská diecéze

Velikonočním obřadům v katedrále sv. Petra a Pavla bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

 Zelený čtvrtek

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude na Zelený čtvrtek v katedrále sv. Petra a Pavla předsedat dopoledne od 9.00 hodin tzv. Missa chrismatis - bohoslužbě se svěcením olejů a s obnovou kněžských závazků, a v 17.30 hodin večerní mši na památku Večeře Páně.

Velký pátek

Na Velký pátek bude biskup Vojtěch v katedrále na Petrově v 15.00 hodin předsedat Velkopátečním obřadům na památku Umučení Páně. Pašije podle sv. Jana zaznějí v podání Svatomichalské gregoriánské scholy, kterou řídí Josef Gerbrich.

Bílá sobota

Večerní vigilii se křtem dospělých katechumenů na Bílou sobotu bude brněnský biskup slavit v katedrále od 21.00 hodin. Slavnost začíná na prostranství před katedrálou žehnáním ohně a velikonoční svíce - paškálu. V brněnské diecézi přijme na Bílou sobotu křest téměř stovka katechumenů.

Také letos zve brněnský biskup Vojtěch během letošního velikonočního třídenní na pravidelné ranní modlitby do katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově. Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu se zde každoročně se svým biskupem setkávají kněží a věřící z Brna a nejbližšího okolí ke společné denní modlitbě církve. Modlitba se čtením a ranní chvály začínají v tyto dny v 7.00 hodin.

Boží hod velikonoční

Na Boží hod velikonoční bude biskup Cikrle slavit bohoslužbu od 10.30 hodin. Mše budou v tento den slaveny také v 7.30 a 9.00 hodin

Další program:

Ve dnech 20. března až 3. dubna 2016. proběhne pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v jihomoravské metropoli již 25. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby. Jak uvádějí organizátoři: „Pětiletou řadu velikonočních festivalů duchovní hudby s motivy pohybu / pouti uzavírá v jubilejním ročníku návrat k tomu nejniternějšímu. Festival tentokrát charakterizují motivy labyrintu, hledání ztracené ovce, návratu. S odkazem na symbol srdce / útočiště zaznějí v průběhu festivalu především skladby s vazbou na české země. Více zde http://mhf-brno.cz/velikonocni-festival-duchovni-hudby.

 

Olomoucká arcidiecéze

Bohoslužby olomouckých biskupů ve Svatém týdnu:

Během Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí (letos 20. března) a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně (27. března), budou olomoucký arcibiskup Jan Graubner a světící biskup Josef Hrdlička slavit několik bohoslužeb – převážně v katedrále, ale také na Svatém Kopečku.

Květná neděle

Na Květnou neděli bude arcibiskup Jan Graubner slavit mši svatou s připomínkou vjezdu Páně do Jeruzaléma. Bohoslužba v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 10.00 hodin.

Zelený čtvrtek

O Zeleném čtvrtku (24. března) se vždy dopoledne koná bohoslužba se svěcením olejů a obnovou kněžských závazků, které se kromě obou biskupů zúčastní i množství kněží z celé olomoucké arcidiecéze. Tzv. missa chrismatis začíná v katedrále v 9.30 hodin. Večerní mše na památku Večeře Páně za přítomnosti obou biskupů pak tamtéž začíná v 18.00 hodin.

Velký pátek

Na Velký pátek v 18.00 hodin budou biskupové v katedrále slavit velkopáteční obřady na památku Umučení Páně.

Večerní vigilii na Bílou sobotu bude arcibiskup Jan Graubner slavit v katedrále sv. Václava od 21.00 hodin. Biskup Josef Hrdlička bude tutéž vigilii celebrovat již od 20.30 hodin v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Neděli velikonoční, největší slavnost liturgického roku, potom oba biskupové oslaví opět společně, a to od 10.00 hodin v katedrále sv. Václava.

(Přehled všech bohoslužeb, které se ve Svatém týdnu budou slavit na území olomoucké arcidiecéze, je k dispozici zde: www.ado.cz/obsah/velikonoce-2016)

Pražská arcidiecéze

Velikonoce v katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Květná neděle

10.00 Průvod s ratolestmi z baziliky sv. Jiří do katedrály, následuje mše svatá, při které budou Pražským katedrálním sborem provedeny Lukášovy

pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a Responsorium Jana Dismase Zelenky „In monte Oliveti“.

15.00 Pašijové hry, upravená verze výpravných Zbraslavských pašijí bude inscenována v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

17.00 Zpívané kapitulní nešpory

Zelený čtvrtek

9.30 Missa chrismatis

18.00 Mše sv. na památku Poslední večeře Páně, následuje průvod do Getsemanské zahrady, která bude v kostele Všech svatých. Zde bude

adorace do 21.00 hodin

Velký pátek

8.00 Ranní chvály, následuje celodenní modlitba v kostele Všech svatých (do 17.55), příležitost ke svátosti smíření a modlitba křížové cesty (v 15.00).

18.00 Obřady Velkého pátku, během obřadů budou provedeny Janovy pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a vedle improperií a lidového

zpěvu zazní také Saety, tradiční andaluské velkopáteční zpěvy. Jiří Bartoška bude předčítat úryvky z díla Peri Pascha, které napsal kolem roku 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard.

Bílá sobota

8.00 Ranní chvály, následuje celodenní modlitba u Božího hrobu v kostele Všech svatých (do 19.20) a příležitost ke svátosti smíření (do 16.00).

20.30 VELIKONOČNÍ VIGILIE

Během obřadů slavených podle starobylé tradice zazní biblická čtení ve světových jazycích a bude udělena svátost křtu a biřmování katechumenům.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

10.00 Pontifikální mše svatá bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan kardinál udělí jménem Římského velekněze. Při liturgii zazní v novodobé premiéře Missa Františka Xavera Brixiho.

17.00 Slavnostní nešpory

Zatímco ve Svatovítském chrámu končí velkopáteční pašije uložením Ježíše do hrobu, pašije Vzkříšení zahraje divadelní spolek před kostelem sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi v sobotu 9. dubna od 14.30 hodin.

Více na webech jednotlivých biskupství.

(ilustr. foto: ©Katerina Galuskova / Člověk a víra

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021