Shrnutí dokumentu Amoris laetitia, o lásce v rodině

Zveřejňujeme shrnutí papežské exhortace o manželství a rodině. Náš text přibližuje základní témata dokumentu Amoris laetitia. Nechce a nemá nahradit samotný papežův text, spíše umožnit porozumět jeho šířce záběru a „okusit“ něco z jeho obsahu.
Publikováno: 8. 4. 2016 12:07

Amoris laetitia (Radost z lásky, dále jen AL) je postsynodální  apoštolskou exhortací „o lásce v rodině“. Ne náhodou byla papežem podepsána 19. března, kdy si katolická církev připomíná sv. Josefa.

Publikaci doprovází papež vlastnoručně napsaným lístkem, v němž každému biskupovi svěřuje text „pro dobro všech rodin a všech lidí, mladých i starých, svěřených do tvé pastorační služby“.

Text zahrnuje výsledky dvou synod o rodině (2014 a 2015) a obsáhle cituje jejich závěry, stejně jako dokumenty a učení různých papežů o rodině. Jako tomu však bylo již i u předchozích dokumentů papeže Františka, využity jsou i příspěvky různých biskupských konferencí (Keňa, Austrálie, Argentina…) a citace významných osobností jako Martina Luthera Kinga nebo Ericha Fromma. Za pozornost stojí také citace filmu Babettina hostina, s níž papež popisuje radost z nezištné lásky (AL 129).

Apoštolská exhortace je rozsáhlá a zároveň velmi konkrétní. Doporučuje se proto nečíst ji ve spěchu a zaměřit se přitom především na pasáže, které odpovídají konkrétní situaci čtenáře. Skládá se z 9 kapitol a více než 300 odstavců.

Více naleznete v příloze tohoto článku.

O vydání celého textu exhortace v českém jazyce budeme na našem webu informovat.

(ilustr. foto: Bohumil Petrik, CNA)

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022