Organizátor setkání v Krakově: Nepřehlížíme otázky bezpečnosti

Otázka bezpečnosti je pro polské organizátory Světového dne mládeže v Krakově prioritou, proto od začátku příprav úzce spolupracují s polskými bezpečnostními složkami. V době konání SDM bude v Krakově v pohotovosti asi 6500 policistů a minimálně 3000 vojáků, podporovat je bude také 2400 profesionálních hasičů a asi 7000 hasičů dobrovolných, sdělil ředitel Krajského velitelství Policie v Krakově Tomasz Miłkowski. Polský ministr vnitra Mariusz Blaszczak v minulých dnech také ujistil, že v Polsku není teroristická hrozba a bezpečnostní služby jsou připraveny zajistit bezpečí.
Publikováno: 11. 4. 2016 15:00

Polská televizní stanice TVN24 nedávno informovala o zprávě vládního bezpečnostního centra, v níž se uvádí, že místo zamýšlené mše k celosvětové mládežnické akci s účastí papeže nemá odpovídající přístup ani evakuační cesty. Kromě toho v blízkosti prochází vedení vysokého napětí a hrozbu představuje také prosakování nedaleké hráze na řece Visle. Zpráva se objevila i včeském mediálním prostoru.

O nedostatcích místa víme od počátku příprav před dvěma lety, kdy místo navštívili spolu s Papežskou radou pro laiky mezinárodní bezpečnostní experti. Od začátku s těmito nedostatky pracujeme a některé, které zpráva obsahuje, už jsou vyřešené,“ vysvětlil hlavní koordinátor SDM biskup Damian Muskus. Například již dnes víme, že zmiňovaná hrozba v podobě vedení vysokého napětí bude elimonována tím, že v době konání setkání nebude tato část elektrické sítě pod proudem. Organizátor je také přesvědčen o tom, že změna místa konání akce by nic neřešila, neboť nějaké ohrožení existuje všude – v metru, na letišti, na poli, na náměstí.

Více potřebných informací naleznete na https://krakov2016.signaly.cz/.

(autorka: Anna Sýkorová, Sekce pro mládež při ČBK; foto organizátorů: Michał Kłosowski)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022