Organizátor setkání v Krakově: Nepřehlížíme otázky bezpečnosti

Otázka bezpečnosti je pro polské organizátory Světového dne mládeže v Krakově prioritou, proto od začátku příprav úzce spolupracují s polskými bezpečnostními složkami. V době konání SDM bude v Krakově v pohotovosti asi 6500 policistů a minimálně 3000 vojáků, podporovat je bude také 2400 profesionálních hasičů a asi 7000 hasičů dobrovolných, sdělil ředitel Krajského velitelství Policie v Krakově Tomasz Miłkowski. Polský ministr vnitra Mariusz Blaszczak v minulých dnech také ujistil, že v Polsku není teroristická hrozba a bezpečnostní služby jsou připraveny zajistit bezpečí.
Publikováno: 11. 4. 2016 15:00

Polská televizní stanice TVN24 nedávno informovala o zprávě vládního bezpečnostního centra, v níž se uvádí, že místo zamýšlené mše k celosvětové mládežnické akci s účastí papeže nemá odpovídající přístup ani evakuační cesty. Kromě toho v blízkosti prochází vedení vysokého napětí a hrozbu představuje také prosakování nedaleké hráze na řece Visle. Zpráva se objevila i včeském mediálním prostoru.

O nedostatcích místa víme od počátku příprav před dvěma lety, kdy místo navštívili spolu s Papežskou radou pro laiky mezinárodní bezpečnostní experti. Od začátku s těmito nedostatky pracujeme a některé, které zpráva obsahuje, už jsou vyřešené,“ vysvětlil hlavní koordinátor SDM biskup Damian Muskus. Například již dnes víme, že zmiňovaná hrozba v podobě vedení vysokého napětí bude elimonována tím, že v době konání setkání nebude tato část elektrické sítě pod proudem. Organizátor je také přesvědčen o tom, že změna místa konání akce by nic neřešila, neboť nějaké ohrožení existuje všude – v metru, na letišti, na poli, na náměstí.

Více potřebných informací naleznete na https://krakov2016.signaly.cz/.

(autorka: Anna Sýkorová, Sekce pro mládež při ČBK; foto organizátorů: Michał Kłosowski)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022