Organizátor setkání v Krakově: Nepřehlížíme otázky bezpečnosti

Otázka bezpečnosti je pro polské organizátory Světového dne mládeže v Krakově prioritou, proto od začátku příprav úzce spolupracují s polskými bezpečnostními složkami. V době konání SDM bude v Krakově v pohotovosti asi 6500 policistů a minimálně 3000 vojáků, podporovat je bude také 2400 profesionálních hasičů a asi 7000 hasičů dobrovolných, sdělil ředitel Krajského velitelství Policie v Krakově Tomasz Miłkowski. Polský ministr vnitra Mariusz Blaszczak v minulých dnech také ujistil, že v Polsku není teroristická hrozba a bezpečnostní služby jsou připraveny zajistit bezpečí.
Publikováno: 11. 4. 2016 17:00

Polská televizní stanice TVN24 nedávno informovala o zprávě vládního bezpečnostního centra, v níž se uvádí, že místo zamýšlené mše k celosvětové mládežnické akci s účastí papeže nemá odpovídající přístup ani evakuační cesty. Kromě toho v blízkosti prochází vedení vysokého napětí a hrozbu představuje také prosakování nedaleké hráze na řece Visle. Zpráva se objevila i včeském mediálním prostoru.

O nedostatcích místa víme od počátku příprav před dvěma lety, kdy místo navštívili spolu s Papežskou radou pro laiky mezinárodní bezpečnostní experti. Od začátku s těmito nedostatky pracujeme a některé, které zpráva obsahuje, už jsou vyřešené,“ vysvětlil hlavní koordinátor SDM biskup Damian Muskus. Například již dnes víme, že zmiňovaná hrozba v podobě vedení vysokého napětí bude elimonována tím, že v době konání setkání nebude tato část elektrické sítě pod proudem. Organizátor je také přesvědčen o tom, že změna místa konání akce by nic neřešila, neboť nějaké ohrožení existuje všude – v metru, na letišti, na poli, na náměstí.

Více potřebných informací naleznete na https://krakov2016.signaly.cz/.

(autorka: Anna Sýkorová, Sekce pro mládež při ČBK; foto organizátorů: Michał Kłosowski)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020