Organizátor setkání v Krakově: Nepřehlížíme otázky bezpečnosti

Otázka bezpečnosti je pro polské organizátory Světového dne mládeže v Krakově prioritou, proto od začátku příprav úzce spolupracují s polskými bezpečnostními složkami. V době konání SDM bude v Krakově v pohotovosti asi 6500 policistů a minimálně 3000 vojáků, podporovat je bude také 2400 profesionálních hasičů a asi 7000 hasičů dobrovolných, sdělil ředitel Krajského velitelství Policie v Krakově Tomasz Miłkowski. Polský ministr vnitra Mariusz Blaszczak v minulých dnech také ujistil, že v Polsku není teroristická hrozba a bezpečnostní služby jsou připraveny zajistit bezpečí.
Publikováno: 11. 4. 2016 15:00

Polská televizní stanice TVN24 nedávno informovala o zprávě vládního bezpečnostního centra, v níž se uvádí, že místo zamýšlené mše k celosvětové mládežnické akci s účastí papeže nemá odpovídající přístup ani evakuační cesty. Kromě toho v blízkosti prochází vedení vysokého napětí a hrozbu představuje také prosakování nedaleké hráze na řece Visle. Zpráva se objevila i včeském mediálním prostoru.

O nedostatcích místa víme od počátku příprav před dvěma lety, kdy místo navštívili spolu s Papežskou radou pro laiky mezinárodní bezpečnostní experti. Od začátku s těmito nedostatky pracujeme a některé, které zpráva obsahuje, už jsou vyřešené,“ vysvětlil hlavní koordinátor SDM biskup Damian Muskus. Například již dnes víme, že zmiňovaná hrozba v podobě vedení vysokého napětí bude elimonována tím, že v době konání setkání nebude tato část elektrické sítě pod proudem. Organizátor je také přesvědčen o tom, že změna místa konání akce by nic neřešila, neboť nějaké ohrožení existuje všude – v metru, na letišti, na poli, na náměstí.

Více potřebných informací naleznete na https://krakov2016.signaly.cz/.

(autorka: Anna Sýkorová, Sekce pro mládež při ČBK; foto organizátorů: Michał Kłosowski)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Varšavská konference otevřela cesty spolupráce do budoucna

Ve Varšavě skončila mezinárodní konference o ochraně nezletilých. Podle jednoho z členů organizačního výboru P. Żaka SJ její průběh předčil všechna očekávání. Vyplynuly z ní reálné naděje na spolupráci mezi středoevropskými a východoevropskými církvemi v boji proti sexuálnímu zneužívání nezletilých duchovními. Konferenci uspořádala Papežská komise pro ochranu nezletilých ve spolupráci s polskou biskupskou konferencí a za podpory polské Nadace sv. Josefa.
24.09.2021

Poslední rozloučení s biskupem Esterkou

24. září 2021 v 9.30 hodin proběhlo poslední rozloučení s brněnským emeritním pomocným biskupem Mons. ThDr. Petrem Esterkou, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii 10. srpna 2021. Mši svaté v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla předsedal apoštolský nuncius v České republice Mons. Charles Daniel Balvo za účasti brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Za Českou biskupskou konferenci se bohoslužby účatnil P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK. Připojujeme také pozdrav biskupa americké diecéze Orange v Kalifornii, Kevina W. Vanna, J.C.D, ve kterém vzpomíná na zesnulého biskupa.
24.09.2021

Už vím - Proč Pán Ježíš chce, abychom si ubližovali?

Přinášíme další video v rámci pořadu P. Romana Vlka s názvem "UŽ VÍM", ve kterém odpovídá na otázky dětí.
24.09.2021

O prvním říjnovém víkendu Uherský Brod ožije Růžencovou poutí

Tradiční pouť k Panně Marii Růžencové se v Uherském Brodě uskuteční o víkendu 2. a 3. října 2021. Na programu je kromě řady mší svatých také modlitební bdění pro mládež nebo krojované procesí. Celebrantem hlavní mše svaté v neděli dopoledne bude provinciál dominikánů v ČR P. Lukáš Fošum OP a kazatelem P. Gerard Timoner OP generální představený dominikánského řádu.
24.09.2021

Díky finanční podpoře České biskupské konference získalo 117 iráckých domácností zdroj obživy

Válka v Iráku skončila již před několik lety, velké množství Iráčanů se však stále potýká s následky mnohaletého konfliktu, především ztrátou domova a zdrojů obživy. Řada z nich přišla ve válce takřka o všechno a stojí před nelehkou výzvou, jak zajistit obnovu svých hospodářství, podnikání a živobytí. Stejně náročná je situace i pro navrátilce do válkou zpustošené oblasti Ninive, centra iráckých křesťanů. Česká biskupská konference vloni věnovala na obnovu této oblasti 15 milionů korun, díky nimž se podařilo pomoci 117 iráckým domácnostem zajistit trvalý zdroj obživy.
24.09.2021