Od neděle má i ČR rytíře Řádu Božího hrobu

Během mše svaté v neděli 17. dubna 2016 byli v olomoucké katedrále sv. Václava pasováni první rytíři Řádu Božího hrobu v ČR. Bohoslužbu celebroval velmistr řádu, americký kardinál Edwin Frederick O’Brien, a olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který byl jmenován velkopřevorem řádu.
Publikováno: 18. 4. 2016 12:22

Rytířský Řád Božího hrobu byl založen roku 1099 v Jeruzalémě k ochraně poutníků do Svaté země a k ochraně chrámu Božího hrobu. Roku 1847 papež Pius IX. obnovil latinský jeruzalémský patriarchát a v souvislosti s tím reformoval řád, který je nyní mezinárodním katolickým rytířským řádem a jeho členy jsou laici i duchovní, muži i ženy.

Hlavou řádu je kardinál – velmistr, který je jmenován papežem. V současnosti má řád téměř 30 tisíc členů ve 35 zemích. Jeho hlavním úkolem je podpora křesťanů ve Svaté zemi, zejména latinského jeruzalémského patriarchátu.

Česká magistrální delegace je v současnosti tvořena velkopřevorem, dvěma kněžími, pěti rytíři a jednou dámou.  

Bližší informace o Řádu Božího hrobu lze nalézt na webových stránkách české magistrální delegace řádu www.oessh.cz.

(foto: Pavel Langer, Člověk a víra; s využitím tisk. zprávy Řádu a textu Jiřího Gračky, tisk. mluvčího Arcibiskupství olomouckého)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022