Biskupové jednali na 105. plenárním zasedání v Hejnicích

Biskupové českých i moravských diecézí a zástupci řádů jednali ve dnech 18.-20. dubna 2016 v Hejnicích. Proběhlo zde 105. plenární zasedání České biskupské konference. Součástí setkání byla i mše svatá ve zdejší bazilice Navštívení Panny Marie.
Publikováno: 20. 4. 2016 16:08

19. dubna 2016 zde byl zvolen nový generální sekretář ČBK, stal se jím P. Stanislav Přibyl. Svého úřadu se ujme 1. října 2016, zaměstnancem sekretariátu ČBK bude již od 1. května.

Účastníci se seznámili s programem národní pouti do Fatimy; ta proběhne ve dnech 11.-14. září 2017. Jejími hlavními body bude národní program v úterý 12. září (mše na místě zjevení, křížová cesta do Aljustrelu, návštěva vesničky pasáčků, …) a následující den se pak poutníci zúčastní mezinárodního programu oslavy 100 let jubilea Fatimy přímo před fatimskou bazilikou.

Biskupové odsouhlasili vydání českého překladu nové papežské exhortace Amoris laetitia v nakladatelství Paulínky; toto dílo na téma lásky v rodině by u nás mělo vyjít v druhé polovině srpna 2016. Rovněž byla přijata volba Doc. Petra Chalupy, Th.D. za ředitele Českého katolického biblického díla.

Zástupci mužských a ženských řádů působících na našem území též představili svou aktuální činnost; informovali o tom, že v roce 2016 zde působí 1120 řeholnic a 689 řeholníků. Předsedkyně konference ženských řeholí s. Vojtěcha Zikešová pak představila dvě aktivity, kterým se aktuálně věnují: projekt Klášterní turistika (chce propojit síť řeholních komunit, které nyní nabízí služby veřejnosti - ubytování, duch. programy, klášterní produkty, atp.; navazuje na projekt Církevní turistika a chce posílit nabídku duchovního rozměru pro dnešního člověka) a dvouměsíční řetěz modliteb ženských řádů souvisejících s filmem Spotlight, jako výraz smíru a pokání i jako projev vůči společnosti a podpory biskupů.

Na uplynulém setkání se taktéž diskutovalo o příkladech dobré praxe a možnostech rozvoje v oblasti tzv. církevní turistiky i obecněji. Biskupové upozorňují na důležitost tohoto segmentu a vyzývají k aktivitě v této oblasti.

Šéfredaktorka Katolického týdeníku Kateřina Koubová v Hejnicích představila možnosti zvýšení informovanosti o těchto novinách v diecézích. Biskupové podpořili zaslání informačního letáku představujícího KT ve farnostech a možnost pozvání zástupců týdeníku na setkání kněží v diecézích.

Účastníci setkání se také sešli s místními věřícími i poutníky, a to při večerní mši svaté v úterý 19. dubna 2016. Hlavním celebrantem mše ve zdejší bazilice Navštívení Panny Marie byl biskup Václav Malý, kázal emeritní plzeňský biskup František Radkovský.

Česká biskupská konference je sborem katolických biskupů a reprezentuje katolickou církev v ČR. Schází se 4x ročně.

 (foto mobilem: F. Jemelka, Tiskové středisko ČBK)

Autor článku:
Václav Ettler

Související články

Další aktuality

Už vím: Proč se učedníci Ježíše báli?

Přinášíme další díl z videosérie P. Romana Vlka s názvem Už vím.
18.09.2021

Rozhovor s Jaroslavem Šturmou o ochraně dětí před zneužíváním

V souvilosti s regionální konferencí o prevenci zneužívání dětí, kterou ve Varšavě pořádá Papežská komise pro ochranu nezletilých ve spolupráci s Polskou biskupskou konferencí ve dnech 19. až 22. září, jsme oslovili jednoho z delegátů České biskupské konference, dětského psychologa a psychoterapeuta Jaroslava Šturmu. Z hlediska své dlouholeté praxe pro nás předestřel situaci v naší zemi.
18.09.2021

Fotogalerie: Latinské nešpory na Tetíně

Ve pátek 17. září 2021 proběhl převoz lebky sv. Ludmily z pražského arcibiskupství na Tetín. Po příjezdu lebky sv. Ludmily na Tetín pronesl Dominik kardinál Duka OP, modlitbu za vlast a v kostele sv. Ludmily následovaly latinské nešpory, kterým předsedal světící biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer a hudebně je doprovodila Svatojiřská benediktinská schola a sestry benediktinky z Opatství Venio. Přinášíme fotogalerii.
18.09.2021

Pohřeb emeritního brněnského biskupa Petra Esterky

Po vyřízení administrativních záležitostí byly v pátek večer 17. září 2021 převezeny do České republiky ostatky emeritního brněnského pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky, který zemřel po dlouhé nemoci v Kalifornii (USA) dne 10. srpna 2021. Za jeho život a službu poděkujeme při mši svaté v pátek 24. září 2021 v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a v 15.00 hodin v kostele sv. Václava v jeho rodišti v Dolních Bojanovicích. Rozloučení v katedrále na Petrově bude možné sledovat v on-line přenosu na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.
17.09.2021

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021