Biskupové jednali na 105. plenárním zasedání v Hejnicích

Biskupové českých i moravských diecézí a zástupci řádů jednali ve dnech 18.-20. dubna 2016 v Hejnicích. Proběhlo zde 105. plenární zasedání České biskupské konference. Součástí setkání byla i mše svatá ve zdejší bazilice Navštívení Panny Marie.
Publikováno: 20. 4. 2016 16:08

19. dubna 2016 zde byl zvolen nový generální sekretář ČBK, stal se jím P. Stanislav Přibyl. Svého úřadu se ujme 1. října 2016, zaměstnancem sekretariátu ČBK bude již od 1. května.

Účastníci se seznámili s programem národní pouti do Fatimy; ta proběhne ve dnech 11.-14. září 2017. Jejími hlavními body bude národní program v úterý 12. září (mše na místě zjevení, křížová cesta do Aljustrelu, návštěva vesničky pasáčků, …) a následující den se pak poutníci zúčastní mezinárodního programu oslavy 100 let jubilea Fatimy přímo před fatimskou bazilikou.

Biskupové odsouhlasili vydání českého překladu nové papežské exhortace Amoris laetitia v nakladatelství Paulínky; toto dílo na téma lásky v rodině by u nás mělo vyjít v druhé polovině srpna 2016. Rovněž byla přijata volba Doc. Petra Chalupy, Th.D. za ředitele Českého katolického biblického díla.

Zástupci mužských a ženských řádů působících na našem území též představili svou aktuální činnost; informovali o tom, že v roce 2016 zde působí 1120 řeholnic a 689 řeholníků. Předsedkyně konference ženských řeholí s. Vojtěcha Zikešová pak představila dvě aktivity, kterým se aktuálně věnují: projekt Klášterní turistika (chce propojit síť řeholních komunit, které nyní nabízí služby veřejnosti - ubytování, duch. programy, klášterní produkty, atp.; navazuje na projekt Církevní turistika a chce posílit nabídku duchovního rozměru pro dnešního člověka) a dvouměsíční řetěz modliteb ženských řádů souvisejících s filmem Spotlight, jako výraz smíru a pokání i jako projev vůči společnosti a podpory biskupů.

Na uplynulém setkání se taktéž diskutovalo o příkladech dobré praxe a možnostech rozvoje v oblasti tzv. církevní turistiky i obecněji. Biskupové upozorňují na důležitost tohoto segmentu a vyzývají k aktivitě v této oblasti.

Šéfredaktorka Katolického týdeníku Kateřina Koubová v Hejnicích představila možnosti zvýšení informovanosti o těchto novinách v diecézích. Biskupové podpořili zaslání informačního letáku představujícího KT ve farnostech a možnost pozvání zástupců týdeníku na setkání kněží v diecézích.

Účastníci setkání se také sešli s místními věřícími i poutníky, a to při večerní mši svaté v úterý 19. dubna 2016. Hlavním celebrantem mše ve zdejší bazilice Navštívení Panny Marie byl biskup Václav Malý, kázal emeritní plzeňský biskup František Radkovský.

Česká biskupská konference je sborem katolických biskupů a reprezentuje katolickou církev v ČR. Schází se 4x ročně.

 (foto mobilem: F. Jemelka, Tiskové středisko ČBK)

Autor článku:
Václav Ettler

Související články

Další aktuality

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční, která letos připadá na 22. května, zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční ve středu 23. listopadu.
17.05.2022

Noc kostelů 2022 na YouTube

Krátký videospot na YouTube je pozvánkou na Noc kostelů, která se bude konat v pátek 10. června 2022.
17.05.2022

Počet katolických svateb roste po COVIDu rychleji než počet svateb civilních

Počet katolických církevních svateb vloni vystoupal na 4.285, což je oproti roku 2020 nárůst o víc než 7 %. Celkový počet svateb roste pomaleji, podíl katolických svateb na počtu všech svateb se proto zvýšil, a to z necelých 8 % na víc než 9 %. Dlouhodobě sledujeme ve společnosti narůstající zájem o svatby, COVID tento trend zastavil. Církevní svatby se k vyšším číslům po COVIDu vrací rychleji než civilní, stejně rychle v Moravské i České provincii. Celkově stále platí, že na Moravě se koná více církevních svateb než v Čechách, asi 2/3 ze všech.
17.05.2022