Biskupové jednali na 105. plenárním zasedání v Hejnicích

Biskupové českých i moravských diecézí a zástupci řádů jednali ve dnech 18.-20. dubna 2016 v Hejnicích. Proběhlo zde 105. plenární zasedání České biskupské konference. Součástí setkání byla i mše svatá ve zdejší bazilice Navštívení Panny Marie.
Publikováno: 20. 4. 2016 18:08

19. dubna 2016 zde byl zvolen nový generální sekretář ČBK, stal se jím P. Stanislav Přibyl. Svého úřadu se ujme 1. října 2016, zaměstnancem sekretariátu ČBK bude již od 1. května.

Účastníci se seznámili s programem národní pouti do Fatimy; ta proběhne ve dnech 11.-14. září 2017. Jejími hlavními body bude národní program v úterý 12. září (mše na místě zjevení, křížová cesta do Aljustrelu, návštěva vesničky pasáčků, …) a následující den se pak poutníci zúčastní mezinárodního programu oslavy 100 let jubilea Fatimy přímo před fatimskou bazilikou.

Biskupové odsouhlasili vydání českého překladu nové papežské exhortace Amoris laetitia v nakladatelství Paulínky; toto dílo na téma lásky v rodině by u nás mělo vyjít v druhé polovině srpna 2016. Rovněž byla přijata volba Doc. Petra Chalupy, Th.D. za ředitele Českého katolického biblického díla.

Zástupci mužských a ženských řádů působících na našem území též představili svou aktuální činnost; informovali o tom, že v roce 2016 zde působí 1120 řeholnic a 689 řeholníků. Předsedkyně konference ženských řeholí s. Vojtěcha Zikešová pak představila dvě aktivity, kterým se aktuálně věnují: projekt Klášterní turistika (chce propojit síť řeholních komunit, které nyní nabízí služby veřejnosti - ubytování, duch. programy, klášterní produkty, atp.; navazuje na projekt Církevní turistika a chce posílit nabídku duchovního rozměru pro dnešního člověka) a dvouměsíční řetěz modliteb ženských řádů souvisejících s filmem Spotlight, jako výraz smíru a pokání i jako projev vůči společnosti a podpory biskupů.

Na uplynulém setkání se taktéž diskutovalo o příkladech dobré praxe a možnostech rozvoje v oblasti tzv. církevní turistiky i obecněji. Biskupové upozorňují na důležitost tohoto segmentu a vyzývají k aktivitě v této oblasti.

Šéfredaktorka Katolického týdeníku Kateřina Koubová v Hejnicích představila možnosti zvýšení informovanosti o těchto novinách v diecézích. Biskupové podpořili zaslání informačního letáku představujícího KT ve farnostech a možnost pozvání zástupců týdeníku na setkání kněží v diecézích.

Účastníci setkání se také sešli s místními věřícími i poutníky, a to při večerní mši svaté v úterý 19. dubna 2016. Hlavním celebrantem mše ve zdejší bazilice Navštívení Panny Marie byl biskup Václav Malý, kázal emeritní plzeňský biskup František Radkovský.

Česká biskupská konference je sborem katolických biskupů a reprezentuje katolickou církev v ČR. Schází se 4x ročně.

 (foto mobilem: F. Jemelka, Tiskové středisko ČBK)

Autor článku:
Václav Ettler

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019