M. Remery: Věřit je často logičtější, než si myslíme

Nakladatelství Paulínky připravilo českou verzi knihy M. Remeryho Tweeting with God, která spolu s webem a mobilní aplikací tvoří celý multimediální projekt zaměřený na zprostředkování informací o víře, zejm. mladým lidem či těm, kteří ji chtějí předávat dál. Knihu Tweetuj s Bohem si u nás již můžete koupit, stejně tak lze stáhnout aplikaci určenou pro ČR.
Publikováno: 22. 4. 2016 15:56

Na čtvrteční prezentaci v Praze projekt představil jeho iniciátor a spoluautor holandský kněz Michel Remery, sestra Andrea Hýblová z nakladatelství Paulínky a do kontextu našeho prostředí pak Tweetuj s Bohem zasadil ředitel katechetické sekce ČBK Mariusz Kuzniar.

M. Remery připomněl, že kniha je výsledkem jeho debat s mladými katolíky, evangelíky i nevěřícími v jeho nizozemské farnosti nad různými palčivými otázkami. Těch bylo původně 1000 a následnou editorskou prací či odpovězením na dotazy osobního rázu vzniklo 200 otázek, na něž projekt Tweeting with God/Tweetuj s Bohem odpovídá několika způsoby. Základem je odpověď v délce "twitterových" 140 znaků, která je na dalších dvou stranách knižní části projektu podrobněji rozebrána a doplněna odkazy na externí literaturu.

K získání základní odpovědi na otázky lze užít i aplikaci v mobilním telefonu, která má rovněž integrované české texty základních modliteb a obdobu čtečky QR kódů (ta potom umožňuje zobrazit v mobilu podrobnější informace obsažené v knize). Aplikace pro mobily je určitým propojením knihy a webové stránky; rozšiřuje československou nabídku patnáctky aplikací, které se tématu křesťanské víry nějak věnují.

Samotný web (jeho česká podoba se zatím rodí) potom nabízí obsah knihy v elektronické podobě, přináší více informací o samotném projektu, nechybí zde ani kontakty, manuál pro práci s knihou, informace o možnostech stáhnutí aplikace (zdarma) či odkaz na facebookový profil Tweeting with God.

Iniciátor této novátorské aktivity Michel Remery včera v Praze též zdůraznil, že mimo formy pro něho byla důležitá i metoda tázání se; své posluchače vybídl, aby se ptali na vše, co je zajímá, a chtěl, aby se sami tázající dopátrali k logické odpovědi. "Zjistili jsme, že to jde a že je možné nalézt odpovědi v souladu i s učením církve," říká a doplňuje: "Na druhou stranu jsem ale přitom musel někdy přiznat, že jsou otázky, na které jako církev neznáme odpověď. Závěrem jsme však došli k tomu, že naše víra má určitou logiku. Věřit je tak často logičtější, než jsme si mysleli."

Nyní je, mimo dopracování české verze webu či doplnění dalších textů do mobilní aplikace, na pořadu dne uvažovat o dalším rozvoji této aktivity. "Stály bychom o to, aby bylo možné se prostřednictvím webu ještě ptát dál. Budeme se snažit přispět k tomu, aby na internetové stránce fungoval modul umožňující zeptat se na otázky, které zatím v knize chybí. Věřím, že ještě nějaké české mladé určitě napadnou," říká potutelně se usmívající paulínka Andrea Hýblová. Michel Remery pak hovoří především o velkém potenciálu krátkých videí, kterým by se chtěli v budoucnu také více věnovat.

Všechny části tohoto projektu jdoucího - stejně jako Kristus - směrem k člověku (cit. M. Kuźniar), jsou zatím dostupné ve třech jazycích (anglicky, polsky a v holandštině).

Česká verze projektu vznikla z iniciativy Sekce pro mládež při ČBK (příprava na Svět. den mládeže v Krakově) a díky nakladatelství Paulínky, za podpory fondu Renovabis.

Více na www.tweetingwithgod.com či na www.paulinky.cz.

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

V Římě zemřel slovenský kardinál Jozef Tomko

V pondělí 8.8. 2022 v brzkých ranních v Římě zemřel kard. Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
09.08.2022

Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.
05.08.2022

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.
04.08.2022

Konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi se uskuteční v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. – 26. srpna konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.
02.08.2022

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
22.07.2022