Ukrajinský konflikt v číslech: 9.000 mrtvých, 1,7 milionu přesídlených

Na neděli 24. dubna 2016 vyhlásil papež František celoevropskou sbírku na Ukrajinu, která humanitárně podpoří místní potřebné. Přinášíme základní údaje o situaci v zemi.
Publikováno: 22. 4. 2016 13:53

Ozbrojený konflikt na východní Ukrajině začal na jaře 2014 a navzdory příměří ze září 2015 stále pokračuje. Jeho oběti jsou zapříčiněny především obrovským množstvím neodstraněných min a nepřetržitou dělostřeleckou palbou. Zjištěných obětí je asi 9.000, k nimž se přidávají nezvěstní a uvěznění, držení často nezákonně.

Nestabilní situace, neustálá hrozba ozbrojeného útoku a v důsledku toho větší výskyt ozbrojených, nikým nekontrolovaných band způsobují obyvatelstvu vážné problémy, a to nejen na přímo postižených územích, ale v celé zemi. Obraz zhoršuje všeobecná ekonomická situace, která je zachvácena zatěžující inflací a drastickým omezením možnosti nákupů: více než 500.000 obyvatel naléhavě potřebuje potraviny. Uprchlíků uvnitř země je více než milion a půl.

Na územích přímo zasažených válkou je nejvíce potřeba pomoci v oblasti zdravotnictví: více než 120 zdravotnických center bylo poškozených nebo zničených. Největšímu riziku jsou vystaveny těhotné ženy a rodičky a velmi velké nebezpečí představuje šíření AIDS a tuberkulózy. Chybějí anestetické prostředky a operace jsou často prováděny bez anestézie. Tam, kde jsou léky dosažitelné (mnoho lékáren bylo zavřených), dosahují jejich ceny nedostupné výše.

V oblastech, kde je konflikt nejcitelnější, v současnosti žijí ve velmi těžkých poměrech asi tři miliony lidí, z nichž většinu představují staří, kteří nebyli schopni opustit bojovou zónu.

Základní informace

(zdroj: Kyjevsko-haličská arcidiecéze)

Pokud jde o obydlí, asi 12 až 15 tisíc domů bylo poškozeno a více než tisíc úplně zničeno. Zvláště dramatická situace nastane z teplotních důvodů v podzimním a zimním období.

Velký počet dětí nemůže chodit do školy. 200.000 jich našlo útočiště v oblastech Ukrajiny, které nejsou zasaženy: tedy každé čtvrté dítě je uprchlíkem. Mnohé z nich jsou postiženy závažnými formami psychologického traumatu způsobeného násilím, jehož svědky byly anebo ho samy zakusily. Některé z nich dokonce ztratily schopnost číst a psát.

Stav konfliktu představuje největší problém pro nalezení východiska z humanitární krize. Především platí omezení pro dovoz komerčního zboží, včetně léčiv, jakož i nesmírné těžkosti pro přístup mezinárodní pomoci na nejvíce sužovaná území.

Na tyto obrovské problémy reaguje společnost s mimořádnou odolností. Síť poskytující pomoc, která na území funguje nejvíce, je tvořena konfesijními skupinami, mezi nimi i katolíky, jichž je na Ukrajině asi 10% a v nejvíce postižených oblastech představují nepatrnou menšinu. Jsou plně zmobilizováni pro pomoc potřebným, i když nedokážou čelit ani těm nejnaléhavějším potřebám.

Svatý stolec na to reaguje specifickými akcemi, které směřují ve prospěch všeho obyvatelstva bez rozdílu náboženské a konfesní příslušnosti. Jejich cílem je přispět k řešení humanitární krize, zvláště v těch nejkrizovějších oblastech. Za tím účelem je vypracován mechanismus pro výběr financovaných projektů, který na místě provádí speciální komise pověřená jejich hodnocením. Papežská rada „Cor Unum“ se zabývá schvalováním a technickou stránkou správy těchto fondů, jejichž vyúčtování se pak náležitě předkládá.

Sbírka na Ukrajinu vyhlášená papežem Františkem proběhne 24. dubna 2016 také v České republice, její formu si stanoví jednotlivé diecéze.

(zdroj: Vatikán; foto: European Commission DG ECHO, CC BY-ND)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022