Parolin: Dialog je potřebný zejména dnes, kdy existuje tolik neporozumění

Sehrál klíčovou roli při sbližování USA a Kuby. Ameriku vyzval k řešení humanitární situace v Guantanamu. Přizván byl k řešení konfliktní situace ve Venezuele. Vedl rozhovory ohledně postavení křesťanů ve Vietnamu. Kardinál Pietro Parolin je mužem, kterého si zvolil papež František za vatikánského Státního sekretáře (obdoba premiéra). V rozhovoru pro františkánský časopis San Francesco d´Assisi, který bude nově vycházet i v Číně, komentuje kardinál některá aktuální témata.
Publikováno: 4. 5. 2016 14:30

FOTO: Kardinál Pietro Parolin ve farnosti sv. Anežky v Praze-Spořilově

Měsíčník San Francesco d´Assisi vydávají minorité v Assisi v nákladu 100.000 kusů. Tento měsíc vyjde poprvé také v Číně. Na obálce historicky prvního čísla publikované v nejlidnatější zemi světa je vyobrazen papež František a kostel dedikovaný misionáři Číny Matteo Riccimi.

Součástí vydání je také rozhovor s vatikánským Státním sekretářem Pietrem Parolinem. Kardinál v něm hovoří o potřebě dialogu, o františkánské inspiraci papeže Františka, ale i o vztazích mezi Čínou a Vatikánem, míru na Blízkém východě nebo migraci.

V rozhovoru Parolin vyzdvihuje důraz papeže Františka na dialog, který je potřebný zejména dnes, kdy existuje mezi lidmi, národy i náboženstvími mnoho nedorozumění. Pro Františka je dialog „nástrojem k překonávání současných obtíží s porozuměním a sbližováním národů,“ řekl Parolin. „Doufám, že pomalu vstoupí do DNA lidí tato potřeba spolu hovořit, protože dialog znamená hovořit spolu, setkávat se, chápat jeden druhého a nacházet oblasti a společnou půdu, z níž je možné vycházet při spolupráci, aniž by se popřely rozdíly.“

Řeholník Enzo Fortunato, který je šéfredaktorem měsíčníku San Francesco d´Assisi, se kardinála ptá také na problematiku míru ve Svaté zemi. Po slibném modlitebním setkání s představiteli Izraele a Palestiny, které svolal papež František do Vatikánu v červnu 2014, se konflikty nanovo rozhořely. „Všechno, co se udělalo, především na rovině modlitby, není nikdy zbytečné, i když se to tak našim očím může zdát,“ odpovídá kardinál Parolin. Setkání podle něj zdůraznilo, že o mír je třeba „prosit, především Pána. Musíme prosit, aby Pán obrátil srdce a pomohl lidem pochopit, že neexistují jiné alternativy než mír.“ Ve Svaté zemi je třeba se vrátit k vyjednávání. K tomu je však nutné vybudovat klima vzájemné důvěry, které je v současnosti velmi ohrožené.

Dialog katolické církve s Čínou měl střídavé fáze, v současnosti je spíše v pozitivním stadiu, kdy z obou stran vychází signály k ochotě hledat řešení problematické situace katolíků v nejlidnatější zemi. „Osobně bych se odvážil říci, že perspektivy jsou slibné,“ zhodnotil situaci Parolin. Již dříve papež František zdůraznil, že cílem dialogu Vatikánu s Čínou je nikoliv politika, nýbrž svoboda církve v zemi.

Migrace podle kardinála již není jen krizovou situací, nýbrž realitou, s níž je třeba počítat. Potřebné jsou zejména společné integrační postupy a hledání řešení, v němž převezmou odpovědnost všichni. „Je těžké přesvědčit toho, kdo má strach. Není horší rádce, než je strach. Církev musí svědčit a učit: učit o bratrství a blízkosti a svědčit o tom svými činy,“ uvedl Parolin.

Jakou inspiraci představuje pro papeže Františka světec z Assisi, jehož jméno si římský biskup zvolil? „Chápali jsme, že to není jenom jméno, nýbrž že za ním je také program. Především program evangelní jednoduchosti a chudoby, církve transparentní, která se osvobodí od všeho, co jí brání žít, svědčit o Kristu, aby mohla být nablízku všem, především těm, kdo nejvíce trpí na těle i na duchu.“

(zdroj: San Francesco d´Assisi)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021