Katecheze

Článek o výroku Nejvyššího správního soudu ve věci výuky náboženství na školách

05. 05. 2016
Brno - Pokud se alespoň sedm žáků přihlásí k výuce náboženství, je škola povinná ji zajistit. Když výuku bez závažných důvodů nezabezpečí, dopouští se nezákonného zásahu, vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS). Legitimním důvodem může být například náhlé úmrtí nebo pracovní neschopnost vyučujícího, případně nespolupráce na straně církve či náboženské společnosti, která by měla zprostředkovat vhodného kantora.

"Tuto povinnost přitom (škola) nemůže podmiňovat svou neochotou či neschopností takovou osobu k výuce získat, stejně jako by ji nemohla podmiňovat svou neschopností zajistit pro výuku vhodný prostor v budově a čas ve výuce," stojí v rozhodnutí senátu s předsedou Jakubem Camrdou.

Soud se problematikou zabýval na základě situace v Základní škole Kosova Hora na Příbramsku. Ředitelka v druhém pololetí školního roku 2012/2013 zrušila výuku nepovinného předmětu náboženství, protože se jí nepodařilo dohodnout na další spolupráci s dosavadní vyučující. Učitelka prý s ředitelkou dostatečně nekomunikovala a nedostavila se na schůzku.

Skupina rodičů a žáků poté podala žalobu ke Krajskému soudu v Praze. Škola se podle nich dopustila nezákonného zásahu. Podle krajského soudu se ovšem nelze ředitelce divit, když vzhledem přístupu dosavadní vyučující a dalším okolnostem předmět pro druhé pololetí raději zrušila.

Krajský soud ale musí nyní řešit případ znovu. V souladu s názorem NSS by měl důkladněji zvážit to, zda skutečně existovaly objektivní důvody pro přerušení spolupráce s dřívější vyučující, a především zda se ředitelka včas obrátila na římskokatolickou církev se žádostí o doporučení jiného člověka.

Arcibiskupství pražské totiž soudu napsalo, že zajistit vyučujícího by nebyl problém. V příbramském vikariátu měla církev pět lidí s příslušným pověřením podle školského zákona. Arcibiskupství připomnělo, že ve škole nebyla přerušena výuka náboženství ani v době komunistického režimu.

NSS zdůraznil, že náboženství sice patří k nepovinným předmětům, ale nárok na výuku nepřímo vyplývá ze svobody náboženského vyznání, zakotvené v Listině základních práv a svobod. "Jakmile se na škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí přihlásí alespoň sedm žáků k výuce náboženství církve a náboženské společnosti k tomu oprávněné, pak mají tito žáci nárok, aby jim škola výuku nepovinného předmětu náboženství zabezpečila," stojí v rozhodnutí.

Převzato z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pokud-skola-nezajisti-vyuku-nabozenstvi-jde-o-nezakonny-zasah/1345627

Autor článku: Mgr. Irena Karlová