Papež: Církvi prospěje vyjasnění role jáhenek v prvních stoletích

13. 05. 2016 Rubrika: Zahraniční
Papež František souhlasil s návrhem na vytvoření komise, která by zkoumala roli jáhenek v prvních staletích. Stalo se tak ve čtvrtek během setkání s generálními představenými ženských řeholí. Podle papeže církvi prospěje vyjasnění tohoto bodu; dosud totiž není jasné, zda byly tehdejší jáhenky svěceny a jaká byla jejich úloha.

Foto: Mazur / catholicnews.org.uk

Při setkání s devíti sty řeholnicemi papež odpovídal na předložené otázky. Jedna z nich zněla, proč církev nepřipouští k jáhenskému svěcení ženy a zda by nebylo vhodné vytvořit komisi, jež by se tímto tématem zabývala.

Papež v odpovědi vzpomněl na setkání s jedním „dobrým a zkušeným profesorem“, který překládal spisy sv. Efréma Syrského. Ten vysvětlil, že v prvotní církvi existovaly jáhenky, avšak jejich úloha není zřejmá. „Měly svěcení, nebo ne? Hovoří o nich Chalcedonský koncil (451), avšak je to trochu nejasné,“ řekl František. Podle zmíněného profesora například jáhenky pomáhaly ženám při křtu.

„Chtěl bych ustavit oficiální komisi, která by mohla tuto otázku zkoumat. Myslím, že církvi prospěje vyjasnění tohoto bodu. Souhlasím. Řeknu, aby se něco takového udělalo,“ odpověděl papež. Po chvíli dodal: „Ohledně jáhenství ano, přijímám. Zdá se mi užitečné ustavit komisi, která to dobře vyjasní, především ve vztahu k období rané církve.“

Mohou kázat ženy při bohoslužbách?

Řeholnice se také papeže zeptaly na možnost žen kázat během mše svaté. František rozlišil mezi kázáním při samostatné bohoslužbě slova, kdy může bez problémů kázat žena, a eucharistickou slavností, při níž káže pouze kněz, jáhen či biskup. Vysvěcený služebník totiž při mši sv. jedná v osobě Krista, neboli je to sám Kristus, kdo liturgii předsedá. „Jedná se o tajemství přítomného Krista a kněze nebo biskupa, kteří slouží mši sv. v osobě Krista,“ řekl papež.

Větší zapojení žen při rozhodování v církvi

Během setkání papež také hovořil o potřebě většího zapojení žen při rozhodování v církvi, a to v případech, kdy se nevyžaduje svěcení. „Žena vidí věci originálním způsobem, který je odlišný od mužů, a to obohacuje: při poradách, rozhodování i v konkrétních věcech,“ uvedl František.

Současně ocenil duchovní mateřství řeholnic a zasvěcených osob, které se projevuje v péči o lidi na okraji. Varoval také před tím, aby se řeholní sestry stávaly pouhým „služebnictvem“, například když se věnují výhradně provozu fary a nevykonávají přitom žádný apoštolát.

Zasvěcená žena je podle papeže obrazem církve: „Ptáš se, co by se stalo, kdyby neexistovaly řeholnice? Chyběla by Maria při Letnicích! Bez Marie není církev! Bez Marie nejsou Letnice! (…) Zasvěcená žena je ikonou církve, je ikonou Marie. Kněz není ikonou církve ani Marie: je ikonou apoštolů, kteří jsou pozváni, aby kázali.“

Autor článku: Ondřej Mléčka