Charita i další odborníci apelují na změnu novely zákona o úpadku

Třicítka pracovníků z různých neziskových organizací se shoduje na tom, že navržené změny v zákoně o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) má četné nedostatky, které ve svém důsledku poškodí klienty odborných sociálních poraden. Budou-li navržené změny uskutečněny, hrozí mnohým z těchto poraden výrazné omezení činnosti, některým možná i zánik. Přijetí novely v nynější podobě by negativně dopadlo na osoby potřebující oddlužení a na vývoj stavu chudoby u nás.
Publikováno: 16. 5. 2016 15:55

Foto: Charita ČR

Podle novely zákona, která je v současné době v 1. čtení v Poslanecké sněmovně, nebudou sociální poradny smět sepisovat pro své klienty v sociální tísni insolvenční návrhy za účelem oddlužení. Zástupci odborného poradenství Charity ČR, Poradny při finanční tísni, o. p. s. a Asociace občanských poraden se proto 13. května sešli v Praze u kulatého stolu s názvem „Oddlužení pro ty, co ho potřebují“, aby hledali společné stanovisko k navrženému znění novely zákona.

Novela má v předkládané podobě nadále odebrat možnost podávat návrhy na oddlužení samotným dlužníkům, což mimo jiné považujeme za narušení ústavního principu všeobecného přístupu k právu,“ zní jedno z varování kulatého stolu. Předkládané řešení totiž umožňuje podávat návrhy jen advokátům, notářům a insolvenčním správcům: tedy profesím znalým práva, nikoli však neoddělitelného sociálního rozměru problému. Kvůli nutnosti využití takového zprostředkovatele navíc vzrostou fin. náklady na proces oddlužení, bude-li k němu vůbec moci dojít.

Motivace předkladatele novely je, podle účastníků setkání, zřejmá a vítaná – omezit nekalé praktiky těch komerčních subjektů, které zpracovávají návrhy na oddlužení mnohdy v pochybné kvalitě a za nemorální výši odměny, to se často děje bez garance na úspěch. „Jenže s vaničkou bylo vylito i dítě,“ zaznělo u kulatého stolu, protože novela v tomto znění dopadá nepříznivě na sociální služby, tedy odborné poradny, které, s ohledem na zákonné jednání podléhající kontrole (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), poskytují službu nezištně, rozvážně a hlavně kvalitně.

"Apelujeme na to, aby mezi požadovanou odbornost byla začleněna také odbornost sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách," uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Zákon by podle něj měl umožnit, aby návrhy podávaly i tyto sociální služby jako dosud. Úspěšnost návrhů na oddlužení podaných poradnami činí podle ředitele kolem 90 procent.

Více informací k tématu naleznete na www.charita.cz.

Podle průzkumu provedeného mezi sociálními pracovníky Charity ČR byla předluženost označena za nejzávažnější problém v oblasti chudoby a sociálního vyloučení v České republice. V roce 2014 odborné sociální poradny Charity ČR registrovaly přes 27 000 příjemců této pomoci, z toho 60 % žen a 40 % mužů. V celkovém objemu požádali o pomoc se svými dluhy průměrně dva z pěti klientů charitních poraden. Uvedené statistiky však neberou v úvahu skupinu, která nemůže požádat o oddlužení, tedy hlavně osob v největším nebezpečí chudoby. Podrobněji ve zprávě Caritas Cares Česká republika 2015.

V současné době Charita poskytuje pomoc pří sepisování návrhů na oddlužení ve 13 poradnách na území celé ČR; v roce 2015 bylo s její pomocí podáno 634 návrhů.

(zdroj: Charita ČR)

 

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021