Pozdrav Noci kostelů zaslal kardinál Schönborn

Právě ve Vídni vznikla před dvanácti lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska, České republiky, na Slovensko a do Estonska. Pozdrav k té letošní Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů od začátku velmi blízká.
Publikováno: 20. 5. 2016 10:00

Vážení návštěvníci Noci kostelů,

každý rok se raduji, že Noc kostelů si v České republice získala tak velkou oblibu.

Zvláště v Roce milosrdenství jsou dveře našich kostelů otevřeny dokořán. Všichni jsme pozváni, abychom zvláštním způsobem zakusili Boží milosrdnou lásku a náklonnost k nám lidem. Při Noci kostelů potkáváme mnoho dalších lidí, kteří jsou na cestě víry a hledání Boha. Když jako každý rok navštěvuji ve Vídni některé kostely, vzpomínám rád na množství kostelů v sousedních zemích, zvláště v České republice, mé staré domovině, a v modlitbě jsem spojen s těmi mnoha tisíci lidmi.

Noc kostelů je pro nás každý rok zvláštním pozváním, abychom se při hledání vlastní víry vydali cestou osobní modlitby. Koncerty, čtení, přednášky a mnoho dalšího nám při Noci kostelů pomáhá „dostat se k nebi o kousek blíž“.

Ať je pro Vás všechny Noc kostelů 2016 nezapomenutelným zážitkem a zkušeností s láskou a blízkostí Boha k lidem.

K tomu Vás doprovázím srdečnými pozdravy a požehnáním.

Váš

+ Christoph Kardinal Schönborn

Original:

Liebe Besucherinnen und Besucher der Langen Nacht der Kirchen!

 Ich freue mich jedes Jahr, dass die Lange Nacht der Kirchen einen so großen Zuspruch auch in Tschechien findet.

 Im „Jahr der Barmherzigkeit“ stehen unsere Kirchentüren besonders weit offen. Wir sind alle eingeladen, Gottes barmherzige Liebe und Zuwendung zu uns Menschen in besonderer Weise zu erfahren. In der Langen Nacht der Kirchen begegnen wir vielen anderen Menschen, die im Glauben unterwegs und auf der Suche nach Gott sind. Wenn ich wie jedes Jahr in Wien wieder einige Kirchen besuchen werde, denke ich auch gerne an die vielen Kirchen in unseren Nachbarländern, besonders in meiner alten Heimat Tschechien, und bin im Gebet mit den vielen Tausenden Menschen verbunden.

 Die Lange Nacht der Kirchen ist jedes Jahr eine besondere Einladung an uns, dass wir uns auf die Suche nach dem eigenen Glauben, im persönlichen Gebet zu machen. Konzerte, Lesungen, Vorträge und vieles mehr helfen uns, in der Langen Nacht der Kirchen „dem Himmel ein Stück näher zu kommen“.

Möge die Lange Nacht der Kirchen auch 2016 für Sie alle ein unvergessliches Erlebnis und Erfahrung der Liebe und Nähe Gottes zu uns Menschen sein.

 Dazu begleite ich Sie gerne mit meinen herzlichen Grüßen und Segenswünschen

Ihr

+Christoph Kardinal Schönborn

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Robert Schuman, otec evropské jednoty, se stává ctihodným

Papež schválil vyhlášení dekretu, který uznává hrdinské ctnosti francouzského státníka. Uznáním mučednictví bude blahořečeno deset řeholnic, které byly na konci druhé světové války v Polsku zabity sovětskými vojáky.
19.06.2021

Covid a zdravotní postižení – nová nóta Papežské akademie Pro život

Rozhodnutí, která se týkají osob se zdravotním postižením, nejprve vyžadují naslouchání jeho nositelům. Církev by měla vypracovat magisterium o těchto otázkách, upozorňuje nová nóta Papežské akademie pro život, která nese název: „Přátelství se zdravotně postiženými lidmi: začátek nového světa“ s podtitulem „Poučení ze zkušeností osob se zdravotním postižením a jejich pečovatelů během pandemie Covidu-19“.
18.06.2021

Potraty nejsou zdravotní péče, říkají biskupové k hlasování v Evropském parlamentu

Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) zareagovala na zprávu týkající se potratů, o které se bude v Evropském parlamentu hlasovat příští týden.
18.06.2021

Papež k Mezinárodní konferenci práce: Soukromé vlastnictví je druhotné právo

Papež František včera oslovil účastníky 109. Mezinárodní konference práce, která probíhá v Ženevě a je každoročním vrcholným setkáním členských států Mezinárodní organizace práce (ILO). Svatý stolec je stálým pozorovatelem v této specializované agentuře Spojených národů od roku 1967. Obsáhlé videoposelství, které zaznělo na vrcholném fóru, projednávajícím sociální a pracovní otázky globálního významu, dopřálo papeži prostor k tomu, aby na základě sociálního učení katolické církve požadoval uznání a zabezpečení pracujících v sektoru tzv. neformální ekonomiky a solidaritu obohacenou o přínos všech kultur, včetně domorodých a lidových.
18.06.2021

Kardinál Parolin vyzval k evangelnímu, nikoli zpolitizovanému pohledu na migranty

Vatikánský státní sekretář, kard. Pietro Parolin, vedl v bazilice Panny Marie v Zátibeří modlitební vigilii na památku migrantů, kteří přišli o život při cestě do Evropy. Vyzval přitom, abychom se nedávali vést politickým přesvědčením, nýbrž radikálním a šokujícím slovem evangelia, které nás vybízí k lásce k bližnímu.
18.06.2021