Pozdrav Noci kostelů zaslal kardinál Schönborn

Právě ve Vídni vznikla před dvanácti lety myšlenka Noci kostelů - Lange Nacht der Kirchen, která se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska, České republiky, na Slovensko a do Estonska. Pozdrav k té letošní Noci kostelů zasílá našim návštěvníkům vídeňský arcibiskup Christoph Kardinal Schönborn, kterému je myšlenka Noci kostelů od začátku velmi blízká.
Publikováno: 20. 5. 2016 12:00

Vážení návštěvníci Noci kostelů,

každý rok se raduji, že Noc kostelů si v České republice získala tak velkou oblibu.

Zvláště v Roce milosrdenství jsou dveře našich kostelů otevřeny dokořán. Všichni jsme pozváni, abychom zvláštním způsobem zakusili Boží milosrdnou lásku a náklonnost k nám lidem. Při Noci kostelů potkáváme mnoho dalších lidí, kteří jsou na cestě víry a hledání Boha. Když jako každý rok navštěvuji ve Vídni některé kostely, vzpomínám rád na množství kostelů v sousedních zemích, zvláště v České republice, mé staré domovině, a v modlitbě jsem spojen s těmi mnoha tisíci lidmi.

Noc kostelů je pro nás každý rok zvláštním pozváním, abychom se při hledání vlastní víry vydali cestou osobní modlitby. Koncerty, čtení, přednášky a mnoho dalšího nám při Noci kostelů pomáhá „dostat se k nebi o kousek blíž“.

Ať je pro Vás všechny Noc kostelů 2016 nezapomenutelným zážitkem a zkušeností s láskou a blízkostí Boha k lidem.

K tomu Vás doprovázím srdečnými pozdravy a požehnáním.

Váš

+ Christoph Kardinal Schönborn

Original:

Liebe Besucherinnen und Besucher der Langen Nacht der Kirchen!

 Ich freue mich jedes Jahr, dass die Lange Nacht der Kirchen einen so großen Zuspruch auch in Tschechien findet.

 Im „Jahr der Barmherzigkeit“ stehen unsere Kirchentüren besonders weit offen. Wir sind alle eingeladen, Gottes barmherzige Liebe und Zuwendung zu uns Menschen in besonderer Weise zu erfahren. In der Langen Nacht der Kirchen begegnen wir vielen anderen Menschen, die im Glauben unterwegs und auf der Suche nach Gott sind. Wenn ich wie jedes Jahr in Wien wieder einige Kirchen besuchen werde, denke ich auch gerne an die vielen Kirchen in unseren Nachbarländern, besonders in meiner alten Heimat Tschechien, und bin im Gebet mit den vielen Tausenden Menschen verbunden.

 Die Lange Nacht der Kirchen ist jedes Jahr eine besondere Einladung an uns, dass wir uns auf die Suche nach dem eigenen Glauben, im persönlichen Gebet zu machen. Konzerte, Lesungen, Vorträge und vieles mehr helfen uns, in der Langen Nacht der Kirchen „dem Himmel ein Stück näher zu kommen“.

Möge die Lange Nacht der Kirchen auch 2016 für Sie alle ein unvergessliches Erlebnis und Erfahrung der Liebe und Nähe Gottes zu uns Menschen sein.

 Dazu begleite ich Sie gerne mit meinen herzlichen Grüßen und Segenswünschen

Ihr

+Christoph Kardinal Schönborn

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019

Papež František svolává summit o globální výchově

Papež František zveřejnil poselství s výzvou k vytvoření globálního výchovného spojenectví. Pozval nejen všechny veřejné činitele z výchovně-vzdělávacího sektoru celého světa do Říma, aby se společně zamýšleli nad tím, jak na to, ale obrací se i na každého člověku a na všechny lidi společně. Za tím účelem vydal písemné poselství a jeho stručnější video verzi.
13.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 38. týden 2019

V týdnu od 16. září najdete v programu Proglasu například pořad věnovaný blahořečení pallotina P. Richarda Henkese nebo rozhovor s kardinálem Blasem Cupichem z amerického Chicaga v pořadu Všimli jsme si.
13.09.2019

Papež František navštíví v listopadu Thajsko a Japonsko

Na pozvání thajské vlády a tamějších biskupů navštíví papež František ve dnech 20. – 23. listopadu Thajsko. Posléze se pak na pozvání japonské vlády a tamějšího episkopátu ve dnech 23. – 26. listopadu vydá do Japonska, kde navštíví Tokio, Nagasaki a Hirošimu.
13.09.2019

Roadshow ,,Představení Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027”

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá dne 14. října 2019 roadshow, na kterém představí Integrovaný regionální operační program po roce 2021.
13.09.2019