V Praze proběhne setkání k 1100. výročí svaté Ludmily

Spolek „Svatá Ludmila 1100 let“ pořádá 2. června 2016 od 13.30 hodin v Arcibiskupském paláci na Hradčanech debatu u kulatého stolu s názvem Kněžna a světice Ludmila: Lokalita – Region – Svět. Úvodní slovo pronese pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Účast přislíbili přední čeští archeologové, historikové a kunsthistorikové.
Publikováno: 31. 5. 2016 14:45

Foto: Michal Maňas, CC BY

Setkání u kulatého stolu „Kněžna a světice Ludmila: Lokalita – Region – Svět“ je jednou z úvodních akcí nově založeného spolku Svatá Ludmila 1100 let. Je zamýšleno jako výchozí událost, která vytvoří prostor pro setkání těch, kterým je osoba sv. Ludmily blízká a je přítomna v jejich osobním životě, těm, kdo kteří se sv. Ludmile věnují ve svém profesním životě, a všem dalším, kteří mohou projekt sv. Ludmily svým přispěním obohatit.

Sv. Ludmila byla a stále je inspirativní osobností díky jejímu obsažnému životu. Byla zakladatelkou významné české panovnické dynastie, je spojována s počátky českého státu, byla vychovatelkou významné osobnosti našich dějin sv. Václava a také první českou světicí. Její život tedy může inspirovat i dnes.

Setkání je rozděleno na tři panelové diskuze. První bude zaměřeno na jednotlivé lokality spojené přímo se životem sv. Ludmily. Druhá se bude věnovat regionálním místům vztahujícím se ke kultu sv. Ludmily a jejímu „druhému životu“ a bude sledovat odraz postavy sv. Ludmily v kultuře. V třetí části se budou účastníci panelu zamýšlet nad současným přínosem sv. Ludmily dnešnímu světu, v čem ji lze následovat a jak úcta k této světici v historii ovlivňuje současného člověka.

Úvodní slovo při setkání pronese pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, OP. Účast na panelových diskuzích přislíbili přední čeští archeologové, historikové a kunsthistorikové, výběrem prof. PhDr. Ing. Jan Royt, prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc, prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc., Mgr. Libor Gottfried, PhDr. Milena Bravermanová, doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. a další. Zastoupeni budou i představitelé regionů a regionálních muzeí, například ředitel Sládečkova vlastivědného muzea PhDr. Z. Kuchyňka. O duchovní části projektu bude hovořit například P. Petr Bubeníček.

Cílem spolku Svatá Ludmila 1100 let je uctění výročí 1100 let od mučednické smrti této ženy, které proběhne v roce 2021. Projekt však není omezen pouze na toto výročí. Prostřednictvím kulturních akcí, výstav, tvorbou audiovizuálních či jiných uměleckých děl, ale i péčí o krajinu a památky nejen středočeského kraje si projekt klade za cíl posílit úctu k této významné ženě, podpořit národní identitu současné společnosti a vytvářet hodnotnější prostředí kulturní i životní pro současné generace. Věříme, že toto setkání upozorní na nosná témata vztahující se ke sv. Ludmile a umožní navzájem obohatit všechny přítomné. Více na www.svataludmila.cz.

(převzato z webu www.apha.cz; www.svataludmila.cz)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitel Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019