Mimořádná Pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích

Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě se v sobotu 11. června 2016 uskuteční mimořádná Pouť k Božímu milosrdenství. Mše za účasti českých a moravských biskupů bude slavena v areálu nad kostelem ve Slavkovicích od 14.00 hodin.
Publikováno: 2. 6. 2016 10:00

Pouť se uskuteční v rámci Svatého roku milosrdenství, který v katolické církvi vyhlásil papež František od 8. prosince 2015 do 30. listopadu 2016. Datum mimořádné Pouti do Slavkovic bylo zvoleno s ohledem na nedávnou národní pouť, aby se všichni, kteří neměli možnost jet do Krakova, mohli společně setkat v České republice, a to právě ve Slavkovicích, kam už několik let putují mnozí věřící ke kostelu Božího milosrdenství.

Již od 12.00 hodin bude poutníkům ve Slavkovicích k dispozici  P. Józef Gruba, SAC, který byl papežem Františkem vyslán ve Svatém roce milosrdenství do služby „misionáře milosrdenství“.  

Bohoslužbu bude přenášet v přímém přenosu také TV Noe.

Podrobnosti k organizaci pouti hledejte v přílohách.

Slavkovice – Centrum Božího milosrdenství

Slavkovice jsou už několik let cílem mnoha poutníků. Zdejší kostel je prvním poutním kostelem Božího milosrdenství v České republice. V roce 2008 ho požehnal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Od roku 2009 zde působí řád pallotinů (www.pallotini.cz), kteří přišli na Vysočinu ze Staré Boleslavi. Základním záměrem a směrem působení pallotinů ve Slavkovicích je co nejvíce vyjít vstříc všem, kteří sem přichází a hledají prostor setkání s Bohem. Proto se pallotini snaží co nejvíce zviditelnit a zpřístupnit toto místo. Tomu slouží pravidelné bohoslužby a možnost setkání s knězem při svátosti smíření a rozhovoru každou sobotu a neděli po celý rok od 14.00 do 17.00 hodin a o prvních a třetích sobotách od 10.00 do 17.00 hodin. Díky pravidelným bohoslužbám a poutím se ve Slavkovicích během několika let vytvořilo  Centrum Božího milosrdenství, které aktivně vyhledávají  lidé z celé republiky. Přičinily se o to také pastorační projekty pallotinů, které se v rámci Centra Božího milosrdenství už několik let uskutečňují.

Projekty Centra Božího milosrdenství

Pěší pouť k Božímu milosrdenství

Zajímavý je projekt pěší pouti k Božímu milosrdenství, který vznikl v roce 2009. V současné době se pouť koná každoročně, poutníci jdou ze tří směrů: z Fulneku, Prahy a Hodonína. V roce 2015 přišlo do Slavkovic v pěší pouti kolem 180 poutníků. V roce 2016 vzniká čtvrtý proud pěší pouti z Českých Budějovic. Veškeré informace lze najít na www.pout.cz.

Časopis „Apoštol Božího milosrdenství“

Od roku 2006 pallotini vydávají časopis věnovaný úctě k Božímu milosrdenství, který vychází čtyřkrát do roka po celé republice, v současné době v nákladu přes 20 000 ks (www.apostol.cz).

Kruh modlitby „Kniha milosrdenství“

V roce 2009 vznikl také kruh vzájemné modlitby za Boží milosrdenství, který byl nazván „Kniha milosrdenství“. Každý pátek je za všechny lidi zapsané do KM sloužena v kostele ve Slavkovicích mše svatá. V současné době je v kruhu modlitby již přes 2000 osob z celé republiky. Více informací o tomto projektu lze najít na: www.knihamilosrdenstvi.cz

Kongresy o Božím milosrdenství

V rámci světových kongresů o Božím milosrdenství se ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě dosud dvakrát uskutečnil kongres o Božím milosrdenství (v roce 2011 a 2014), který probíhal za účasti mnoha hostů z republiky a ze zahraničí.

Nikodémova noc

Ve Slavkovicích vznikl také projekt „Nikodémova noc“, který probíhá nejen v naší republice, ale také na Slovensku, v Polsku a v Římě. Více informací lze najít na www.nikodemovanoc.cz.

Další informace: 

Veškeré informace o blížící se mimořádné Pouti k BM ve Slavkovicích lze najít na stránkách poutního kostela: www.slavkovice.cz  (tel.: 733 741 860).

 

 

 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI.: Uzákonění stejnopohlavního manželství je „deformací svědomí“

V úvodu nového souboru svých spisů o Evropě Benedikt XVI. uvádí, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze přehlížet“, a že jsme svědky „pokřivení svědomí“, které také zasáhlo některé církevní kruhy.
17.09.2021

Papež vyzval katechety ke svobodě a tvořivosti

Papež František dnes přijal vedoucí katechetických sekcí evropských biskupských konferencí, kteří se v Římě účastnili setkání nazvaného „Katecheze a katecheté pro novou evangelizaci“, zorganizovaného Papežskou radou pro novou evangelizaci.
17.09.2021

Fotogalerie: Mše svatá ke cti sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří

Ve čtvrtek 16. září 2021 proběhla v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě slavnostní mše svatá ke cti svaté Ludmily. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Po celou dobu bohoslužby byla v bazilice vystavena k uctění lebka mučednice. Liturgii doprovodila zpěvem Schola Gregoriana Pragensis. Přinášíme fotogalerii.
17.09.2021

Papežská mše zahájí plenární zasedání evropských biskupů

Svatý stolec dnes zveřejnil program papežských bohoslužeb v měsících září a říjnu. Papež František bude hlavním celebrantem mší svatých u příležitosti plenárního zasedání CCEE, zahájení biskupské synody a biskupského svěcení.
17.09.2021

Budapešť a Slovensko: apoštolská cesta v jedné minutě

Krátká videomozaika jako ohlédnutí za 34. mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka do Budapešti a na Slovensko. Římský biskup ji zakončil poděkováním před ikonou Salus Populi Romani v bazilice Panny Marie Větší.
17.09.2021