Mimořádná Pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích

Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě se v sobotu 11. června 2016 uskuteční mimořádná Pouť k Božímu milosrdenství. Mše za účasti českých a moravských biskupů bude slavena v areálu nad kostelem ve Slavkovicích od 14.00 hodin.
Publikováno: 2. 6. 2016 12:00

Pouť se uskuteční v rámci Svatého roku milosrdenství, který v katolické církvi vyhlásil papež František od 8. prosince 2015 do 30. listopadu 2016. Datum mimořádné Pouti do Slavkovic bylo zvoleno s ohledem na nedávnou národní pouť, aby se všichni, kteří neměli možnost jet do Krakova, mohli společně setkat v České republice, a to právě ve Slavkovicích, kam už několik let putují mnozí věřící ke kostelu Božího milosrdenství.

Již od 12.00 hodin bude poutníkům ve Slavkovicích k dispozici  P. Józef Gruba, SAC, který byl papežem Františkem vyslán ve Svatém roce milosrdenství do služby „misionáře milosrdenství“.  

Bohoslužbu bude přenášet v přímém přenosu také TV Noe.

Podrobnosti k organizaci pouti hledejte v přílohách.

Slavkovice – Centrum Božího milosrdenství

Slavkovice jsou už několik let cílem mnoha poutníků. Zdejší kostel je prvním poutním kostelem Božího milosrdenství v České republice. V roce 2008 ho požehnal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle. Od roku 2009 zde působí řád pallotinů (www.pallotini.cz), kteří přišli na Vysočinu ze Staré Boleslavi. Základním záměrem a směrem působení pallotinů ve Slavkovicích je co nejvíce vyjít vstříc všem, kteří sem přichází a hledají prostor setkání s Bohem. Proto se pallotini snaží co nejvíce zviditelnit a zpřístupnit toto místo. Tomu slouží pravidelné bohoslužby a možnost setkání s knězem při svátosti smíření a rozhovoru každou sobotu a neděli po celý rok od 14.00 do 17.00 hodin a o prvních a třetích sobotách od 10.00 do 17.00 hodin. Díky pravidelným bohoslužbám a poutím se ve Slavkovicích během několika let vytvořilo  Centrum Božího milosrdenství, které aktivně vyhledávají  lidé z celé republiky. Přičinily se o to také pastorační projekty pallotinů, které se v rámci Centra Božího milosrdenství už několik let uskutečňují.

Projekty Centra Božího milosrdenství

Pěší pouť k Božímu milosrdenství

Zajímavý je projekt pěší pouti k Božímu milosrdenství, který vznikl v roce 2009. V současné době se pouť koná každoročně, poutníci jdou ze tří směrů: z Fulneku, Prahy a Hodonína. V roce 2015 přišlo do Slavkovic v pěší pouti kolem 180 poutníků. V roce 2016 vzniká čtvrtý proud pěší pouti z Českých Budějovic. Veškeré informace lze najít na www.pout.cz.

Časopis „Apoštol Božího milosrdenství“

Od roku 2006 pallotini vydávají časopis věnovaný úctě k Božímu milosrdenství, který vychází čtyřkrát do roka po celé republice, v současné době v nákladu přes 20 000 ks (www.apostol.cz).

Kruh modlitby „Kniha milosrdenství“

V roce 2009 vznikl také kruh vzájemné modlitby za Boží milosrdenství, který byl nazván „Kniha milosrdenství“. Každý pátek je za všechny lidi zapsané do KM sloužena v kostele ve Slavkovicích mše svatá. V současné době je v kruhu modlitby již přes 2000 osob z celé republiky. Více informací o tomto projektu lze najít na: www.knihamilosrdenstvi.cz

Kongresy o Božím milosrdenství

V rámci světových kongresů o Božím milosrdenství se ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě dosud dvakrát uskutečnil kongres o Božím milosrdenství (v roce 2011 a 2014), který probíhal za účasti mnoha hostů z republiky a ze zahraničí.

Nikodémova noc

Ve Slavkovicích vznikl také projekt „Nikodémova noc“, který probíhá nejen v naší republice, ale také na Slovensku, v Polsku a v Římě. Více informací lze najít na www.nikodemovanoc.cz.

Další informace: 

Veškeré informace o blížící se mimořádné Pouti k BM ve Slavkovicích lze najít na stránkách poutního kostela: www.slavkovice.cz  (tel.: 733 741 860).

 

 

 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Nedělní kázání (nejen) pro děti - 25. neděle v mezidobí

Nedělní kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti ke 25. neděli v mezidobí.
19.09.2020

Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
18.09.2020

Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.
18.09.2020

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2020

Katolická teologická fakulta slaví 30 let

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví svoje malé výročí. Velká výročí fakulty se vztahují ke 14. století, kdy byla fakulta založena v rámci nově vzniklé Univerzity Karlovy. Méně známé však je, že velkým mezníkem byl pro akademickou obec také rok 1990. Fakulta totiž v průběhu své historie nesídlila vždy v Praze a ne vždy byla součástí Univerzity Karlovy.
18.09.2020