Nový dokument papeže upřesňuje důvody pro odvolání biskupa

Mezi důvody pro odvolání biskupa bude patřit také vážné zanedbání v biskupské službě, zejména ohledně případů sexuálního zneužívání v diecézi. Stanovuje to papež František v novém dokumentu nazvaném Jako milující matka. Text nabyde platnosti 5. září 2016.
Publikováno: 6. 6. 2016 15:15

Foto: Daniel Ibanez / CNA

Dokument typu motu proprio, který podepsal papež František v sobotu, upřesňuje Kodex kanonického práva, kde se píše o možnosti odvolání biskupů „z vážných důvodů“ (kán. 193 §1). Mezi tyto důvody bude patřit mimo jiné také „nedbalost biskupů ve výkonu jejich úřadu, především týkající se případů sexuálního zneužívání spáchaných na dětech nebo na zranitelných dospělých.“

Podle textu, který se skládá z pěti paragrafů, může příslušná kongregace ve Vatikánu na základě vážných indicií zahájit šetření, které může vyústit v odvolání biskupa. Biskup se přitom může hájit. Konečné rozhodnutí musí vždy schválit papež, kterému bude asistovat skupina specializovaných právníků. Nařízení se týká také eparchů a vyšších řeholních představených institutů papežského práva.

„Jako milující matka miluje církev všechny své syny a dcery, ale pečuje a chrání se zvláštní láskou ty nejmenší a nejbezbrannější: jedná se o úkol, který sám Kristus svěřuje křesťanskému společenství jako celku. S tímto vědomím církev s bdělostí pečuje o ochranu dětí a zranitelných dospělých. Tento úkol ochrany a péče se týká celé církve, avšak zvláštním způsobem musí být uplatňován skrze její pastýře,“ píše se v dokumentu.

Biskup může být legitimně odvolán, pokud „z nedbalosti vykonal nebo opomenul skutky, jež způsobily vážnou újmu druhým, ať se jedná o fyzické osoby nebo o společenství jako celek. Újma může být fyzická, morální nebo majetková.“ Podmínkou odvolání je skutečnost, že biskup „objektivně a velmi vážným způsobem selhal v péči, kterou od něj vyžaduje jeho pastorační úřad, i bez vážné morální viny z jeho strany.“ V oblasti zneužívání mladistvých nebo zranitelných dospělých je dostačujícím důvodem pro odvolání, že selhání v pastorační péči je „vážné“.

Dokument vstoupí v platnost 5. září 2016.

Plné znění textu naleznete na stránkách Vatikánu.

(zdroj: Radio Vaticana, Tiskové středisko Svatého stolce)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019