Nový dokument papeže upřesňuje důvody pro odvolání biskupa

06. 06. 2016 Rubrika: Papež František
Mezi důvody pro odvolání biskupa bude patřit také vážné zanedbání v biskupské službě, zejména ohledně případů sexuálního zneužívání v diecézi. Stanovuje to papež František v novém dokumentu nazvaném Jako milující matka. Text nabyde platnosti 5. září 2016.

Foto: Daniel Ibanez / CNA

Dokument typu motu proprio, který podepsal papež František v sobotu, upřesňuje Kodex kanonického práva, kde se píše o možnosti odvolání biskupů „z vážných důvodů“ (kán. 193 §1). Mezi tyto důvody bude patřit mimo jiné také „nedbalost biskupů ve výkonu jejich úřadu, především týkající se případů sexuálního zneužívání spáchaných na dětech nebo na zranitelných dospělých.“

Podle textu, který se skládá z pěti paragrafů, může příslušná kongregace ve Vatikánu na základě vážných indicií zahájit šetření, které může vyústit v odvolání biskupa. Biskup se přitom může hájit. Konečné rozhodnutí musí vždy schválit papež, kterému bude asistovat skupina specializovaných právníků. Nařízení se týká také eparchů a vyšších řeholních představených institutů papežského práva.

„Jako milující matka miluje církev všechny své syny a dcery, ale pečuje a chrání se zvláštní láskou ty nejmenší a nejbezbrannější: jedná se o úkol, který sám Kristus svěřuje křesťanskému společenství jako celku. S tímto vědomím církev s bdělostí pečuje o ochranu dětí a zranitelných dospělých. Tento úkol ochrany a péče se týká celé církve, avšak zvláštním způsobem musí být uplatňován skrze její pastýře,“ píše se v dokumentu.

Biskup může být legitimně odvolán, pokud „z nedbalosti vykonal nebo opomenul skutky, jež způsobily vážnou újmu druhým, ať se jedná o fyzické osoby nebo o společenství jako celek. Újma může být fyzická, morální nebo majetková.“ Podmínkou odvolání je skutečnost, že biskup „objektivně a velmi vážným způsobem selhal v péči, kterou od něj vyžaduje jeho pastorační úřad, i bez vážné morální viny z jeho strany.“ V oblasti zneužívání mladistvých nebo zranitelných dospělých je dostačujícím důvodem pro odvolání, že selhání v pastorační péči je „vážné“.

Dokument vstoupí v platnost 5. září 2016.

Plné znění textu naleznete na stránkách Vatikánu.

(zdroj: Radio Vaticana, Tiskové středisko Svatého stolce)

Soubory ke stažení

Motu proprio Jako milující matka.pdf velikost: 189,3 KB Stáhnout
Autor článku: Ondřej Mléčka