Nový dokument papeže upřesňuje důvody pro odvolání biskupa

Mezi důvody pro odvolání biskupa bude patřit také vážné zanedbání v biskupské službě, zejména ohledně případů sexuálního zneužívání v diecézi. Stanovuje to papež František v novém dokumentu nazvaném Jako milující matka. Text nabyde platnosti 5. září 2016.
Publikováno: 6. 6. 2016 13:15

Foto: Daniel Ibanez / CNA

Dokument typu motu proprio, který podepsal papež František v sobotu, upřesňuje Kodex kanonického práva, kde se píše o možnosti odvolání biskupů „z vážných důvodů“ (kán. 193 §1). Mezi tyto důvody bude patřit mimo jiné také „nedbalost biskupů ve výkonu jejich úřadu, především týkající se případů sexuálního zneužívání spáchaných na dětech nebo na zranitelných dospělých.“

Podle textu, který se skládá z pěti paragrafů, může příslušná kongregace ve Vatikánu na základě vážných indicií zahájit šetření, které může vyústit v odvolání biskupa. Biskup se přitom může hájit. Konečné rozhodnutí musí vždy schválit papež, kterému bude asistovat skupina specializovaných právníků. Nařízení se týká také eparchů a vyšších řeholních představených institutů papežského práva.

„Jako milující matka miluje církev všechny své syny a dcery, ale pečuje a chrání se zvláštní láskou ty nejmenší a nejbezbrannější: jedná se o úkol, který sám Kristus svěřuje křesťanskému společenství jako celku. S tímto vědomím církev s bdělostí pečuje o ochranu dětí a zranitelných dospělých. Tento úkol ochrany a péče se týká celé církve, avšak zvláštním způsobem musí být uplatňován skrze její pastýře,“ píše se v dokumentu.

Biskup může být legitimně odvolán, pokud „z nedbalosti vykonal nebo opomenul skutky, jež způsobily vážnou újmu druhým, ať se jedná o fyzické osoby nebo o společenství jako celek. Újma může být fyzická, morální nebo majetková.“ Podmínkou odvolání je skutečnost, že biskup „objektivně a velmi vážným způsobem selhal v péči, kterou od něj vyžaduje jeho pastorační úřad, i bez vážné morální viny z jeho strany.“ V oblasti zneužívání mladistvých nebo zranitelných dospělých je dostačujícím důvodem pro odvolání, že selhání v pastorační péči je „vážné“.

Dokument vstoupí v platnost 5. září 2016.

Plné znění textu naleznete na stránkách Vatikánu.

(zdroj: Radio Vaticana, Tiskové středisko Svatého stolce)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021