Papež schválil stanovy nového Dikasteria pro laiky, rodinu a život

Papež František schválil stanovy nového úřadu římské kurie pro laiky, rodinu a život. Od 1. září 2016 se do něj sloučí současná Papežská rada pro laiky a Papežská rada pro rodinu.
Publikováno: 6. 6. 2016 12:15

Foto: Daniel Ibanez / CNA

Současné papežské rady pro laiky a rodinu budou fungovat do konce srpna v čele s jejich předsedy, tj. kardinálem Stanislawem Rylkem a arcibiskupem Vincenzem Pagliou. Spolu se vznikem nového úřadu bude jmenován nový prefekt. Toho bude zastupovat sekretář, který může být laik, a tři podsekretáři laici, kteří povedou sekce pro laiky, rodinu a život.

„Dikasterium (tj. úřad římské kurie – pozn. red.) má vlastní členy, mezi nimiž jsou věřící laici, muži a ženy, lidé žijící v celibátu i sezdaní, angažovaní v různých oblastech a pocházející z různých částí světa, aby tak odráželi univerzální povahu církve,“ píše se ve stanovách.

Nový úřad se bude věnovat záležitostem, které spadají do kompetencí Svatého stolce a týkají se podpory života a apoštolátu laiků, pastorační péče rodin i ochrany lidského života.

Laici

Úlohou sekce pro laiky je podporovat povolání a poslání laických věřících v církvi a ve světě – a to jak jednotlivců žijících svobodně či v manželství, tak členů církevních hnutí, asociací a společenství. Úřad má zároveň podporovat studia, která by v rámci nauky církve prohloubila problematiku laiků, se zvláštním zřetelem k jejich úkolu „prozařovat a pořádat všechny časné záležitosti“ podle Krista.

Sekce pro laiky bude navíc napomáhat laikům, aby se katecheticky vzdělávali, účastnili se liturgického a svátostného života, působili v misijní oblasti nebo charitě. Bude je také podporovat k aktivní účasti v poradních orgánech církve.

Do kompetence nového dikasteria bude spadat také schvalování stanov mezinárodních sdružení věřících nebo laických hnutí.

Rodina

Sekce pro rodinu má ve světle církevního magisteria podporovat rozvoj pastorační péče o rodinu, hájit důstojnost rodiny a její dobro, založené na svátosti manželství, podporovat práva a zodpovědnost rodiny v církvi i občanské společnosti tak, aby instituce rodiny mohla co nejlépe dostát svému poslání jak v církevním, tak společenském rámci.

Mezi další úlohy patří také např. „rozlišování znamení časů“ a pomoc rodinám v jejich aktuálních problémech, podpora studií o manželství a spiritualitě nebo nabízení postupů pro formační programy snoubenců.

Sekce bude v přímém kontaktu s Papežským institutem Jana Pavla II. pro studium manželství a rodin.

Život

Sekce pro život nově ustaveného úřadu bude podporovat a koordinovat iniciativy ve prospěch zodpovědného plánování rodičovství stejně jako na obranu života od početí do přirozené smrti. Její náplní má být rovněž podpora organizací a sdružení, která pomáhají ženě a rodině v obtížných situacích k přijetí života, a zabraňují tak potratu. Zároveň se má zaměřit na pomocné programy pro ženy, které potrat podstoupily.  

Na základě morálního učení církve bude tato sekce podporovat formaci týkající se základních problémů biomedicíny, práva na život a problematiky šířících se ideologií v oblasti lidského života a rodu.

S úřadem bude propojená také Papežská akademie pro život.

Stanovy nového Dikasteria pro laiky, rodinu a život byly schváleny ad experimentum, tj. na zkoušku.

(zdroj: Radio Vaticana, Tiskové středisko Svatého stolce)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021