Papež schválil stanovy nového Dikasteria pro laiky, rodinu a život

Papež František schválil stanovy nového úřadu římské kurie pro laiky, rodinu a život. Od 1. září 2016 se do něj sloučí současná Papežská rada pro laiky a Papežská rada pro rodinu.
Publikováno: 6. 6. 2016 12:15

Foto: Daniel Ibanez / CNA

Současné papežské rady pro laiky a rodinu budou fungovat do konce srpna v čele s jejich předsedy, tj. kardinálem Stanislawem Rylkem a arcibiskupem Vincenzem Pagliou. Spolu se vznikem nového úřadu bude jmenován nový prefekt. Toho bude zastupovat sekretář, který může být laik, a tři podsekretáři laici, kteří povedou sekce pro laiky, rodinu a život.

„Dikasterium (tj. úřad římské kurie – pozn. red.) má vlastní členy, mezi nimiž jsou věřící laici, muži a ženy, lidé žijící v celibátu i sezdaní, angažovaní v různých oblastech a pocházející z různých částí světa, aby tak odráželi univerzální povahu církve,“ píše se ve stanovách.

Nový úřad se bude věnovat záležitostem, které spadají do kompetencí Svatého stolce a týkají se podpory života a apoštolátu laiků, pastorační péče rodin i ochrany lidského života.

Laici

Úlohou sekce pro laiky je podporovat povolání a poslání laických věřících v církvi a ve světě – a to jak jednotlivců žijících svobodně či v manželství, tak členů církevních hnutí, asociací a společenství. Úřad má zároveň podporovat studia, která by v rámci nauky církve prohloubila problematiku laiků, se zvláštním zřetelem k jejich úkolu „prozařovat a pořádat všechny časné záležitosti“ podle Krista.

Sekce pro laiky bude navíc napomáhat laikům, aby se katecheticky vzdělávali, účastnili se liturgického a svátostného života, působili v misijní oblasti nebo charitě. Bude je také podporovat k aktivní účasti v poradních orgánech církve.

Do kompetence nového dikasteria bude spadat také schvalování stanov mezinárodních sdružení věřících nebo laických hnutí.

Rodina

Sekce pro rodinu má ve světle církevního magisteria podporovat rozvoj pastorační péče o rodinu, hájit důstojnost rodiny a její dobro, založené na svátosti manželství, podporovat práva a zodpovědnost rodiny v církvi i občanské společnosti tak, aby instituce rodiny mohla co nejlépe dostát svému poslání jak v církevním, tak společenském rámci.

Mezi další úlohy patří také např. „rozlišování znamení časů“ a pomoc rodinám v jejich aktuálních problémech, podpora studií o manželství a spiritualitě nebo nabízení postupů pro formační programy snoubenců.

Sekce bude v přímém kontaktu s Papežským institutem Jana Pavla II. pro studium manželství a rodin.

Život

Sekce pro život nově ustaveného úřadu bude podporovat a koordinovat iniciativy ve prospěch zodpovědného plánování rodičovství stejně jako na obranu života od početí do přirozené smrti. Její náplní má být rovněž podpora organizací a sdružení, která pomáhají ženě a rodině v obtížných situacích k přijetí života, a zabraňují tak potratu. Zároveň se má zaměřit na pomocné programy pro ženy, které potrat podstoupily.  

Na základě morálního učení církve bude tato sekce podporovat formaci týkající se základních problémů biomedicíny, práva na život a problematiky šířících se ideologií v oblasti lidského života a rodu.

S úřadem bude propojená také Papežská akademie pro život.

Stanovy nového Dikasteria pro laiky, rodinu a život byly schváleny ad experimentum, tj. na zkoušku.

(zdroj: Radio Vaticana, Tiskové středisko Svatého stolce)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články