Papež povýšil památku Marie Magdalény na svátek

Liturgická památka Marie Magdalény bude podle římského kalendáře nově slavena jako svátek. Vyplývá to z dnes zveřejněného dekretu, který podepsal 3. června 2016 prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarah. O změnu požádal papež František.
Publikováno: 10. 6. 2016 15:15

Jak uvádí latinsky psaný dekret, datum nového svátku Marie Magdalény zůstane 22. července. Při liturgii se budou používat stejné texty, jako jsou nyní uvedené v misálu a v Liturgii hodin. Nově však přibyde samostatná preface, která byla zveřejněna v latinském jazyce (viz příloha). Biskupské konference mohou tento text přeložit, aby se po schválení Apoštolského stolce používal v národních jazycích.

Podle sekretáře Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Artura Rochea souvisí změna s aktuálním církevním kontextem, který vyžaduje hlubší zamyšlení nad tématy důstojnosti ženy, nové evangelizace a velikosti tajemství Božího milosrdenství.

„Byl to Jan Pavel II., kdo věnoval velkou pozornost nejen důležitosti žen v poslání samotného Krista a církve, ale i zvláštní úloze Marie Magdalény, která jako první svědek viděla Vzkříšeného a jako první posel hlásala apoštolům Pánovo vzkříšení,“ píše Mons. Roche v komentáři k dekretu. Tato důležitost přetrvává i v současné církvi, která „chce přijímat, bez jakýchkoliv rozdílů, muže a ženy všech ras, národů a jazyků, aby jim hlásala dobrou zprávu evangelia Ježíše Krista, doprovázela je na jejich pozemské pouti a nabízela jim zázraky Boží spásy.“

Papež František rozhodl o povýšení památky na svátek v kontextu Svatého roku milosrdenství, aby poukázal „na důležitost této ženy, která projevila velkou lásku a byla Kristem tak milovaná,“ dodává Roche.

Podle Písma byla Marie Magdaléna ženou, ze které Ježíš „vyhnal sedm zlých duchů“. Doprovázela Krista na jeho cestách a následovala jej až ke kříži. V zahradě, v níž bylo uloženo Ježíšovo tělo, se s Pánem setkala po jeho vzkříšení. Západní tradice, zejména od Řehoře Velikého, často identifikovala Marii Magdalskou se sestrou Lazara a Marty z Betánie.

Komentář k dekretu také poukazuje na kontrast mezi Evou, ženou ze zahrady ráje, a Marií Magdalskou ze zahrady zmrtvýchvstání: první vnesla smrt do světa, v němž vládl život, druhá hlásala život od místa smrti (hrob). Výzva, s níž se Ježíš k Magdaléně obrátil po svém vzkříšení („Nedotýkej se mě“), je apelem na celou církev, aby nehledala lidské jistoty a pocty, nýbrž víru v živého a vzkříšeného Krista.

„Je správné, aby měla připomínka této ženy stejný stupeň slavení, jaký byl dán ve Všeobecném římském kalendáři apoštolům, a aby se zdůraznilo zvláštní poslání této ženy, která je příkladem a modelem pro každou ženu v církvi,“ uzavírá svůj komentář Mons. Roche. 

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Mezi novými blahoslavenými bude 27 mučedníků ze španělské občanské války

Papež František přijal ve středu 11. prosince prefekta Kongregace pro svatořečení, kardinála Angela Becciu, a schválil 10 dekretů. První se týká uznání zázraku na přímluvu italské řeholnice Marie Luige od Nejsvětější Svátosti, další 3 se týkají uznání mučednictví 26 kněží, 1 laika a 1 řeholnice, kteří byli zabiti z nenávisti k víře během španělské občanské války, a poslední dekrety se týkají uznání hrdinských ctností dalších 6 Božích služebníků. Ku příležitosti 50. výročí založení Kongregace pro svatořečení byl dnes spuštěn nový web této kongregace.
12.12.2019

Vatikán představil velvyslancům globální úmluvu o vzdělávání

Spojenectví mezi školou, rodinou a společností, směřující ke všestrannému rozvoji člověka a péči o stvořený svět. Tento cíl si klade celosvětová úmluva o výchově a vzdělávání, na jejíž uzavření naléhá papež František, který v květnu příštího roku zve do Vatikánu náboženské představitele, zástupce mezinárodních organizací, akademických institucí i politiky, kultury a hospodářství.
12.12.2019

Papež František: Učme se chápat vše očima víry

Včerejší pravidelná generální audience se konala ve vatikánské aule Pavla VI. a byla zahájena čtením z 26. kapitoly Skutků apoštolů úryvkem z Pavlovy obhajovací řeči před králem Agrippou. Papež František pak pokračoval 18. částí cyklu katechezí věnovaných Skutkům apoštolů a hovořil o Pavlovi, který se stal trpícím svědkem Vzkříšeného.
12.12.2019

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019