Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Papež povýšil památku Marie Magdalény na svátek

Datum publikace10. 6. 2016, 13.15
TiskTisk

Liturgická památka Marie Magdalény bude podle římského kalendáře nově slavena jako svátek. Vyplývá to z dnes zveřejněného dekretu, který podepsal 3. června 2016 prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarah. O změnu požádal papež František.

Jak uvádí latinsky psaný dekret, datum nového svátku Marie Magdalény zůstane 22. července. Při liturgii se budou používat stejné texty, jako jsou nyní uvedené v misálu a v Liturgii hodin. Nově však přibyde samostatná preface, která byla zveřejněna v latinském jazyce (viz příloha). Biskupské konference mohou tento text přeložit, aby se po schválení Apoštolského stolce používal v národních jazycích.

Podle sekretáře Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Artura Rochea souvisí změna s aktuálním církevním kontextem, který vyžaduje hlubší zamyšlení nad tématy důstojnosti ženy, nové evangelizace a velikosti tajemství Božího milosrdenství.

„Byl to Jan Pavel II., kdo věnoval velkou pozornost nejen důležitosti žen v poslání samotného Krista a církve, ale i zvláštní úloze Marie Magdalény, která jako první svědek viděla Vzkříšeného a jako první posel hlásala apoštolům Pánovo vzkříšení,“ píše Mons. Roche v komentáři k dekretu. Tato důležitost přetrvává i v současné církvi, která „chce přijímat, bez jakýchkoliv rozdílů, muže a ženy všech ras, národů a jazyků, aby jim hlásala dobrou zprávu evangelia Ježíše Krista, doprovázela je na jejich pozemské pouti a nabízela jim zázraky Boží spásy.“

Papež František rozhodl o povýšení památky na svátek v kontextu Svatého roku milosrdenství, aby poukázal „na důležitost této ženy, která projevila velkou lásku a byla Kristem tak milovaná,“ dodává Roche.

Podle Písma byla Marie Magdaléna ženou, ze které Ježíš „vyhnal sedm zlých duchů“. Doprovázela Krista na jeho cestách a následovala jej až ke kříži. V zahradě, v níž bylo uloženo Ježíšovo tělo, se s Pánem setkala po jeho vzkříšení. Západní tradice, zejména od Řehoře Velikého, často identifikovala Marii Magdalskou se sestrou Lazara a Marty z Betánie.

Komentář k dekretu také poukazuje na kontrast mezi Evou, ženou ze zahrady ráje, a Marií Magdalskou ze zahrady zmrtvýchvstání: první vnesla smrt do světa, v němž vládl život, druhá hlásala život od místa smrti (hrob). Výzva, s níž se Ježíš k Magdaléně obrátil po svém vzkříšení („Nedotýkej se mě“), je apelem na celou církev, aby nehledala lidské jistoty a pocty, nýbrž víru v živého a vzkříšeného Krista.

„Je správné, aby měla připomínka této ženy stejný stupeň slavení, jaký byl dán ve Všeobecném římském kalendáři apoštolům, a aby se zdůraznilo zvláštní poslání této ženy, která je příkladem a modelem pro každou ženu v církvi,“ uzavírá svůj komentář Mons. Roche. 

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: Ondřej Mléčka
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou