Noc kostelů 2016: Jaká byla?

Noc kostelů 2016 je minulostí. Dle prvních odhadů organizátorů bylo letos v celé republice zaznamenáno 450.000 návštěvnických vstupů. Úspěšnou akci zakončilo např. půlnoční požehnání městu Brnu biskupa Vojtěcha Cikrleho, které se uskutečnilo ve zdejší katedrále sv. Petra a Pavla. Do osmého ročníku této akce pořádané napříč církvemi se letos zapojilo pět evropských zemí.
Publikováno: 11. 6. 2016 12:00

foto pro Biskupství brněnské: Marie Pospíšilová

Brněnská diecéze

Letošní Noc kostelů proběhla na území brněnské diecéze ke spokojenosti všech zúčastněných, organizátorům přálo počasí a potěšila je vysoká účast návštěvníků oceňujících pestrou nabídku různorodých programů i skvělou atmosféru. V Brně v padesáti kostelech, sborech, modlitebnách a duchovních centrech odhadují pořadatelé na 100 000 návštěvnických vstupů a také na ostatních 112 místech zaznamenali značný zájem příchozích. Velký zájem byl také o pamětní razítka do připravených brožurek s programy. Ti, kterým se podaří i během dalších měsíců shromáždit aspoň dvacet otisků razítek, si mohou vyzvednout certifikát poutníka.

V páteční předvečer bylo možné v okolí kostelů potkat skupinky lidí všech věkových kategorií, rodiny s kočárky a dětmi, mladé lidi i dospělé s červenými brožurkami s programem Noci kostelů. Již od odpoledne, ještě dříve, než byla Noc kostelů zahájena společným vyzváněním zvonů, byly v centru zájmu příchozích programy pro dětské návštěvníky: soutěže, tvořivé programy, hry a divadelní představení, které přibližovaly historii, letos zvláště jubileum Karla IV., dále život patrona kostela či ostatních světců, nebo nesly poselství probíhajícího Svatého roku milosrdenství. V Brně na Moravském náměstí vyrostla Brána milosrdenství z kartonů, kterou mohli příchozí projít a podpisem či jinak ztvárnit svou ochotu k dobru a vytváření vztahů v duchu přátelství, tolerance a úcty k druhým. Již posedmé  zde měla svůj start také soutěž Tajemství kostelů pro dvojice malých detektivů. 

Podle předpokladů mnoho příchozích zavítalo do kostelů, které otevřely svoje brány o Noci kostelů poprvé. Ve starobrněnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie  již v první hodině uvítali na dva tisíce návštěvníků, kteří ocenili nejen možnost prohlídky s odborným komentářem a informace o historii, ale i možnost prohlédnout si dosud nepřístupný celý starobylý areál. Také v Přízřenicích a Modřicích na okraji Brna zaznamenali mnoho příchozích. V kostele sv. Michala se návštěvníci dozvěděli o  základech psaní ikon a mohli si zkusit namalovat skicu své ikony nebo zhlédnout vystoupení tanečního divadla MIMI FORTUNAE. Za zmínku stojí i netradiční spojení prohlídky interiéru s hudbou a přednesem biblického poselství v katedrále na Petrově nebo tzv. videomapping, - netradiční projekce na stěny kostelů na Vranově u Brna.

Mnoho zájemců chtělo vystoupat na chrámové věže, např. v katedrále sv. Petra a Pavla,  v Židenicích u sv. Cyrila a Metoděje, v Řečkovicích, Husovicích či v mariánském kostele v ulici Křenová. Zájem byl také o prohlídky dalších běžně nepřístupných míst, kůrů, rajských zahrad, krypt a sakristií.

Řada lidí uvítala i možnost ztišení v záři svící nebo při hudbě varhan. V kostele sv. Maří Magdaleny měli příchozí možnost napsat svoje poděkování či prosbu, tyto potom byly předčítány za hudebního doprovodu. Zazněly např. prosby za mír a vyřešení těžkostí, za zdraví a pokoj v rodinách i díky za Boží pomoc a ochranu. Také závěr celého večera na mnoha místech patřil přímluvám a prosbám o požehnání, zazněly varhanní koncerty a zpěvy Taize se čtením biblických úryvků. 

Olomoucká arcidiecéze

Na území olomoucké arcidiecéze napočítali pořadatelé přes 70 tisíc návštěvnických vstupů. Nejvíce kostelů, kaplí či modliteben se připojilo v sídelním městě arcidiecéze, v Olomouci – celkem 27, po ní pak následoval Zlín (12), s jedenácti kostely se přidal Prostějov, devět jich bylo otevřeno v Kroměříži, osm ve Svitavách a šest v Šumperku.

Zahanbit se ale nedala ani některá menší města – po čtyřech objektech zpřístupnili návštěvníkům například v Litovli a Otrokovicích a své návštěvníky si našly i další sakrální objekty, kterých se v celé arcidiecézi, pokrývající větší část území Olomouckého kraje, celý Zlínský kraj a části okresů Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vyškov a Hodonín, zapojilo celkem 206.

Ostravsko-opavská diecéze

Počet návštěvnických vstupů během Noci kostelů do 147 přihlášených kostelů na území ostravsko-opavské diecéze byl přibližně 34.000. Rekordní návštěvnost z přihlášených kostelů si udržuje stále bazilika ve Frýdku – předpokládáme, že díky atraktivitě zpřístupňované krypty (vidělo ji 2.300 osob).

Letošní akce se ve zdejší diecézi pojila s výročím 20 let existence.

Královéhradecká diecéze

Noc kostelů probíhala i v této části republiky. Zajímavý program nabídl nejen samotný Hradec Králové, ale také např. oblast Krkonoš.

Špindlerovská Noc kostelů přilákala více než dvě stě diváků a posluchačů. Kostel sv. Petra, díky iniciativě několika dobrovolníků, otevřel svá zákoutí. Přístupná byla sakristie s výstavou liturgických oděvů, historických i současných kněžských rouch. U hlavního oltáře bylo vystaveno pět velkých obrazů, které se na oltáři postupně během roku vyměňují. Vystoupalo se na kůr historickými varhanami od firmy Rieger z roku 1905 i na kostelní věž se dvěma zvony. 

Vrchlabský kostel sv. Vavřince zahájil bohatý program mší svatou v 18,00. Přibližně dvě stě sedmdesát přítomných si během večera mohlo užít koncert Vrchlabského chrámového sboru, který přednesl např. Ave Maria ve čtyřech různých provedeních, dále Horo krásná, spanilá a Zvonek. Příjemnou atmosféru navodil koncert Ondřeje Mejsnara na varhany, který sólovým zpěvem doprovodila Lenka Šimůnková. Zájem byl samozřejmě o komentovanou prohlídku kostela, varhan a věže. Vzhledem k tomu, že na místní katolické faře se dokončuje kontaktní místo pro hospicovou péči, zazněla též přednáška na téma: „Domácí hospicová péče ve Vrchlabí neboli o smrti a umírání jinak než se strachem a bolestí“. Do Santiaga de Compostela zavedl promítáním o své pouti po Svatojakubské cestě až na konec světa Michal Hrdlička.

Kostel sv. Jakuba v Dolním Lánově hned napoprvé, kdy pro letošní Noc kostelů otevřel své dveře, přilákal kolem dvou stovek návštěvníků. Jistě historicky nejstarší kostel v širokém okolí, který postavil architekt Almadim v letech 1549 – 1603, měl co nabídnout. Každou půlhodinu stoupali odvážní po sedmdesáti pěti schodech s panem Novotným na prohlídku staré věže a zvonů. Historií a zajímavostmi kostela provázel zkušený pamětník, pan Šimůnek. Staré varhany se šlapáním měchů si zájemci prohlíželi s paní varhanicí Mihokovou. O varhanách navíc odborně vyprávěl a koncert varhanní hudby přednesl Ondřej Mejsnar. Místní skauti se opravdu velkolepě ujali celé řady aktivit.

Ve Vysokém Mýtě stavěli při Noci kostelů Nebeský Jeruzalém. Jednalo se o hru, která propojila všechny kostely a modlitebny ve městě. "Při putování Nocí kostelů měli návštěvníci příležitost v jednotlivých kostelech a modlitebnách vykonat skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Za každý skutek získali do průkazky samolepku a každou z nich pak ve směnárně vyměnili za drahokamy. Ty použili na společnou stavbu kaple Nebeského Jeruzaléma," popsala Radka Terezie Blajdová. Více o hře se lze dočíst ZDE.

Litoměřická diecéze

Na území litoměřické diecéze bylo během této akce pro veřejnost zpřístupněno 206 kostelů, kaplí a modliteben. Ve stovce objektů bylo napočítáno celkem 24 019 návštěvnických vstupů (tj. 54 % z celkového počtu); číslo tedy zatím není konečné.

Litoměřická diecéze se k mezinárodnímu ekumenickému projektu Noc kostelů připojila posedmé. Ze dvou stovek přihlášených objektů jich bylo více než 150 římskokatolických. Ostatní objekty tu otevřelo dalších deset církví (Církev československá husitská, Církev Křesťanská společenství, Českobratrská církev evangelická, Bratrská jednota baptistů, Apoštolská církev, Církev bratrská, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev a Církev adventistů sedmého dne).  Na více než 30 místech probíhala Noc kostelů poprvé.

Pražská arcidiecéze

Kostely, modlitebny a chrámy navštívilo pražské arcidiecézi téměř 112.000 lidí.Velkému zájmu se těšila mj. i tramvaj, která brázdila ulicemi Prahy. O čem se povídalo uvnitř? Můžete se podívat.

Českobudějoviceká diecéze

Spolu s mnoha křesťanskými společenstvími v naší zemi, v Rakousku, na Slovensku, v Estonsku, Lotyšsku a možná i v jiných zemích připravili i křesťané v budějovické diecézi programy a pozvali všechny zájemce do svých kostelů a modliteben. Na území diecéze se otevřely 10.6. brány na 116 místech, což je o pět více, než tomu bylo v minulém roce a zapojeno bylo osm různých křesťanských církví. Podle zatím předběžných odhadů bylo zaznamenáno zhruba 30 000 návštěvnických vstupů.

Již během dne bylo možné na některých místech zaznamenat program, který byl určen zejména pro děti – denní, či podvečerní prohlídky sakrálních míst, hry, divadla a podobně. Taktéž koncerty sborů, komentované prohlídky, výstavy a biblická čtení jsou stálicemi mnohých programů. Připomeňme za všechny krásně připravenou výstavu kostelních oděvů a bohoslužebných předmětů v kostele sv. Jana Nepomuckého v Č. Budějovicích.

Tématicky souzněla Noc kostelů se Svatým rokem milosrdenství, který byl připomenut na více místech, především zmiňme Nové Hrady, kde tamní řeholní sestry hovořily právě na toto téma. Letošní výročí narození Karla IV. bylo pak tématem komentované prohlídky kostela Obětování Panny Marie a přilehlé křížové chodby tohoto budějovického kostela, kde pan Ing. Jiří Míchal nezklamal a svým podmanivým povídáním osvětlil souvislosti pobytu této historické postavy na jihu Čech. Ve Strakonicích pojali Noc jako procházku po kostelech ve městě, v Soběslavi nabídli program všeho druhu při inspirativní ekumenické spolupráci, návštěvníci poutního místa Křemešník využili výjimečné možnosti nočního výstupu na rozhlednu.

Noc kostelů 2016 byla spojena zatím pouze s kladnými reakcemi, byla podmanivá a krásná. Dík patří stovkám těch, kdo byli ochotni přispět svou pomocí při přípravě a uskutečnění programu. Dík patří tomu, kdo nás k této ochotě inspiruje a dává nám sílu, tomu který dopřál i příznivé počasí, jež nás provázelo po celý večer.

(Zdroj: tiskoví mluvčí biskupství, ČTK, Jiří Šlégr, Miroslav Přikryl)

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Nedělní videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti

Přinášíme vám nový díl nedělního videokázání P. Romana Vlka na tuto neděli.
20.06.2021

Robert Schuman, otec evropské jednoty, se stává ctihodným

Papež schválil vyhlášení dekretu, který uznává hrdinské ctnosti francouzského státníka. Uznáním mučednictví bude blahořečeno deset řeholnic, které byly na konci druhé světové války v Polsku zabity sovětskými vojáky.
19.06.2021

Covid a zdravotní postižení – nová nóta Papežské akademie Pro život

Rozhodnutí, která se týkají osob se zdravotním postižením, nejprve vyžadují naslouchání jeho nositelům. Církev by měla vypracovat magisterium o těchto otázkách, upozorňuje nová nóta Papežské akademie pro život, která nese název: „Přátelství se zdravotně postiženými lidmi: začátek nového světa“ s podtitulem „Poučení ze zkušeností osob se zdravotním postižením a jejich pečovatelů během pandemie Covidu-19“.
18.06.2021

Potraty nejsou zdravotní péče, říkají biskupové k hlasování v Evropském parlamentu

Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) zareagovala na zprávu týkající se potratů, o které se bude v Evropském parlamentu hlasovat příští týden.
18.06.2021

Papež k Mezinárodní konferenci práce: Soukromé vlastnictví je druhotné právo

Papež František včera oslovil účastníky 109. Mezinárodní konference práce, která probíhá v Ženevě a je každoročním vrcholným setkáním členských států Mezinárodní organizace práce (ILO). Svatý stolec je stálým pozorovatelem v této specializované agentuře Spojených národů od roku 1967. Obsáhlé videoposelství, které zaznělo na vrcholném fóru, projednávajícím sociální a pracovní otázky globálního významu, dopřálo papeži prostor k tomu, aby na základě sociálního učení katolické církve požadoval uznání a zabezpečení pracujících v sektoru tzv. neformální ekonomiky a solidaritu obohacenou o přínos všech kultur, včetně domorodých a lidových.
18.06.2021