Benedikt XVI. oslaví 65. výročí kněžství s Františkem

Benedikt XVI. oslaví 65. výročí kněžského svěcení společně s papežem Františkem. Obřad proběhne 28. června 2016 v Klementinském sále ve Vatikánu.
Publikováno: 17. 6. 2016 11:00

Foto: Lauren Cater / CNA

Nechceme panovat nad vaší vírou, nýbrž jsme spolupracovníky na vaší radosti“. Tento citát sv. Pavla (2Kor 1,24) doprovázel o slavnosti sv. Petra a Pavla roku 1951 kněžské svěcení Josepha Ratzingera. Kulaté výročí si připomene emeritní papež společně se svým nástupcem při slavnostním obřadu 28. června v Klementinském sále ve Vatikánu. Benediktovi XVI. bude předána nová kniha o kněžství, vytvořená pro tuto příležitost. Informaci přináší Vatikánská nadace Joseph Ratzinger.

„Bylo nás více než čtyřicet kandidátů. Když jsme byli voláni, odpovídali jsme: Adsum, zde jsem,“ píše Ratzinger o svém svěcení v autobiografii. „Byl krásný letní den, který mi zůstává v paměti jako nezapomenutelný, jako nejdůležitější okamžik mého života.“

„Nesmíme být pověrčiví, ale ve chvíli, kdy na mě starý biskup vložil ruce, malý ptáček – možná skřivan – se zvedl z hlavního oltáře katedrály a zazpíval krátkou radostnou píseň. Pro mě to bylo, jakoby mi hlas shůry říkal: je to tak dobře, jsi na správné cestě,“ vzpomíná Ratzinger.

Společně s ním byl vysvěcen také jeho starší bratr Georg. „Byli jsme pozváni, abychom přinesli novokněžské požehnání do všech domů,“ píše také Ratzinger. „Všude nás přijali – včetně těch, které jsme vůbec neznali – se srdečností, již jsme si do té doby ani nepředstavovali. Zakusil jsem tak přímo, jaké očekávání mají lidé vůči knězi, když očekávají jeho požehnání, jež pramení ze síly svátosti. Nejednalo se o mou nebo bratrovu osobu. Co by mohli sami o sobě znamenat dva mladíci pro tolik lidí, které jsme potkávali? Viděli v nás ty, kterým Kristus svěřil úkol nést jeho přítomnost mezi lidi.“

Jak uvedl Benedikt XVI. u příležitosti zakončení Roku kněží (11. června 2010), kněžství není „pouze ‚úřad‘, nýbrž svátost: Bůh si slouží ubohým člověkem, aby mohl být skrze něj přítomen mezi lidmi a jednat v jejich prospěch“.

Svátosti kněžství je věnován také 12. svazek Opera omnia, nazvaný „Hlasatelé Slova a služebníci vaší radosti“ s podtitulem „Teologie a spiritualita svátosti kněžství“. Obsahuje celkem 80 textů, teologických statí, meditací o kněžské spiritualitě, kázání o biskupské, kněžské a jáhenské službě, které pokrývají Ratzingerovu činnost v letech 1954-2002.

(zdroj: Vatikánská nadace Joseph Ratzinger)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022