Benedikt XVI. oslaví 65. výročí kněžství s Františkem

Benedikt XVI. oslaví 65. výročí kněžského svěcení společně s papežem Františkem. Obřad proběhne 28. června 2016 v Klementinském sále ve Vatikánu.
Publikováno: 17. 6. 2016 13:00

Foto: Lauren Cater / CNA

Nechceme panovat nad vaší vírou, nýbrž jsme spolupracovníky na vaší radosti“. Tento citát sv. Pavla (2Kor 1,24) doprovázel o slavnosti sv. Petra a Pavla roku 1951 kněžské svěcení Josepha Ratzingera. Kulaté výročí si připomene emeritní papež společně se svým nástupcem při slavnostním obřadu 28. června v Klementinském sále ve Vatikánu. Benediktovi XVI. bude předána nová kniha o kněžství, vytvořená pro tuto příležitost. Informaci přináší Vatikánská nadace Joseph Ratzinger.

„Bylo nás více než čtyřicet kandidátů. Když jsme byli voláni, odpovídali jsme: Adsum, zde jsem,“ píše Ratzinger o svém svěcení v autobiografii. „Byl krásný letní den, který mi zůstává v paměti jako nezapomenutelný, jako nejdůležitější okamžik mého života.“

„Nesmíme být pověrčiví, ale ve chvíli, kdy na mě starý biskup vložil ruce, malý ptáček – možná skřivan – se zvedl z hlavního oltáře katedrály a zazpíval krátkou radostnou píseň. Pro mě to bylo, jakoby mi hlas shůry říkal: je to tak dobře, jsi na správné cestě,“ vzpomíná Ratzinger.

Společně s ním byl vysvěcen také jeho starší bratr Georg. „Byli jsme pozváni, abychom přinesli novokněžské požehnání do všech domů,“ píše také Ratzinger. „Všude nás přijali – včetně těch, které jsme vůbec neznali – se srdečností, již jsme si do té doby ani nepředstavovali. Zakusil jsem tak přímo, jaké očekávání mají lidé vůči knězi, když očekávají jeho požehnání, jež pramení ze síly svátosti. Nejednalo se o mou nebo bratrovu osobu. Co by mohli sami o sobě znamenat dva mladíci pro tolik lidí, které jsme potkávali? Viděli v nás ty, kterým Kristus svěřil úkol nést jeho přítomnost mezi lidi.“

Jak uvedl Benedikt XVI. u příležitosti zakončení Roku kněží (11. června 2010), kněžství není „pouze ‚úřad‘, nýbrž svátost: Bůh si slouží ubohým člověkem, aby mohl být skrze něj přítomen mezi lidmi a jednat v jejich prospěch“.

Svátosti kněžství je věnován také 12. svazek Opera omnia, nazvaný „Hlasatelé Slova a služebníci vaší radosti“ s podtitulem „Teologie a spiritualita svátosti kněžství“. Obsahuje celkem 80 textů, teologických statí, meditací o kněžské spiritualitě, kázání o biskupské, kněžské a jáhenské službě, které pokrývají Ratzingerovu činnost v letech 1954-2002.

(zdroj: Vatikánská nadace Joseph Ratzinger)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Mariánský sloup se vrátil na Staroměstské náměstí

Po sto jedna letech, sedmi měsících a jednom dni se ve čtvrtek 4. června 2020 na pražské Staroměstské náměstí vrátil mariánský sloup.
04.06.2020

Fotogalerie: Návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

Socha Panny Marie je zpátky na Staroměstském náměstí. Prohlédněte si fotografie z dnešní instalace.
04.06.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020