Benedikt XVI. oslaví 65. výročí kněžství s Františkem

Benedikt XVI. oslaví 65. výročí kněžského svěcení společně s papežem Františkem. Obřad proběhne 28. června 2016 v Klementinském sále ve Vatikánu.
Publikováno: 17. 6. 2016 11:00

Foto: Lauren Cater / CNA

Nechceme panovat nad vaší vírou, nýbrž jsme spolupracovníky na vaší radosti“. Tento citát sv. Pavla (2Kor 1,24) doprovázel o slavnosti sv. Petra a Pavla roku 1951 kněžské svěcení Josepha Ratzingera. Kulaté výročí si připomene emeritní papež společně se svým nástupcem při slavnostním obřadu 28. června v Klementinském sále ve Vatikánu. Benediktovi XVI. bude předána nová kniha o kněžství, vytvořená pro tuto příležitost. Informaci přináší Vatikánská nadace Joseph Ratzinger.

„Bylo nás více než čtyřicet kandidátů. Když jsme byli voláni, odpovídali jsme: Adsum, zde jsem,“ píše Ratzinger o svém svěcení v autobiografii. „Byl krásný letní den, který mi zůstává v paměti jako nezapomenutelný, jako nejdůležitější okamžik mého života.“

„Nesmíme být pověrčiví, ale ve chvíli, kdy na mě starý biskup vložil ruce, malý ptáček – možná skřivan – se zvedl z hlavního oltáře katedrály a zazpíval krátkou radostnou píseň. Pro mě to bylo, jakoby mi hlas shůry říkal: je to tak dobře, jsi na správné cestě,“ vzpomíná Ratzinger.

Společně s ním byl vysvěcen také jeho starší bratr Georg. „Byli jsme pozváni, abychom přinesli novokněžské požehnání do všech domů,“ píše také Ratzinger. „Všude nás přijali – včetně těch, které jsme vůbec neznali – se srdečností, již jsme si do té doby ani nepředstavovali. Zakusil jsem tak přímo, jaké očekávání mají lidé vůči knězi, když očekávají jeho požehnání, jež pramení ze síly svátosti. Nejednalo se o mou nebo bratrovu osobu. Co by mohli sami o sobě znamenat dva mladíci pro tolik lidí, které jsme potkávali? Viděli v nás ty, kterým Kristus svěřil úkol nést jeho přítomnost mezi lidi.“

Jak uvedl Benedikt XVI. u příležitosti zakončení Roku kněží (11. června 2010), kněžství není „pouze ‚úřad‘, nýbrž svátost: Bůh si slouží ubohým člověkem, aby mohl být skrze něj přítomen mezi lidmi a jednat v jejich prospěch“.

Svátosti kněžství je věnován také 12. svazek Opera omnia, nazvaný „Hlasatelé Slova a služebníci vaší radosti“ s podtitulem „Teologie a spiritualita svátosti kněžství“. Obsahuje celkem 80 textů, teologických statí, meditací o kněžské spiritualitě, kázání o biskupské, kněžské a jáhenské službě, které pokrývají Ratzingerovu činnost v letech 1954-2002.

(zdroj: Vatikánská nadace Joseph Ratzinger)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc říjen 2022

Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili spirálu násilí a smrti na Ukrajině, i za představitele Ukrajiny, aby zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír.
05.10.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 2022

Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
03.10.2022

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022