Pane, chceš-li, můžeš mě očistit

Čtení z evangelia o uzdravení malomocného bylo inspirací pro téma středeční (22. června) generální audience s papežem Františkem. Chtít se nechat uzdravit, ale i sám se nebát dotýkat vyloučených, to jsou výzvy každého křesťana i dnes.
Publikováno: 24. 6. 2016 13:45

Foto: Daniel Ibanez/CNA

Malomocný, vyvrhel společnosti, který byl nucen se separovat, udělal všechno pro to, aby se sešel s Ježíšem a nejen to, udělal i vše podstatné pro to, aby ho mohl Ježíš uzdravit. Přes všechny obtíže ho vyhledal, aby mu v plné důvěře svěřil nepřímou prosbu: ‚Pane, chceš-li, můžeš mě očistit!‘ (Lk 5,12-16): „Uznává Ježíšovu moc, je si jist, že ho může uzdravit a že všechno závisí na Jeho vůli,“ řekl František.

„Předstupujeme-li před Ježíše, není třeba dlouhých promluv.“

Pokračoval: „Tato víra je silou, která mu umožnila zlomit každou konvenci a usilovat o setkání s Ježíšem. Poklekl před ním a nazval jej ‚Pánem‘. Prosba malomocného ukazuje, že předstupujeme-li před Ježíše, není třeba dlouhých promluv. Stačí pár slov, jen když jsou provázena plnou důvěrou v Jeho všemohoucnost a v Jeho dobrotu. Svěřit se vůli Boží totiž znamená odevzdat se Jeho nekonečnému milosrdenství.

„Křesťan nikoho neodepisuje a nechá přijít všechny.“

Projev papeže Františka byl ozvláštněn neobvyklou přítomností několika mladíků afrického původu, kteří seděli spolu se Svatým otcem na vyvýšeném prostranství. V průběhu audience se k nim František obrátil:

Ježíš nás učí, abychom se nebáli dotknout chudých a vyděděných, protože On je v nich. Dotknout se chudého nás může očistit od pokrytectví a jeho stav nás zneklidní. Dotýkat se vyloučených. Dnes mne tady doprovázejí tito mladíci. Mnozí si o nich myslí, že by bylo lépe, kdyby ve své zemi zůstali, ale také si tam mnoho vytrpěli. To jsou naši uprchlíci, kteří jsou mnohými považovány za vyloučené. Prosím vás, toto jsou naši bratři. Křesťan nikoho neodepisuje, přizná místo všem a nechá přijít všechny.“

Na závěr pak papež František všechny vyzval k zamyšlení: „Pomysleme na svoje ubohosti. Každý má ty svoje. Přemýšlejme poctivě. Kolikrát je skrýváme pod přetvářkou ‚dobrých způsobů‘. Právě tehdy je nezbytné, abychom sami poklekli před Bohem a prosili: ‚Pane, chceš-li, očisti mne!‘ A čiňte tak každý večer, než se uložíte ke spánku.

(zdroj: Radio Vaticana)

Autor článku:
Zuzana Lášková

Související články

Další aktuality

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021

Školení copywritingu

Víme, co a komu chceme sdělit, ale jak na to? Jednodenní školení, jehož cílem je zlepšení dovedností v oblasti komunikace psanou formou je připraveno na míru zaměstnancům z církevních institucí a z Charit.
15.06.2021

Katolický týdeník: Libuše Šafránková se vrací domů

Jako na půvabnou Popelku, laskavou filmovou maminku, šarmantní dámu i hluboce věřící ženu budeme vzpomínat na herečku Libuši Šafránkovou. Zemřela 9. června v 68 letech.
15.06.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021