Budeš svědkem velkých věcí, které dělá Bůh

V den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června 2016 přijal v brněnské katedrále biskupské svěcení Mons. Pavel Konzbul, kterého papež František jmenoval 21. května 2016 pomocným biskupem brněnským a titulárním biskupem litomyšlským. Hlavním světitelem byl biskup Vojtěch Cikrle, spolusvětiteli olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Jan Graubner a olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. Právě vyčleněním z olomoucké diecéze bylo 5. prosince 1777 zřízeno Biskupství brněnské a stávající olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství.
Publikováno: 29. 6. 2016 18:15

Foto: Vojtěch Sláma

V promluvě brněnský biskup Vojtěch Cikrle svého pomocného biskupa povzbudil:

Biskupské služby se neboj! Bude krásná, až se ti bude tajit dech, když budeš svědkem toho, co velkého dělá Pán. Bude i velmi těžká, když budeš zakoušet podíl na opuštěnosti svého Pána a budeš na svém těle doplňovat to, co zbývá vytrpět do plné míry jeho útrap, jak o tom píše tvůj patron křesťanům do Kolos. To jsou samozřejmě extrémy, ale oba jsou naprosto reálné. Většinou se ale budeš snažit dívat novýma očima odpovědnosti a přijatého pověření na obyčejné věci - někdy veselé a někdy smutné, často nečekané - které přináší život, abys do nich vstoupil… A tak ti, bratře Pavle, přeji, abys denně v Ježíši Kristu nacházel bohatství všeho druhu a štědře z něho rozdával pro dobro druhých.

Na biskupském svěcení v Brně bylo přítomno přes dva a půl tisíce účastníků, kteří zcela zaplnili katedrálu na Petrově i prostor před velkoplošnou obrazovkou venku. Ti, kteří nemohli být přítomni osobně, měli možnost slavnostní chvíle prožít díky přímému přenosu Televize Noe a Radia Proglas. Kromě osmnácti biskupů koncelebrovalo přes 260 kněží.

Poté, co biskup Vojtěch Cikrle předal svému „biskupovi pomocníkovi“ biskupské insignie – prsten, mitru a berlu, rozlehl se katedrálou několikaminutový spontánní potlesk.

Při zpěvu chvalozpěvu Te Deum prošel biskup Pavel v doprovodu spolusvětitelů katedrálou i areálem kolem ní, aby přítomným udělil své první biskupské požehnání.

V závěru bohoslužby pozdravil biskupa Pavla jménem českých a moravských biskupů předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Připomněl biskupa Jaroslava Škarvadu, který byl před biskupem Konzbulem rovněž titulárním biskupem litomyšlským.

Jménem kněží brněnské diecéze potom přivítal nového biskupa brněnský děkan Václav Slouk a za petrovské farníky promluvil František Černín.

Během prázdnin čeká na biskupa Pavla Konzbula předávání služby faráře u katedrály svému nástupci a další organizační záležitosti, které předcházejí plnému přijetí nového pověření a s tím souvisejících nových úkolů.

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Připomínáme si 15. výročí smrti papeže Jana Pavla II.

Před 15 lety dne 2. dubna 2005 ve 21.37 hodin zemřel papež Jan Pavel II. Během liturgické slavnosti Božího milosrdenství se tak uzavřel třetí nejdelší pontifikát v dějinách křesťanství.
02.04.2020

Papež František: Nemějme strach, otevřme brány svého srdce Duchu svatému, aby nás očistil a vedl cestou vstříc plné radosti.

Při pravidelné středeční katechezi se papež František v knihovně Apoštolského paláce věnoval šestému blahoslavenství "Blahoslavení čistého srdce" jehož příslibem je vidění Boha, a podmínkou čistota srdce.
01.04.2020

Dopis řeholníkům a řeholnicím 70 let po násilném rušení klášterů v socialistickém Československu

Přinášíme vám dopis předsedů konferencí vyšších řeholních představených, arciopata Petra Prokopa Siostrzonka OSB a Sr. Kristy Ludmily Chládkové OP, k 70 letům od Akce K a Akce Ř.
01.04.2020

Katolický týdeník: Velikonoční triduum v kruhu rodiny?

Velikonoce jsou svátky, které se už od svých židovských kořenů slaví částečně ve společenství Božího lidu a částečně v domácnosti, v kruhu rodiny.
01.04.2020

Kardinál Angelo De Donatis je pozitivní na koronavirus

V pondělí 30. března 2020 byl kardinál Angelo De Donatis, generální vikář římské diecéze, po projevu některých symptomů pozitivně testován na koronavirus (COVID-19). Kardinál byl převezen do nemocnice Gemelli v Římě.
31.03.2020