Velehradští poutníci se duchovně propojili i s iráckými křesťany

Zakoušet Boží milosrdenství a být tak schopni ho rozdávat přišlo 23 tisíc lidí na Národní cyrilometodějskou pouť. Slavnostní bohoslužbu na Velehradě celebroval v úterý 5. července olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kazatelem byl kardinál Dominik Duka OP.
Publikováno: 5. 7. 2016 12:30

foto: Milena Marečková

Liturgický průvod vyšel do sluncem zalitého nádvoří před velehradskou bazilikou o půl jedenácté. Přítomni v něm kromě hlavního celebranta byli také další biskupové českých a moravských diecézí i zástupce konference slovenských biskupů Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavský. Arcibiskup Jan Graubner poté přivítal všechny účastníky a při úkonu kajícnosti vybídl k tomu, aby si přiznali potřebu Božího milosrdenství.

Také kardinál Dominik Duka ve své homilii připomenul probíhající rok milosrdenství. „A kde jinde bychom se měli dovolávat Božího milosrdenství než zde?“ dodal. Velehrad jako působiště sv. Cyrila a Metoděje podle něj znamenal pro náš národ nejen přijetí písma, ale také Evangelia, „dobré zprávy, ze které se rodí budoucnost“.

Zdůraznil pak, že právě na Velehradě se ve dvacátém století několikrát rozhodovalo o našem bytí či nebytí. „Zde jsme se naučili, co znamená pravda, co znamená falešná propaganda či lákavé sliby. Zde jsme se naučili, komu věřit a koho odmítnout,“ zmínil pražský arcibiskup.

Připomněl také letošní sedmisté výročí narození císaře Karla IV., který začínal jako markrabě moravský, a citoval z jeho Životopisu sv. Václava úryvek o křtu českého vévody Bořivoje a jeho manželky Ludmily. „Právě tento křest se stává podstatou státnosti, která přešla po zániku Velké Moravy do Prahy,“ a zároveň argumentem při žádosti o královskou a císařskou korunu pro české panovníky, uvedl kardinál Duka a dodal: „To byl velký sen sv. Anežky, která je letos zde s námi na Velehradě.“ Připomenul tak sochu sv. Anežky České, kterou vyrobili studenti sochařství z Hořic jako v září předávaný dar papeži Františkovi a která je nyní vystavena na Velehradě.

Poselstvím kříže je podle kardinála Duky setkání Boha s člověkem i pravá láska a přátelství. „To jsou principy, na kterých stojí naše civilizace, naše lidská důstojnost a rovnost. (…) Zde jsou kořeny naší humanity a demokracie,“ zdůraznil pražský arcibiskup s odkazem na cyrilometodějskou tradici, „která vždy usilovala o život ve svobodě a suverenitě založené na pravdě.“ Své kázání pak zakončil výzvou: „Buďme milosrdní jako Otec a vyprošujme si přízeň milosti Boží!“

Po skončení bohoslužby předal biskup Josef Hrdlička jménem celé biskupské kofnerence ocenění čtyřem osobnostem veřejného života: sochaři Petru Váňovi, architektu Janu Soukupovi, filosofu Janu Sokolovi a psychologu Vladimíru Smékalovi.

V závěru celé slavnosti účastníky pozdravili i přítomní hosté. Ředitel hradního protokolu Jindřich Forejt tlumočil pozdrav prezidenta republiky Miloše Zemana, předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr připomenul, že odkaz sv. Cyrila a Metoděje představuje společné kořeny všech křesťanů, a vyjádřil naději, že jim napomůže k dosažení společné víry i lásky. Mons. Jozef Haľko, který přivezl pozdrav a požehnání slovenských biskupů, zavzpomínal na velehradskou pouť v roce 1985, která se stala protestem proti komunistickému režimu, a upozornil, že přijatou tradici je třeba předávat dalším generacím. Irácký kněz P. Madžíd Attalla pak poděkoval křesťanům i všem obyvatelům ČR za podporu, kterou naše země poskytuje křesťanům, kteří museli uprchnout před Islámským státem. „Je to velké přátelství křesťanů a díky vám patří nejen za hmotnou pomoc, ale také za vaše modlitby,“ ocenil P. Attalla milosrdné skutky českých věřících.

Text homilie kardinála Dominika Duky OP naleznete v příloze.

(zdroj: PETARDA PRODUCTION; spoluautor: František Jemelka, Tiskové středisko ČBK)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021