Papež podpořil celosvětovou kampaň za mír v Sýrii

Papež František podpořil novou kampaň nazvanou Mír v Sýrii je možný, kterou spustila celosvětová federace katolických Charit Caritas Internationalis. Ve videu Svatý otec vyzval k modlitbám za mír v této blízkovýchodní zemi, vyvíjení tlaku na vlády i k zajištění humanitární pomoci trpícím. Současně vybídl k politickému řešení konfliktu na Blízkém východě.
Publikováno: 7. 7. 2016 11:00

Foto: Daniel Ibanez / CNA

„Rád bych se obrátil na všechny věřící a na pracovníky Charity, kteří se zasazují o budování spravedlivější společnosti,“ uvedl papež František ve videu ke kampnani, kterou spustila Caritas Internationalis 5. července. Mezinárodní konfederace sdružuje 165 národních katolických Charit po celém světě.

Modlitby za Sýrii a za její lid

Ve čtyřminutovém poselství vybídl papež k modlitbám za ukončení konfliktu: „Vyzývám k modlitbám za mír v Sýrii a za její národ – u příležitosti modlitebních vigilií a dalších iniciativ, které by zvyšovaly povědomí o tamní situaci ve skupinách, farnostech a společenstvích, s cílem šířit poselství míru, poselství jednoty a naděje.“

Podporovat mírová jednání a vytvářet tlak na politiky

„Všichni musí uznat, že pro Sýrii neexistuje vojenské řešení, nýbrž pouze a jedině politické,“ řekl také papež. Mezinárodní společenství má proto „podporovat mírová jednání, která mají vést k vytvoření vlády národní jednoty.“

František také vyzval všechny lidi, aby se obraceli na ty, kteří jsou zapojeni do mírových jednání, a požadovali od nich respektování dosažených dohod a zajištění přístupu humanitární pomoci.

Výtváření tlaku na vlády je také jedním z cílů kampaně. Politici by podle Caritas Internationalis měli podporovat společné mírové řešení a pomáhat těm, kdo trpí následky války.

Zajišťovat humanitární pomoc

Zmírnění humanitárních následků pěti let války na Blízkém východě je největší aktivitou, kterou v současnosti Caritas Internationalis podniká. Na místech zasažených konfliktem poskytuje potraviny, zdravotní pomoc, vzdělávání, ubytování, psychologické poradenství. Jen v loňském roce pomohla Caritas 1,3 milionům lidí.

Nové webové stránky

Na podporu nové kampaně spustila Caritas také nové webové stránky syria.caritas.org, které obsahují například animovaný snímek o válce, sérii oceněných fotografií nebo svědectví Syřanů, kteří zůstali ve vlasti, i těch, již opustili domov. Uživatelé mohou také využít hashtag #peacepossible4syria na Facebooku nebo @iamCaritas na Twitteru.

Podle prezidenta Caritas Internationalis, kardinála Luise Antonia Tagleho, je nutné vytvořit celosvětové hnutí za mír. Po setkání se Syřany v Libanonu a Řecku uvedl: „Nejsou jen čísly, nýbrž lidskými bytostmi. Musíme jim dát naději, důstojnost a mír. Je nutné nastartovat celosvětové hnutí za mír. Jménem všech, kdo jsou zasaženi tímto konfliktem, vyzvěme všechny, aby podpořili mír v Sýrii.“

Poselství papeže Františka o míru v Sýrii

Drazí bratři a sestry,

dnes toužím mluvit o něčem, co velice rmoutí mé srdce – o válce v Sýrii, která trvá už pátým rokem. Je to situace nevyslovitelného utrpení, jehož obětí je syrský národ, nucený přežívat pod bombami, anebo hledat únikové cesty do jiných zemí či syrských oblastí, které nejsou tolik sužovány válkou, což ale znamená opustit domov a vše tam zanechat…Myslím také na křesťanská společenství a ujišťuji je o veškeré své podpoře vzhledem k diskriminaci, kterou musí snášet.

Rád bych se tedy obrátil na všechny věřící a na pracovníky Charity, kteří se zasazují o budování spravedlivější společnosti. Zatímco syrský národ trpí, utrácejí se neuvěřitelné částky na dodávky zbraní bojujícím stranám. A některé ze zemí, dodávajících zbraně, jsou zároveň těmi, které mluví o míru. Jak je možné věřit někomu, kdo tě pravou rukou hladí a levou ti zasazuje ránu?

Povzbuzuji všechny lidi – dospělé i dospívající – aby se zápalem prožívali nynější Svatý rok milosrdenství, překonávali lhostejnost a hlasitě prohlašovali, že mír v Sýrii je možný! Mír v Sýrii je možný! Jsme proto povoláni, abychom ztělesňovali toto Boží slovo : “Neboť já vím o záměrech, které s vámi mám – Jahvův výrok – o záměrech pokoje, a nikoli neštěstí, dát vám budoucnost a naději“ (Jer 29,11).

Vyzývám k modlitbám za mír v Sýrii a za její národ – u příležitosti modlitebních vigilií a dalších iniciativ, které by zvyšovaly povědomí o tamní situaci ve skupinách, farnostech a společenstvích, s cílem šířit poselství míru, poselství jednoty a naděje. Po modlitbě ať následují skutky vedoucí k míru. Zvu vás, abyste se obraceli na ty, kteří jsou zapojeni do mírových jednání, aby brali vážně dosažené dohody a umožnili přístup humanitární pomoci.

Všichni musí uznat, že pro Sýrii neexistuje vojenské řešení, nýbrž pouze a jedině politické. Mezinárodní společenství má tudíž podporovat mírová jednání, která mají vést k vytvoření vlády národní jednoty. Spojme síly na všech úrovních, abychom dosáhli toho, že mír v milované Sýrii bude možný. To bude skutečně mohutný příklad milosrdenství a lásky, zaměřené na dobro celého mezinárodního společenství!
Kéž Vám Pán žehná a Panna Maria vás ochraňuje.

Děkuji.

(zdroj: Radio Vaticana, Caritas Internationalis, překlad textu: Vatikánský rozhlas) 

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021