1. číslo diecézního zpravodaje OKNO v novém tisíciletí

Publikováno: 12. 1. 2001 21:00

Ostrava: Poprvé ve třetím tisíciletí vyšel diecézní zpravodaj OKNO v pátek 12.1.2001 v nákladu 4900 kusů. Časopis vydává ostravsko-opavské biskupství a je distribuován do většiny farností v diecézi.

Lednové číslo se v tématu měsíce zabývá problematikou nezaměstnanosti. Redaktor Miroslav Machálek se nad tímto palčivým problémem zamýšlí nejen očima těch, kteří práci ztratili, ale nabízí i pohled na otázku nezaměstnanosti prostřednictvím citací z církevních dokumentů. Zpravodajství připomíná např. jubilejní setkání ministrantů v Hodslavicích na Novojičínsku a návštěvu biskupa Petra Esterky v ostravsko-opavské diecézi. V pravidelné rubrice o farnostech představuje redaktor Pavel Siuda život ve farnosti Javorník ve Slezsku a v celostránkovém rozhovoru s mladou řeholnicí Kongregace sester svaté Alžběty sestrou Klárou (27) informuje o těžkém životě bezdomovců a dětí na Sibiři. Dále čtenáři v lednovém čísle najdou vyhodnocení vánoční soutěže. Na poslední stránce přináší OKNO informace o sportovních akcích, které zpestřily předvánoční shon v Ostravě, Opavě a Havířově.

Autor článku:
Mgr. Bc. Pavel Siuda

Související články