1. číslo diecézního zpravodaje OKNO v novém tisíciletí

Publikováno: 12. 1. 2001 21:00

Ostrava: Poprvé ve třetím tisíciletí vyšel diecézní zpravodaj OKNO v pátek 12.1.2001 v nákladu 4900 kusů. Časopis vydává ostravsko-opavské biskupství a je distribuován do většiny farností v diecézi.

Lednové číslo se v tématu měsíce zabývá problematikou nezaměstnanosti. Redaktor Miroslav Machálek se nad tímto palčivým problémem zamýšlí nejen očima těch, kteří práci ztratili, ale nabízí i pohled na otázku nezaměstnanosti prostřednictvím citací z církevních dokumentů. Zpravodajství připomíná např. jubilejní setkání ministrantů v Hodslavicích na Novojičínsku a návštěvu biskupa Petra Esterky v ostravsko-opavské diecézi. V pravidelné rubrice o farnostech představuje redaktor Pavel Siuda život ve farnosti Javorník ve Slezsku a v celostránkovém rozhovoru s mladou řeholnicí Kongregace sester svaté Alžběty sestrou Klárou (27) informuje o těžkém životě bezdomovců a dětí na Sibiři. Dále čtenáři v lednovém čísle najdou vyhodnocení vánoční soutěže. Na poslední stránce přináší OKNO informace o sportovních akcích, které zpestřily předvánoční shon v Ostravě, Opavě a Havířově.

Autor článku:
Mgr. Bc. Pavel Siuda

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021