O čem píše 3. číslo KT

Publikováno: 16. 1. 2001 21:00

Praha: Třetí číslo Katolického týdeníku (KT) otevírá jedno z letošních témat: Desatero; konkrétně 1. přikázání. Úvodní strana nabízí rozhovor s profesorem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ThDr. Jiřím Skoblíkem v článku "Každý má své egyptské rány". Doc. Josef Dolista z Teologické fakulty Jihočeské univerzity se zabývá otázkou, zda je možné první přikázání považovat za nejdůležitější. KT č. 3 dále přibližuje první přikázání také na stránkách Katechismu katolické církve.

Zahraniční strana se vrací k události zavírání Svaté brány papežem Janem Pavlem II. Domácí rubrika mj. informuje o novém betlému v Dobré Vodě a o pocitech církevních představitelů při slavnostním zakončení Jubilejního roku. Kulturní rubrika seznamuje čtenáře s novými alby mezzosopranistky Magdaleny Kožené. Novou rubriku, která bude mapovat významná duchovní místa Evropy, nalezneme na 12. straně tohoto čísla KT. Ve své premiéře nás zavede na návštěvu dómu v Cáchách. S rubrikou se čtenáři budou setkávat ve čtrnáctidenních intervalech. V čísle 3 rovněž pokračuje soutěž.

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021