Obraz člověka v procesu utváření Evropy

Druhou část přednáškového cyklu s názvem "Obraz člověka v procesu utváření Evropy od středověku po moderní dobu" zahájí na Univerzitě Hradec Králové PhDr. František Holeček OM 20.2. v 18.00 hodin.
Publikováno: 19. 2. 2001 14:00

Hradec Králové: Přednáškový cyklus s názvem "Obraz člověka v procesu utváření Evropy od středověku po moderní dobu" vstupuje do své druhé části s počátkem semestru na Univerzitě Hradec Králové. Druhou sérii přednášek zahájí v úterý 20. února církevní historik PhDr. František Holeček OM, který promluví na téma "Východiska a důsledky středověké inkvizice". Program se koná 1x za měsíc v 18.00 hodin v průběhu akademického roku v nové budově Univerzity Hradec Králové (Hradecká 1227/4). 

Projekt uspořádal Diecézní teologický institut při královéhradeckém biskupství společně s Ústavem filosofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové. Přednášky jsou součástí dvouletého projektu, který má představit některé určující rysy pojímání člověka v evropských dějinách a poukázat na jejich vliv při utváření středověké, novověké a moderní Evropy. Jednotlivá témata budou sledovat vybrané momenty tohoto procesu, přičemž společně s hledisky filozofickými a historickými mají být zohledněna i hlediska kulturní a náboženská.

V průběhu dalšího programu do Hradce Králové zavítají estetik PhDr. Petr Osolsobě, teolog a filosof doc.PhDr.ThDr. Karel Vrána a bývalý velvyslanec ČR ve Vatikánu doc.PhDr. František X. Halas.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019