Obraz člověka v procesu utváření Evropy

Druhou část přednáškového cyklu s názvem "Obraz člověka v procesu utváření Evropy od středověku po moderní dobu" zahájí na Univerzitě Hradec Králové PhDr. František Holeček OM 20.2. v 18.00 hodin.
Publikováno: 19. 2. 2001 14:00

Hradec Králové: Přednáškový cyklus s názvem "Obraz člověka v procesu utváření Evropy od středověku po moderní dobu" vstupuje do své druhé části s počátkem semestru na Univerzitě Hradec Králové. Druhou sérii přednášek zahájí v úterý 20. února církevní historik PhDr. František Holeček OM, který promluví na téma "Východiska a důsledky středověké inkvizice". Program se koná 1x za měsíc v 18.00 hodin v průběhu akademického roku v nové budově Univerzity Hradec Králové (Hradecká 1227/4). 

Projekt uspořádal Diecézní teologický institut při královéhradeckém biskupství společně s Ústavem filosofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové. Přednášky jsou součástí dvouletého projektu, který má představit některé určující rysy pojímání člověka v evropských dějinách a poukázat na jejich vliv při utváření středověké, novověké a moderní Evropy. Jednotlivá témata budou sledovat vybrané momenty tohoto procesu, přičemž společně s hledisky filozofickými a historickými mají být zohledněna i hlediska kulturní a náboženská.

V průběhu dalšího programu do Hradce Králové zavítají estetik PhDr. Petr Osolsobě, teolog a filosof doc.PhDr.ThDr. Karel Vrána a bývalý velvyslanec ČR ve Vatikánu doc.PhDr. František X. Halas.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019