Obraz člověka v procesu utváření Evropy

Druhou část přednáškového cyklu s názvem "Obraz člověka v procesu utváření Evropy od středověku po moderní dobu" zahájí na Univerzitě Hradec Králové PhDr. František Holeček OM 20.2. v 18.00 hodin.
Publikováno: 19. 2. 2001 14:00

Hradec Králové: Přednáškový cyklus s názvem "Obraz člověka v procesu utváření Evropy od středověku po moderní dobu" vstupuje do své druhé části s počátkem semestru na Univerzitě Hradec Králové. Druhou sérii přednášek zahájí v úterý 20. února církevní historik PhDr. František Holeček OM, který promluví na téma "Východiska a důsledky středověké inkvizice". Program se koná 1x za měsíc v 18.00 hodin v průběhu akademického roku v nové budově Univerzity Hradec Králové (Hradecká 1227/4). 

Projekt uspořádal Diecézní teologický institut při královéhradeckém biskupství společně s Ústavem filosofie a společenských věd Univerzity Hradec Králové. Přednášky jsou součástí dvouletého projektu, který má představit některé určující rysy pojímání člověka v evropských dějinách a poukázat na jejich vliv při utváření středověké, novověké a moderní Evropy. Jednotlivá témata budou sledovat vybrané momenty tohoto procesu, přičemž společně s hledisky filozofickými a historickými mají být zohledněna i hlediska kulturní a náboženská.

V průběhu dalšího programu do Hradce Králové zavítají estetik PhDr. Petr Osolsobě, teolog a filosof doc.PhDr.ThDr. Karel Vrána a bývalý velvyslanec ČR ve Vatikánu doc.PhDr. František X. Halas.

Související články