Přednášky České křesťanské akademie v měsíci březnu

Publikováno: 28. 2. 2001 22:00

Kontakt: Česká křesťanská akademie, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2; tel: 02/24 91 72 10; e-mail: cka@omadeg.cz; www.omadeg.cz/cka.

PRAHA

1.3. čtvrtek 17.00

prof.PhDr. Alexandr Stich: Barokní homiletika a její funkce v procesu rekatolizace

Národní knihovna - Klementinum, Praha 1; přednáškový sál č. 136, 1. p.

7.3. středa 10.00

Naděje Mandysová: Radosti a bolesti ekumeny

refektář benediktinského kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

8.3. čtvrtek 17.30

Postavení vysokoškolského učitele a možnosti změn v oblasti terciálního vzdělávání

Národní knihovna - Klementinum, Praha 1; přednáškový sál č. 136, 1. p.

13.3. úterý 17.30

Ing. Ivan Dejmal: Referát o konferenci "Tvář naší země"

benediktinský klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

15.3. čtvrtek 17.00

doc.PhDr.Ing. Jan Royt: Nimbus barokní Čechie

Národní knihovna - Klementinum, Praha 1; přednáškový sál č. 136, 1. p.

21.3. středa 18.00

Mgr. Michael Otřísal: Poslání veřejnoprávní televize v demokratickém státě

čítárna dominikánského konventu u sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1 (1. p.)

27.3. úterý 17.00

doc.Dr. Miloš Ondřej, DrSc.: Geneticky modifikované rostliny a z nich vyrobené potraviny

benediktinský klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

28.3. středa 18.30

P. Beno Beneš: Velikonoční zamyšlení nad bulharským ikonovým křížem

klub III. interní kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2

29.3. čtvrtek 17.00

doc.PhDr. Miloš Kouřil: Počátky rekatolizace na Moravě

Národní knihovna - Klementinum, Praha 1; přednáškový sál č. 136, 1. p

MÍSTNÍ SKUPINY

Prachatice

1.3. čtvrtek 18.00

Ing. Adolf Rázek: Vznik a vývoj ÚDV

29.3. čtvrtek 18.30

P.ThDr. Jiří Kašný: Manželství a rodina

pedagogická škola

Rožmitál pod Třemšínem

4.3. neděle 17.00

Rút Kolínská a Petr Kolínský: Rodina v občanské společnosti

Brdský památník na náměstí

Brandýs nad Labem

6.3. úterý 18.00

doc.PhDr. Pavel Říčan: Kam s duševními problémy/psycholog-guru-duchovní

gymnázium J. Machara

Valašské Meziříčí

6.3. úterý 18.30

Marek Vácha: Antarktida

čítárna Městské knihovny

24.3. sobota

Koncert Svatopluka Karáska

M-klub

Chrudim

10.3. sobota 13.00

prof. Tomáš Halík: Co je to víra očima psychologa

divadlo Karla Pippra

Strážnice

11.3. neděle 18.30

Sociální pastýřský list "Pokoj a Dobro"

oratoř kostela Panny Marie

Humpolec

16.3. pátek 19.30

Setkání se zástupci křesťanských církví na téma: O smyslu postní doby

Pozvání přijali: sestra Benedikta, členka kongregace sester premonstrátek; Jan Hálek, farář CČSH a Pavel Skála, farář ČCE.

Klub, Havlíčkovo nám. 91

Kroměříž

20.3. úterý 17.00

Dr. Jurik Hájek: Procesuální filosofie a teologie

Muzeum Kroměřížska, Velké nám. 38

Liberec

20.3. úterý 17.00

major P. Tomáš Holub: Křesťan a násilí

Technická univerzita, budova K

Mladá Boleslav

20.3. úterý 19.00

doc.ThDr. Milan Balabán: Křesťané a Židé

sbor Českobratrské církve evangelické (ČCE), Husova 15

Náchod

20.3. úterý 18.30

biskup Václav Malý: Křeslo pro hosta

sál hotelu Beránek

Tábor

21.3. středa 19.00

Mgr. Tomáš Tožička: Dluhy tváří v tvář chudobě třetího světa - oddlužení jako začátek boje s chudobou

sbor ČCE, Bílkova 3

Písek

27.3. úterý 19.00

Karel Zolar: Jeruzalém-Antiochie - dva modely misie

aula školy J.K. Tyla, Tylova 2391

Plzeň

27.3. úterý 19.00

Dr. Slavomil Hubálek: Etika podnikání - nejhorší a nejlepší příklady

aula Pedagogické fakulty Západočeské univerzity, Jungmannova 1

Vodňany

27.3. úterý 19.00

prof.RNDr. Karel Beneš: Přín

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019