O čem píše 33. číslo Katolického týdeníku

Publikováno: 10. 8. 2001 20:00

Praha: 33. číslo Katolického týdeníku (KT) se zabývá tematikou strachu. Na prvních dvou stranách uvádí příběhy o strachu - např. z manželství, o manželství, z falešné představy Boha či z těla. O Boží bázni pojednává rozhovor s psychiatrem P. Jiřím Slabým. Duchovní strana přináší malý návod, jak zacházet s úzkostí podle knihy Reinaharda Abelna a Antona Knera "Neboj se!". O strachu z rozhodování pojednává článek zpracovaný podle knihy Jacquese Philippa "Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom".

Zahraniční zpravodajství informuje mj. o povodňové situaci v Polsku a přibližuje pomoc Diecézní charity ostravsko-opavské v postižených oblastech. Domácí rubrika se zabývá mj. stavbou trapistického kláštera v Novém Dvoře, informuje o projektu MEDEVAC na podporu léčby dětí postižených válkou v Čečensku či o setkání křesťanů na Zlaté stezce v Kašperských horách.

Kulturní rubrika KT č. 33 představuje knihu PhDr. Vítězslava Štajnochra o Panně Marii Divotvůrkyni, kterou vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021