O čem píše 33. číslo Katolického týdeníku

Publikováno: 10. 8. 2001 22:00

Praha: 33. číslo Katolického týdeníku (KT) se zabývá tematikou strachu. Na prvních dvou stranách uvádí příběhy o strachu - např. z manželství, o manželství, z falešné představy Boha či z těla. O Boží bázni pojednává rozhovor s psychiatrem P. Jiřím Slabým. Duchovní strana přináší malý návod, jak zacházet s úzkostí podle knihy Reinaharda Abelna a Antona Knera "Neboj se!". O strachu z rozhodování pojednává článek zpracovaný podle knihy Jacquese Philippa "Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom".

Zahraniční zpravodajství informuje mj. o povodňové situaci v Polsku a přibližuje pomoc Diecézní charity ostravsko-opavské v postižených oblastech. Domácí rubrika se zabývá mj. stavbou trapistického kláštera v Novém Dvoře, informuje o projektu MEDEVAC na podporu léčby dětí postižených válkou v Čečensku či o setkání křesťanů na Zlaté stezce v Kašperských horách.

Kulturní rubrika KT č. 33 představuje knihu PhDr. Vítězslava Štajnochra o Panně Marii Divotvůrkyni, kterou vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019