O čem píše 38. číslo Katolického týdeníku

Publikováno: 14. 9. 2001 21:00

Praha: 38. číslo Katolického týdeníku (KT) představuje Společnost sester Ježíšových. Úvodní článek pojednává o běžném životě v klášteře. Dále zde najdeme stať shrnující dvacetiletou historii společenství a příběh jedné z novicek. O spiritualitě společnosti sepsala pojednání sestra Marie Novotná.

Zahraniční zpravodajství se především věnuje bezprecedentním teroristickým útokům v USA a reakci papeže Jana Pavla II. na ně:
"Jan Pavel II. při audienci prohlásil, že teroristické činy způsobily 'nevyslovitelnou hrůzu', a označil je za 'strašný útok na lidskou důstojnost'. Rovněž vyjádřil přesvědčení, že Američané prokáží dostatečnou sílu, protože 'zlo nesmí mít poslední slovo' a připomněl, že 'cesty násilí nikdy nevedou k opravdovým řešením problémů lidstva'. Ve svém projevu ke shromážděným se pak zamýšlel nad motivy, které vedou člověka k tak hrůzostrašným činům: 'Jak se mohou dít epizody tak bezuzdné krutosti? Srdce člověka je hlubina, z níž se vynořují plány neslýchané zuřivosti, jež jsou s to v okamžiku rozvrátit pokojný a pracovitý život národa. Avšak víra nám přispívá na pomoc v těchto chvílích, v nichž se zdá každý komentář nepřiměřený. Kristovo slovo je jediné, které může dát odpověď na otázky rozrušující naši duši. I když se zdá, že převažují síly temnot, věřící ví, že zlo a smrt nemají poslední slovo. Na tom stojí křesťanská naděje.'"

Domácí rubrika informuje o skutcích solidarity s Amerikou v České republice, dále se věnuje např. 10. ročníku Svatováclavských slavností či setkání Opus bonum v Břevnovském klášteře. Kulturní rubrika KT č. 38 přibližuje mj. výstavu fotografa Sebastiana Salgada v pražském Mánesu.

Související články

Další aktuality

5. ročník celostátní literární soutěže

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách vyhlašuje 5. ročník celostátní literární soutěže "Jak svatá Ludmila naše životy ovlivnila".
22.10.2020

Celostátní setkání mládeže se přesouvá na srpen 2022

Vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 a rozhodnutí biskupů se Celostátní setkání mládeže přesouvá na srpen 2022. Celostátní fórum mládeže, které předchází Celostátnímu setkání mládeže, se přesouvá na jaro 2022.
22.10.2020

Biskupové se obrací na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se!

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 124. plenárního zasedání na Svatém Hostýně. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a druhá část se připojila na jednání formou online konference. Biskupové vydali z plenárního zasedání výzvu pro věřící.
21.10.2020

Katolický týdeník: Každý chvilku tahá pilku

Distanční výuka je zpět. A není vzácným jevem, když se z dětských pokojů stávají nory plnící se špinavým nádobím a nepořádkem, který prorůstá do celého bytu nebo domu.
21.10.2020

Papež František: Kdo ctí Boha, váží si lidí

Dopolední generální audience Svatého otce se, za účasti několika set lidí, konala ve vatikánské aule Pavla VI. Papež František uzavřel svoji reflexi o Žalmech v rámci série katechezí na téma modlitba. Řekl, že Žalmy nám umožňují „nazírat realitu očima samotného Boha“.
21.10.2020