O čem píše 43. číslo Katolického týdeníku

Publikováno: 19. 10. 2001 21:00

Praha: 43. číslo Katolického týdeníku (KT) se zabývá tématem "Vznik republiky". Historik Jaroslav Šebek odpovídá v rozsáhlém rozhovoru na otázky např. "Jaký byl vztah katolíků k novému státu?" či "Proč pád habsburské monarchie přinesl vlnu antikatolických nálad?" Článek Jaroslava Kadlece mapuje okolnosti vzniku Československé církve a vztahu katolíků k nim. Prvorepublikový novinář Ferdinand Peroutka popisuje stržení mariánského sloupu v knize "Budování státu".

Zahraniční zpravodajství mj. přináší svědectví českého lékaře z jeho pracovního pobytu v jižním Súdánu a informuje o probíhajícím synodě biskupů v Římě. Na stránkách domácího zpravodajství se mj. Ing. Mojmír Kalný vyjadřuje k aktuálnímu tématu projednávání novelizace zákona o svobodě náboženského vyznání. Dále se KT č. 43 přináší informaci o první bohoslužbě nového apoštolského nuncia Erwina J. Endera a vrací se k závěrečnému ročníku Fora 2000, v rámci kterého se uskutečnila v pražské katedrále společná meditace zástupců pěti světových náboženství. Při ní přednesl prezident republiky Václav Havel poselství představitelům světových náboženství:
"Státníci, politici a další veřejní činitelé nemohou plně dostát své odpovědnosti za mír, respekt k lidským právům a obecnou prosperitu, budou-li odcizeni duchovním kořenům svých kultur. Pokorná otevřenost všemu, co z těchto kořenů proudí nebo může proudit do mysli soudobého lidstva, je podle našeho hlubokého přesvědčení jedním ze základních klíčů k uzdravení tohoto nemocného světa."

Kulturní rubrika KT č. 43 nabízí mj. recenzi knihy O.A. Kukly "Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci". Kniha - obvykle nazývaná "Ruský poutník" - patří ke světovým bestsellerům.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019