O čem píše 43. číslo Katolického týdeníku

Publikováno: 19. 10. 2001 21:00

Praha: 43. číslo Katolického týdeníku (KT) se zabývá tématem "Vznik republiky". Historik Jaroslav Šebek odpovídá v rozsáhlém rozhovoru na otázky např. "Jaký byl vztah katolíků k novému státu?" či "Proč pád habsburské monarchie přinesl vlnu antikatolických nálad?" Článek Jaroslava Kadlece mapuje okolnosti vzniku Československé církve a vztahu katolíků k nim. Prvorepublikový novinář Ferdinand Peroutka popisuje stržení mariánského sloupu v knize "Budování státu".

Zahraniční zpravodajství mj. přináší svědectví českého lékaře z jeho pracovního pobytu v jižním Súdánu a informuje o probíhajícím synodě biskupů v Římě. Na stránkách domácího zpravodajství se mj. Ing. Mojmír Kalný vyjadřuje k aktuálnímu tématu projednávání novelizace zákona o svobodě náboženského vyznání. Dále se KT č. 43 přináší informaci o první bohoslužbě nového apoštolského nuncia Erwina J. Endera a vrací se k závěrečnému ročníku Fora 2000, v rámci kterého se uskutečnila v pražské katedrále společná meditace zástupců pěti světových náboženství. Při ní přednesl prezident republiky Václav Havel poselství představitelům světových náboženství:
"Státníci, politici a další veřejní činitelé nemohou plně dostát své odpovědnosti za mír, respekt k lidským právům a obecnou prosperitu, budou-li odcizeni duchovním kořenům svých kultur. Pokorná otevřenost všemu, co z těchto kořenů proudí nebo může proudit do mysli soudobého lidstva, je podle našeho hlubokého přesvědčení jedním ze základních klíčů k uzdravení tohoto nemocného světa."

Kulturní rubrika KT č. 43 nabízí mj. recenzi knihy O.A. Kukly "Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci". Kniha - obvykle nazývaná "Ruský poutník" - patří ke světovým bestsellerům.

Související články