O čem píše 43. číslo Katolického týdeníku

Publikováno: 19. 10. 2001 21:00

Praha: 43. číslo Katolického týdeníku (KT) se zabývá tématem "Vznik republiky". Historik Jaroslav Šebek odpovídá v rozsáhlém rozhovoru na otázky např. "Jaký byl vztah katolíků k novému státu?" či "Proč pád habsburské monarchie přinesl vlnu antikatolických nálad?" Článek Jaroslava Kadlece mapuje okolnosti vzniku Československé církve a vztahu katolíků k nim. Prvorepublikový novinář Ferdinand Peroutka popisuje stržení mariánského sloupu v knize "Budování státu".

Zahraniční zpravodajství mj. přináší svědectví českého lékaře z jeho pracovního pobytu v jižním Súdánu a informuje o probíhajícím synodě biskupů v Římě. Na stránkách domácího zpravodajství se mj. Ing. Mojmír Kalný vyjadřuje k aktuálnímu tématu projednávání novelizace zákona o svobodě náboženského vyznání. Dále se KT č. 43 přináší informaci o první bohoslužbě nového apoštolského nuncia Erwina J. Endera a vrací se k závěrečnému ročníku Fora 2000, v rámci kterého se uskutečnila v pražské katedrále společná meditace zástupců pěti světových náboženství. Při ní přednesl prezident republiky Václav Havel poselství představitelům světových náboženství:
"Státníci, politici a další veřejní činitelé nemohou plně dostát své odpovědnosti za mír, respekt k lidským právům a obecnou prosperitu, budou-li odcizeni duchovním kořenům svých kultur. Pokorná otevřenost všemu, co z těchto kořenů proudí nebo může proudit do mysli soudobého lidstva, je podle našeho hlubokého přesvědčení jedním ze základních klíčů k uzdravení tohoto nemocného světa."

Kulturní rubrika KT č. 43 nabízí mj. recenzi knihy O.A. Kukly "Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci". Kniha - obvykle nazývaná "Ruský poutník" - patří ke světovým bestsellerům.

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019