Program České křesťanské akademie na měsíc listopad

Publikováno: 23. 10. 2001 21:00

Kontakt: Česká křesťanská akademie (ČKA), Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2; tel: 02/24 91 72 10; e-mail: cka@omadeg.cz; www.omadeg.cz/cka.

PRAHA

7.11. středa 10.00
Václav Vaško: Kardinál Beran a jeho doba
refektář benediktinského kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

8.11. čtvrtek 17.00
ThDr. Martin Wernisch: Konfesijní poměry v českých zemích v době předbělohorské
Klementinum - Národní knihovna, Praha 1, sál č. 136, 1. p.

8.11. čtvrtek 17.30
PhDr. Jiří Kovařík: Obec, sousedství, rodina - ke kořenům občanské společnosti
benediktinský klášter Emauzy

13.11. úterý 17.30
RNDr. František Převrátil: Křesťanské ekoetické koncepce
benediktinský klášter Emauzy

16.11.pátek 17.00
doc.Dr. Karel Balcar, CSc.: Téma víry v psychoterapii
dominikánský konvent u sv. Jiljí, Husova 8, Praha 1, čítárna v 1. p.

20.11. úterý 17.30
prof.RNDr. Jan Bednář: Mění současné přírodní vědy filozofický obraz světa?
benediktinský klášter Emauzy

28.11. středa 18.30
prof. Lubomír Mlčoch: Sociologicko-ekonomické problémy současné medicíny
klub III. interní kliniky Lékařské fakulty UK a VFN, U nemocnice 1, Praha 2

29.11. čtvrtek 17.00
doc.PhDr. Jiří Kuthan: Cisterciácká architektura v Čechách a na Moravě
Klementinum - Národní knihovna

MÍSTNÍ SKUPINY

Humpolec
2.11. pátek 19.30
Misijné sestry Služobnice Ducha sv.: Misie v současné době (Paraguay, Nová Guinea)
Klub, Havlíčkovo nám. 91

Ústí nad Labem
5.11. pondělí 18.00
Dr. Prokop Remeš: Psychoterapie a Bible
fara ČCE, Dvořákova 6

29.11. čtvrtek 18.00
"Víra v denním životě" - mezináboženský dialog; účastníci: Svami Mahešvarananda (jóga, Indie), Ing. Alfréd Kocáb(křesťanství), Mohamed Ali Šilhavý (islám), Bhante Y. Wimala (buddhismus, Srí Lanka), P. Jindřich Kotvrda (křesťanství)
Dům kultury chemiků, Velká hradební

Vodňany
6.11. úterý 19.00
Ing. Ivan Dejmal: Jaderná energie - mýtus a realita aneb Temelín za humny

20.11. úterý 19.00
Mons. Jaroslav Škarvada: Češi, církev a exil
síň V. Příhody (budova ZUŠ)

Náchod
7.11. středa 19.00
Ing. Ladislav Skovajsa, CSc: Venezuela - země Latinské Ameriky
děkanství Náchod

22.11. čtvrtek 19.00
JUDr. Cyril Svoboda: Křeslo pro hosta k aktuálním otázkám
sál hotelu Beránek

Mladá Boleslav
15.11. čtvrtek 19.00
P. J.N. Jiřiště: Řád křižovníků
sbor ČCE, Husova 15

Prachatice
8.11. čtvrtek 18.30
P.Dr. Alois Křišťan: Církev a média
Pedagogická škola

Strážnice 11.11. neděle 18.30
Michal Jamný: Personální filozofie
oratoř kostela Panny Marie

Plzeň
13.11. úterý 19.00
doc.ThDr. Odilo I. Štampach, JUDr. Jiří Pehe: Politika a násilí z křesťanského hlediska

27.11. úterý 19.00
prof. Jaro Křivohlavý: Mít pro co žít
aula Západočeské univerzity, Jungmannova 1

Příbram
13.11. úterý 18.00
František Zahrádka: "Zdivočelá země" - o natáčení filmu a o životě politických vězňů
sál Knihovny Jana Drdy, nám. TGM

Prostějov
14.11. středa 19.00
prof.PhDr. Jan Sokol: Globalizace - hrozba nebo naděje?
Husův sbor Církve československé husitské, Demelova 1

Tábor
15.11. čtvrtek 18.00
Miloš Rejchrt: Křesťané a sdělovací prostředky
Masarykův domov, Smetanova ul.

Vrchlabí
15.11. čtvrtek 19.00
P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misijního díla v ČR: Misie v Indii
sál katolické fary

Liberec
19.11. pondělí 17.00
RNDr. Jan Štěpán: Přemysl Pitter - osobnost v Čechách téměř neznámá, ve světě s úctou uznávaná
Technická univ

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019