O čem píše 45. číslo Katolického týdeníku

Publikováno: 2. 11. 2001 18:00

Praha: 45. číslo Katolického týdeníku (KT) je věnováno 4. přikázání. Úvodní článek "Ctít neznamená uctívat" napsal Ondřej Ptáček:
"Rodiče jsou z Božího určení původci člověka, proto jim v Desateru patří místo hned za Bohem, tj. za 'slovy' první desky. Pod výrazem otec nebo matka je však možné zahrnout také všechny ty, kdo otcovsky nebo mateřsky vedou člověka k Bohu. Rodiče, protože mají jako první zprostředkovávat svým dětem víru, jsou Božími pověřenci. Proto lze neposlušnost vůči rodičům chápat i jako vzpouru proti Bohu, a ta je také odpovídajícím způsobem trestána. To je samozřejmě pochopitelné v případě, že rodiče plní své povinnosti vůči Bohu. Rodičům však přísluší úcta i v případech, kdy tomu tak není, protože skrze ně byly děti uvedeny do života. Požadavek úcty v sobě zahrnuje i starost o rodiče."
Další stránka uvádí pojednání Jiřího Skoblíka z Katolické teologické fakulty UK v Praze o ženském a mužském hnutí v církvi. Na duchovní straně nabízí KT č. 45 stati: "Katechismus o čtvrtém přikázání" a "Rodiče ve věku genové technologie" od Jaroslava Sýkory z Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích.

Zahraniční rubrika mj. přináší reportáž o českých řádových sestrách v Estonsku a připomíná blahořečeného biskupa Pavola Petra Gojdiče.
Domácí zpravodajství nabízí mj. rozhovor s Jiřím Zajícem, který odešel z redakce náboženského života Českého rozhlasu, článek o charitativní organizaci Řádu sv. Lazara, dále se zmiňuje o novém kostele v Ostravě-Krásném Poli a připomíná celostátní setkání katechetů v Hradci Králové.
Kulturní rubrika tohoto čísla KT zve na výstavu do pražského Památníku národního písemnictví, která je věnovaná životu a dílu básníka Jaroslava Seiferta.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020