O čem píše 11. číslo Katolického týdeníku

Publikováno: 11. 3. 2002 16:00

Praha: Katolický týdeník (KT) č. 11 je věnován tématu "Třetí svět". Křesťané se mají z podstaty své víry solidarizovat s bližním, s jeho nedostatkem a nouzí. V úvodním rozhovoru s ředitelem Papežského misijního díla P. Jiřím Šlégrem se hovoří mj. o tom, jaká pozornost se v naší zemi věnuje potřebným státům "třetího světa". Další strana přináší rozsáhlou anketu se zástupci českých humanitárních organizací. Na otázku "Co se vám vybaví, řekne-li se 'třetí svět'?", odpověděl Tomáš Pojar, zastupující společnost Člověk v tísni:
"Vybaví se mi špinavá, přeplněná města, rozsáhlé chudinské čtvrti a naprostá beznaděj a apatie lidí, kteří v takových městech přežívají. Vybaví se mi války, statisíce uprchlíků a zkorumpované režimy, ale zároveň se mi vybavuje krásná příroda a svoboda lidí, kteří nežijí v překomputerizovaném světě.

Zahraniční zpravodajství přináší např. zprávu o "virtuální" návštěvě Jana Pavla II. v Moskvě prostřednictvím živého televizního přenosu z Vatikánu do chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie v Moskvě. Uspořádání telemostu narazilo na tvrdý odpor ruské pravoslavné církve. Katolická církev vyzývá věřící, aby se modlili za jednotu křesťanů.

Rubrika Z domova seznamuje s činností malajských misionářů v ČR. Redaktor Jan Mazanec ve svém článku "Situace uprchlíků v České republice" píše o poslední novele azylového zákona, kterou kritizuje řada neziskových organizací, pomáhajících uprchlíkům. Zdá se, jako by stát ustupoval xenofobním náladám společnosti a chtěl mít všechny cizince pod kontrolou v uprchlických táborech. Proč by jinak zakazoval žadatelům prvních 12 měsíců pracovat a zároveň těm, kteří se snaží žít mimo tábor, zkrátil vyplácení příspěvků jen na 3 měsíce? Přitom finanční náklady těch, kteří se umějí vymanit ze stereotypu tábora, jsou zhruba třetinové ve srovnání s pobytem v uprchlickém zařízení. Cizinci ztrácejí motivaci, strádají při zdlouhavém azylovém řízení...

Kulturní rubrika 11. čísla KT přináší rozhovor s Igorem Blaževicem, ředitelem festivalu dokumentů o lidských právech "Jeden svět".

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021