Biskupové jednali na 106. plenárním zasedání na Velehradě

Biskupové českých a moravských diecézí i zástupci řeholí se na Velehradě sešli ke dvoudennímu plenárnímu zasedání ČBK. Ve dnech 6. a 7. července 2016 zde navázali na Dny lidí dobré vůle.
Publikováno: 8. 7. 2016 17:44

foto: Jakub Zelina

Plenární zasedání bylo prvním po vysvěcení generálního sekretáře ČBK Tomáše Holuba plzeňským biskupem a zvolení Stanislava Přibyla nastávajícím generální sekretářem ČBK, který se na podzim tohoto roku ujme své funkce. Biskupové se při něm seznámili s aktuálním děním v církvi a zhodnotili průběh procesu majetkového vyrovnání mezi státem a církví. V této souvislosti vydali prohlášení, ve kterém deklarovali, že se diecéze vzdají všech určovacích žalob na kraje, a mají zájem na dobré vzájemné kooperaci; k témuž včera vyzvali i řády a kongregace (stanovisko naleznete zde).

Účastníci také schválili termíny důležitých akcí ČBK v roce 2017 (plenární zasedání, duchovní cvičení,…) a odsouhlasili pozvání papeže Františka na krátkou návštěvu do Prahy v roce 2017.

Přítomní získali aktuální informace o českém daru sochy sv. Anežky do Vatikánu. Pískovcovou skulpturu, která bude umístěna v katakombách baziliky sv. Petra, předají 10. září 2016 zástupci státu, Královéhradeckého kraje, Charity a církve (delegaci biskupů povede Mons. Jan Vokál).

Biskup Tomáš Holub byl na tomto jednání ČBK zvolen za člena Ekonomicko-právní komise ČBK, kde nahradí královéhradeckého biskupa Jana Vokála. Tuto komisi také povede po dobu zdravotní indispozice biskupa Františka Václava Lobkowicze. Plzeňský biskup byl rovněž zvolen za člena komise Pro katolickou výchovu, v níž bude vypomáhat F. Lobkowiczovi v Subkomisi regionálního školství Komise ČBK pro katolickou výchovu. Generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl dále nahradí Tomáše Holuba v Radě pro duchovní službu ve věznicích a ústavech.

V průběhu zasedání se biskupové také setkali s věřícími při dvou mších svatých ve velehradské bazilice. Středeční bohoslužbu celebroval biskup Jan Baxant a kázal Tomáš Holub; ve čtvrtek 7. července pak bohoslužbě předsedal biskup Karel Herbst a kázal biskup Vojtěch Cikrle.

Příští, podzimní, plenární zasedání proběhne ve Vranově u Brna od 17. do 19. října 2016 a bude spojeno se studijním dnem na téma školství.

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Futsalisté se modlili v pražské katedrále

Portugal, Belarus, Kosova, Austria: už nápisy na bundách věřících prozrazují, že tentokrát zasedli do katedrálních lavic sportovci. Jsou z celé Evropy a jsou to futsalisté. A také kněží. Na závěr 14. ročníku evropského šampionátu, který pořádají v Říčanech, se přišli pomodlit do nejvýznamnějšího chrámu v zemi.
20.02.2020

Tři kardinálové vyzývají biskupské konference přijmout uprchlíky z Řecka

Tři kardinálové ve společném dopise apelují za přemístění uprchlíků ze záchytných táborů na řeckém ostrově Lesbos prostřednictvím humanitárních koridorů do jednotlivých zemí Evropy. Kardinálové Hollerich, Czerny a Krajewski zaslali biskupským konferencím zemí Evropské unie spolu s listem i směrnice k proceduře přemístění uprchlíků a žadatelů o azyl. Pomáhat jim v tom bude Komunita sv. Egidia.
20.02.2020

Josef Toufar - akce v příštích dnech

Připomenutí 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara.
20.02.2020

Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Vatikánská aula Pavla VI. se dnes dopoledne zcela zaplnila lidmi, kteří přišli na generální audienci se Svatým otcem. Byla zahájena čtením Žalmu (Žl 37,3-8-11), který nabádá: »Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu«, a konstatuje, že »pokorní budou vlastnit zemi«.
19.02.2020

Katolický týdeník: Chraň své srdce

Slýcháváme řadu dobrých rad, jak předcházet infarktu a dalším srdečním onemocněním úpravou jídelníčku či sportem, ale jak často bereme ohled na svá srdce ve významu duchovním? Je to přitom výzva právě pro blížící se postní dobu.
18.02.2020