Charita ČR: 7,5 tisíc zaměstnanců a téměř 60 tisíc dobrovolníků vloni v Česku zajišťovalo 1204 služeb a pomoc ve 34 zemích světa

Římsko či řecko-katolickou církví zřizovaná nezisková organizace Charita ČR, působící zejména v sociálně zdravotní oblasti, provozovala v roce 2015 přes 1 200 služeb a evidovala více než 105 000 registrovaných klientů – nejčastěji šlo o seniory, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, rodiny v nouzi a osoby bez domova. Tato čísla naleznete v čerstvě zveřejněné výroční zprávě.
Publikováno: 19. 7. 2016 11:02

foto pro Charitu ČR: Jindřich Štreit

"Při pohledu na mapu našich poboček a úctyhodný přehled aktivit za loňský rok leckoho možná překvapí, jak je naše organizace členitá a kolik činností provozuje,“ komentuje zprávu prezident Charity ČR, biskup Pavel Posád. Celkem Charita v ČR poskytovala lidem v nouzi 1 204 služeb, z toho se jednalo například o 67 odborných poraden, 128 středisek pečovatelské služby, 38 denních stacionářů, 37 domovů pro seniory, 42 azylových domů pro matky s dětmi, 23 azylových domů pro muže i ženy v tísni, 26 nízkoprahových denních center pro děti a mládež, 83 středisek domácí zdravotní péče, 75 charitních šatníků, 29 center pro rodiny s dětmi ad.

V 345 českých a moravských Charitách a jejich pobočkách a službách loni pracovalo 7 464 zaměstnanců. Kromě nich však Charity v Česku evidovaly téměř šedesát tisíc dobrovolníků, kteří dohromady věnovali službě potřebným přes 390 tisíc hodin svého volného času. Z nich se více než 52 tisíc zúčastnilo Tříkrálové sbírky.

Patnáctý ročník Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek je tradičně věnován na pomoc potřebným zejména na území České republiky, v roce 2015 vynesl 89 373 094 korun. Šlo o dosud nejvyšší výtěžek v  historii. Celkem jednotlivé složky Charity ČR loni hospodařily s finančními prostředky ve výši 3,2 miliardy Kč.

Činnost neziskové organizace se neomezuje pouze na domácí půdu. Charita ČR pomáhala ve 34 zemích světa, a to jak v rámci humanitární pomoci, tak v sociální oblasti, zdravotnictví, vzdělávání a zemědělství. Významnou úlohu sehrává Charita také v pomoci cizincům na území ČR. Poradny pro cizince v sedmi českých a moravských městech poskytly odborné sociální i právní poradenství klientům z Ukrajiny, Ruska, Slovenska, Mongolska, Sýrie, Vietnamu a dalších zemí.

Svou prací v roce 2015 jsme důstojně navázali na více než devadesátiletou tradici naší organizace. V době, kdy svět čelí novým hrozbám a nebezpečím, děkuji všem, kdo nám pomohli na tyto výzvy odpovědět,“ uvedl ve zprávě ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Kompletní znění výroční zprávy naleznete na: http://www.charita.cz/ke-stazeni/vyrocni-zpravy/.

(zdroj: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021