Aplikujte Tweetuj s Bohem i v české aplikaci. Již to jde

Z krakovského Světového dne mládeže přišla dobrá zpráva: mobilní aplikace Tweetuj s Bohem (#TwGOD) již je i v češtině. K této informaci duchovního otce projektu M. Remeryho přidáváme další podrobnosti.
Publikováno: 27. 7. 2016 14:45

foto:  Paulínky

Aplikace #TwGOD pro Android a iPhone je propojena s úspěšnou knižní verzí. Nejde však o "pouhou" elektronickou verzi tohoto titulu, nýbrž o další plnohodnotný nástroj napomáhající odpovědím na základní životní otázky spojované s vírou. Na knihu navazuje, doplňuje ji, je další možností, jak pracovat s textem.

Tento užitečný doplněk pro váš chytrý mobil si můžete stáhnout zdarma, a to na obvyklých místech (App Store, ...).

Jak se to všechno rodilo

"Zatímco probíhal předprogram českých účastníků Světového dne mládeže v diecezích, v pražské redakci nakladatelstvi Paulínek se také kona přípravný týden, kdy se naše redakce i dobrovolníci snažili dokončit slibovanou českou verzi aplikace projektu www.tweetingwithgod.com v českém jazyce," přibližuje sestra Andrea Hýblová to, co předcházelo tomu, k čemu ten přípravný finiš směřoval, tedy úternímu představení na pódiu českého centra.

Finální podoba aplikace je tak již on-line dostupná nejen mladým v Krakově, ale všem zájemcům kdekoli na světě.

"Chci zde ještě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří například pomohli vkládat hotové materiály do on-line prostředí, a jsme vděčné i dárcům, kteří pomohli zaplatit část nákladů spojených s tvorbou textů pro aplikaci," dodává ještě k této fázi zrodu díla sestra Andrea.

Co najde ten, kdo hledá

"Mám radost z toho, že kromě anglické verze jen česká mutace obsahuje nejenom otázky a odpovědi jejichž znění se liší od knižní podoby, ale i výňatky ze spisů církevních otců a výběr z textů papežů," představuje obsah paulínka Andrea. Zároveň hned dodává, že se zde můžeme těšit i na texty čerpající z Kompendia, YOucatu či dokumentů církve. To vše bude opět prolinkované na zdroje, takže se "zvídaví čtenáři dostanou až k pramenům".

Česká verze může nabídnout i aktualizace pro uživatele z našeho prostředí: v některých případech byla zvl. historická témata pojednána s ohledem na český a středoevropský prostor (počátky křesťanství, reformace, ...). "Cílem je opravdu co nejlepší zacílení na českého uživatele," uzavírá A. Hýblová.

No a nemusí být smutní ani ti, kdož nemají smartphone; obsah aplikace lze nalézt na rodící se české podstránce webu http://www.tweetingwithgod.com/cs.

Chcete vědět ještě víc? Poslechněme si redaktorku nakladatelství Paulínky, sestru Andreu Hýblovou, ve vysílání TV Noe (od cca 21.00):

www.tvnoe.cz/video/10731.

(Zdroj: Paulínky, s. Andrea Hýblová, TV Noe)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.
05.08.2022

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.
04.08.2022

Konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi se uskuteční v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. – 26. srpna konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.
02.08.2022

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
22.07.2022

Povzbuzení a výzva k pokračování synodálního procesu v České republice

Přinášíme výzvu českých a moravských biskupů k pokračování synodálního procesu.
21.07.2022