Svět potřebuje odpuštění, řekl papež František v Assisi

Dnešní svět potřebuje odpuštění, úkolem každého člověka je nabízet světu milosrdenství. Řekl to papež během čtvrteční návštěvy Assisi, při níž připomněl 800. výročí tzv. Odpuštění z Assisi neboli odpustků, které schválil římský biskup na žádost svatého Františka. Papež se v tichosti pomodlil v malém kostelíku, kde světec působil, pronesl kázání a vyzpovídal 19 věřících.
Publikováno: 5. 8. 2016 12:15

Foto: Angelia Ambrogetti / CNA

„Rád bych dnes, drazí bratři a sestry, především připomenul slova, která sv. František podle starobylé tradice pronesl právě zde, před veškerým lidem a biskupy: Chci vás všechny poslat do ráje!“ začal papež svou promluvu u kostelíka Porciunkule, který se nachází několik kilometrů od italského města Assisi.

Římský biskup navštívil místo působení svatého Františka u příležitosti dvou událostí: 800 let tzv. Odpuštění z Assisi neboli porciunkulových odpustků a Svatého roku milosrdenství.

V kostelíku, který se nyní nachází uvnitř velké baziliky, setrval papež v dlouhé tiché modlitbě, a následně pronesl kázání na téma odpuštění. Poté vyzval přítomné biskupy a kněze, aby nabídli věřícím svátost smíření a sám nečekaně vyzpovídal 19 lidí.

V závěru papež pozdravil přítomné františkánské představené a imáma z Perugie a navštívil nemocné řeholníky. Taktéž pozdravil věřící na přilehlém náměstí.

Co je to svátek Odpuštění z Assisi?

Prameny vyprávějí, že jedné noci roku 1216 se František modlil v Porciunkuli, když tu náhle spatřil proud světla a nad oltářem se mu ukázal Kristus se svou Matkou, obklopeni zástupy andělů. Tázali se ho, co si přeje pro spásu duší. František na to odpověděl: „Prosím, aby se všem, kdo kajícně a po zpovědi přijdou navštívit tento kostel, dostalo velkého a velkorysého odpuštění a úplného prominutí všech vin.“ Uslyšel na to slova souhlasu, avšak pod podmínkou, že požádá papeže o vyhlášení těchto odpustků. Honorius III. žádost vyslyšel. Dnes je možné získat odpustky 2. srpna ve všech františkánských a farních kostelích.

Více na webu františkánů

„Svět potřebuje odpuštění – příliš mnoho lidí se uzavřelo v zášti a chová nenávist, protože nejsou schopni odpustit. Ničí tak vlastní život i životy druhých lidí namísto toho, aby nalezli radost v klidu a pokoji,“ řekl František v promluvě.

Odpuštění je přitom úkolem pro každého člověka:Nabízet dnešnímu světu svědectví o milosrdenství je úkol, kterému se nikdo nesmí vyhýbat,“ řekl František a větu pro zdůraznění zopakoval.

Upozornil také na časté drama, které se odehrává v mezilidských vztazích:Když jsme se vůči druhým provinili, dožadujeme se milosrdenství; zatímco když jsme ve výhodě, dovoláváme se spravedlnosti!“

Je však nutné odpustit všem, kdo nám ublížili, protože ještě předtím bylo odpuštěno nám, a to nekonečně více, řekl také papež. „Jako Bůh odpouští nám, máme také my odpouštět tomu, kdo nám škodí. Je to odpouštějící pohlazení. Odpouštějící srdce. Srdce, které odpouští, hladí. Jak vzdálená jsou takovému gestu slova: To mi zaplatíš! (…) Bůh se smilovává, tedy cítí vůči nám slitování spojené s něhou – je to výraz, který označuje jeho milosrdenství vůči nám. Náš Otec se vskutku smilovává pokaždé, když činíme pokání, posílá nás domů s klidným a jasným srdcem a říká nám, že nám vše prominul a odpustil.“

Celé znění promluvy papeže Františka v Assisi naleznete na stránkách Vatikánského rozhlasu.

(zdroj: Radio Vaticana, www.ofm.cz)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021