Zemětřesením postižené Itálii již pomáhají i čeští věřící

Oblast poblíž L'Aquily ve střední Itálii v noci na 24. srpna zasáhlo zemětřesení o síle 6,2 stupňů Richterovy stupnice. Na přicházející zprávy reaguje i česká katolická církev. Předseda ČBK zaslal kondolenci svému italskému protějšku, za oběti, pozůstalé i jinak postižené obyvatele měst či vesnic se budou věřící v ČR modlit mj. při nedělních bohoslužbách. Finančně pomůže Charita ČR.
Publikováno: 24. 8. 2016 17:45

foto: Roberto Taddeo / CC BY-NC

"Chtěl bych Vás, vážený pane kardinále, ujistit o své hluboké účasti na bolesti Vašeho italského národa. Pamatuji ve svých modlitbách na všechny oběti a na všechny pozůstalé a na bolest těch, kteří přišli o své nejbližší. Povzbuzujeme se navzájem nadějí, že dobrotivý Bůh všechny jednou opět vzkřísí k věčnému životu," píše mj. ve své kondolenci, kterou ve středu zaslal kard. Angelovi Bagnascovi předseda ČBK kardinál Dominik Duka OP. Celý text naleznete v příloze článku.

Ke chvíli ztišení v modlitbě dnes na Twitteru vyzval i nastupující generální vikář ČBK Stanislav Přibyl.

Předseda kardinál Dominik Duka OP a místopředseda ČBK Mons. Jan Graubner zvou všechny věřící o nadcházející neděli k modlitbám za oběti, pozůstalé i jinak postižené při tomto zemětřesení. Zároveň žádají, aby v přímluvných modlitbách při nedělních bohoslužbách 28. srpna zazněla prosba za utrpení italského lidu.

Charita Česká republika operativně rozhodla o tom, že ze svého krizového fondu uvolní částku 100.000 Kč na pomoc obětem. Částku poskytne italské biskupské konferenci, která je zřizovatelem organizací poskytujících humanitární pomoc v zasaženém regionu. „Tímto gestem chceme vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří přišli o své blízké, utrpěli zranění nebo přišli o své domovy,“ uvedl Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Krizový fond Charity je tvořen z části výtěžku Tříkrálové sbírky, určené pro pomoc v zahraničí. „Proto jsou poskytnuté prostředky darem od všech, kteří do letošní Tříkrálové sbírky přispěli,“ doplňuje Curylo.

Navíc ti, kteří by chtěli projevit solidaritu skrze Charitu, mohou použít sbírkový účet č. 55660022/0800 vedený u České spořitelny, variabilní symbol 249. Taktéž je možné poslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS CHARITASVET na číslo 87 777. (Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 28,50 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců.)

Dnes v noci v 3.36 hodin zasáhlo střední Itálii několik otřesů o síle až 6.2 stupně Richterovy stupnice. Zemětřesení si dosud vyžádalo zatím více než 200 obětí, jejich počet ovšem s největší pravděpodobností bohužel není konečný. Epicentrum je v blízkosti města L'Aquila. Hlášeny jsou další záchvěvy během dne. Italská katolická církev okamžitě poskytla milion eur na likvidaci škod a zahájila celostátní výzvu farám, aby podpořily Charitu Itálie.

Situaci i nadále sledujeme

(spolupráce: Ondřej Mléčka, Charita ČR)

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020