Apoštolský list papeže Františka Humanam progressionem

Přinášíme v plném znění apoštolský list formou motu proprio Humanam progressionem, jímž se zakládá Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Tento úřad bude od 1. ledna zahrnovat 4 doposud samostatné papežské rady.
Publikováno: 6. 9. 2016 12:30

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Apoštolský list formou „motu proprio” papeže Františka, jímž se zakládá Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji

Celým svým bytím a konáním je církev povolána k tomu, aby se zasazovala o integrální rozvoj člověka ve světle evangelia. Takový rozvoj se uskutečňuje prostřednictvím péče o nesmírná dobra, jímž jsou spravedlnost, mír a starost o stvoření. Při své činnosti ve prospěch prosazování těchto hodnot nástupce apoštola Petra trvale přizpůsobuje s ním spolupracující orgány k tomu, aby mohly lépe vycházet vstříc požadavkům mužů a žen, k jejichž službě jsou povolány.

Proto, s cílem uskutečňovat péči Svatého stolce o zmíněné oblasti, jakož i o ty, které se týkají zdraví a charitativních činností, zakládám Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Toto dikasterium bude mít kompetenci zvláště v otázkách týkajících se migrace, lidí potřebných, nemocných a vyloučených, postavených na okraj a obětí ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof, vězňů, nezaměstnaných a obětí otroctví a mučení jakékoli podoby.

Do nového dikasteria, jež se řídí stanovami, které dnešním dnem schvaluji ad experimentum, budou počínaje 1. lednem 2017 spadat kompetence těchto současných papežských rad: Papežské rady pro spravedlnost a mír, Papežské rady „Cor Unum“, Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov a Papežské rady pro pastoraci zdravotníků. K tomuto datu končí uvedená čtyři dikasteria svou činnost a zanikají, čímž se ruší články 142-153 apoštolské konstituce Pastor Bonus.

Nařizuji, aby rozhodnutí uvedená v tomto apoštolském listě vydaným formou „motu proprio“ měla pevnou a stálou platnost, navzdory všemu, co by s tím mohlo být v rozporu, i kdyby si to zasluhovalo zvláštní ohled, aby byla promulgována zveřejněním v Osservatore Romano, tudíž publikována v Acta Apostolicae Sedis, a vstoupila v platnost dnem 1. ledna 2017.

Dáno v Římě u sv. Petra 17. srpna 2016, ve Svatém roce milosrdenství, čtvrtém mého pontifikátu

František PP.

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc říjen 2022

Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili spirálu násilí a smrti na Ukrajině, i za představitele Ukrajiny, aby zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír.
05.10.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 2022

Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
03.10.2022

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022