Apoštolský list papeže Františka Humanam progressionem

Přinášíme v plném znění apoštolský list formou motu proprio Humanam progressionem, jímž se zakládá Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Tento úřad bude od 1. ledna zahrnovat 4 doposud samostatné papežské rady.
Publikováno: 6. 9. 2016 12:30

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Apoštolský list formou „motu proprio” papeže Františka, jímž se zakládá Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji

Celým svým bytím a konáním je církev povolána k tomu, aby se zasazovala o integrální rozvoj člověka ve světle evangelia. Takový rozvoj se uskutečňuje prostřednictvím péče o nesmírná dobra, jímž jsou spravedlnost, mír a starost o stvoření. Při své činnosti ve prospěch prosazování těchto hodnot nástupce apoštola Petra trvale přizpůsobuje s ním spolupracující orgány k tomu, aby mohly lépe vycházet vstříc požadavkům mužů a žen, k jejichž službě jsou povolány.

Proto, s cílem uskutečňovat péči Svatého stolce o zmíněné oblasti, jakož i o ty, které se týkají zdraví a charitativních činností, zakládám Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Toto dikasterium bude mít kompetenci zvláště v otázkách týkajících se migrace, lidí potřebných, nemocných a vyloučených, postavených na okraj a obětí ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof, vězňů, nezaměstnaných a obětí otroctví a mučení jakékoli podoby.

Do nového dikasteria, jež se řídí stanovami, které dnešním dnem schvaluji ad experimentum, budou počínaje 1. lednem 2017 spadat kompetence těchto současných papežských rad: Papežské rady pro spravedlnost a mír, Papežské rady „Cor Unum“, Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov a Papežské rady pro pastoraci zdravotníků. K tomuto datu končí uvedená čtyři dikasteria svou činnost a zanikají, čímž se ruší články 142-153 apoštolské konstituce Pastor Bonus.

Nařizuji, aby rozhodnutí uvedená v tomto apoštolském listě vydaným formou „motu proprio“ měla pevnou a stálou platnost, navzdory všemu, co by s tím mohlo být v rozporu, i kdyby si to zasluhovalo zvláštní ohled, aby byla promulgována zveřejněním v Osservatore Romano, tudíž publikována v Acta Apostolicae Sedis, a vstoupila v platnost dnem 1. ledna 2017.

Dáno v Římě u sv. Petra 17. srpna 2016, ve Svatém roce milosrdenství, čtvrtém mého pontifikátu

František PP.

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Iter Europeum: Česká připomínka nad hrobem sv. Cyrila

Bohoslužba v bazilice sv. Jana na Lateránu včera zahájila oslavy 50. výročí navázání diplomatických vztahů Evropské unie se Svatým stolcem. V rámci projektu nazvaného Iter Europaeum je připomene série „historických vycházek do římských kostelů, které mají zvláštní vazbu k jednotlivým evropským národům.
10.05.2021

Biskup Vlastimil Kročil slaví dnes 60. narozeniny

Českobudějovický sídelní biskup Vlastimil Kročil slaví dnes, 10. května, své 60. narozeniny.
10.05.2021

Poselství Svatého otce k 55. světovému dni sdělovacích prostředků

Přinášíme vám poselství papeže Františka k 55. světovému dni sdělovacích prostředků, který si budeme připomínat 16. května 2021.
10.05.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 10. do 16. května 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a České televizi.
10.05.2021

Papež František: Láska znamená otvírat své srdce druhým

„Milovat jako Kristus znamená říkat ne jiným „láskám“, které nám svět nabízí: lásku k penězům, k úspěchu, k marnivosti, k moci…. Kdo miluje peníze, nemiluje jako Ježíš. Tyto klamné cesty falešné lásky nás odvádějí od lásky k Pánu a vedou nás k tomu, abychom byli stále sobečtější, narcističtější a panovačnější," řekl dnes mimo jiné Svatý otec ve své promluvě před modlitbou Regina Coeli, která byla věnovaná lásce.
09.05.2021