Lupa
Obsah Obsah
Portál

Apoštolský list papeže Františka Humanam progressionem

Datum publikace6. 9. 2016, 12.30
TiskTisk

Přinášíme v plném znění apoštolský list formou motu proprio Humanam progressionem, jímž se zakládáDikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Tento úřad bude od 1. ledna zahrnovat 4 doposud samostatné papežské rady.

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Apoštolský list formou „motu proprio” papeže Františka, jímž se zakládá Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji

Celým svým bytím a konáním je církev povolána k tomu, aby se zasazovala o integrální rozvoj člověka ve světle evangelia. Takový rozvoj se uskutečňuje prostřednictvím péče o nesmírná dobra, jímž jsou spravedlnost, mír a starost o stvoření. Při své činnosti ve prospěch prosazování těchto hodnot nástupce apoštola Petra trvale přizpůsobuje s ním spolupracující orgány k tomu, aby mohly lépe vycházet vstříc požadavkům mužů a žen, k jejichž službě jsou povolány.

Proto, s cílem uskutečňovat péči Svatého stolce o zmíněné oblasti, jakož i o ty, které se týkají zdraví a charitativních činností, zakládám Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Toto dikasterium bude mít kompetenci zvláště v otázkách týkajících se migrace, lidí potřebných, nemocných a vyloučených, postavených na okraj a obětí ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof, vězňů, nezaměstnaných a obětí otroctví a mučení jakékoli podoby.

Do nového dikasteria, jež se řídí stanovami, které dnešním dnem schvaluji ad experimentum, budou počínaje 1. lednem 2017 spadat kompetence těchto současných papežských rad: Papežské rady pro spravedlnost a mír, Papežské rady „Cor Unum“, Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov a Papežské rady pro pastoraci zdravotníků. K tomuto datu končí uvedená čtyři dikasteria svou činnost a zanikají, čímž se ruší články 142-153 apoštolské konstituce Pastor Bonus.

Nařizuji, aby rozhodnutí uvedená v tomto apoštolském listě vydaným formou „motu proprio“ měla pevnou a stálou platnost, navzdory všemu, co by s tím mohlo být v rozporu, i kdyby si to zasluhovalo zvláštní ohled, aby byla promulgována zveřejněním v Osservatore Romano, tudíž publikována v Acta Apostolicae Sedis, a vstoupila v platnost dnem 1. ledna 2017.

Dáno v Římě u sv. Petra 17. srpna 2016, ve Svatém roce milosrdenství, čtvrtém mého pontifikátu

František PP.

Autor článku: Ondřej Mléčka
Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou