Papež František přijal od Čechů sochu sv. Anežky

Papež František dnes přijal sochu sv. Anežky České. Na generální audienci, která se konala 10. září na Svatopetrském náměstí, mu umělecké dílo předala česká delegace vedená ministrem kultury Danielem Hermanem. Součástí delegace byla také např. místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, policejní prezident Tomáš Tuhý, kardinál Miloslav Vlk, další tři čeští biskupové, zástupci Charity, akademické obce a občanské společnosti. Sochu doprovázela také řada poutníků i pěvecký sbor.
Publikováno: 10. 9. 2016 22:00

Foto: Ondřej Mléčka, ČBK

Vítám věřící z České republiky, kteří se účastní národní pouti ve Svatém roce milosrdenství. Jsem rád, že mohu přivítat kardinála Miloslava Vlka, biskupy a státní představitele, a děkuji vám za dar sochy svaté Anežky České,“ řekl papež František v závěru generální audience. Již dříve si sochu prohlédl a požehnal jí.

„Drazí bratři a sestry, přeji vám, abyste tento Svatý rok prožili s vírou a znovu objevili krásu v prokazování skutků milosrdenství, které jsou konkrétním projevem Boží lásky ke každému z Jeho dětí. Vyřiďte můj pozdrav svým krajanům, nadále se prosím za mne modlete a přijměte apoštolské požehnání, které ze srdce uděluji vám a vašim rodinám,“ řekl také římský biskup Čechům.

Od některých skupin účastníků dostal papež skleněný kalich a obětní misku a 25 růží na připomínku čtvrtstoletí svobody.

Události se zúčastnil například český ministr kultury Daniel Herman, místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, policejní prezident Tomáš Tuhý, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, kardinál Miloslav Vlk, královéhradecký biskup Jan Vokál, plzeňský biskup Tomáš Holub, českobudějovický biskup Vlastimil Kročil nebo ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

„Je dobře, že věřící vstupují do společnosti“

V odpoledních hodinách slavilo na 300 poutníků mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele Florenťanů, který je jedním z římských kostelů zvlášť určených ke slavení Svatého roku milosrdenství. V homilii zdůraznil kardinál Miloslav Vlk úlohu českého národa v Evropě. Připomněl přitom například kardinála Josefa Berana, který je jako jediný biskup pochovaný ve Vatikánu mezi papeži.

Pouť uzavřel průvod do Svatopetrské baziliky, při kterém nechyběl policejní doprovod, dále průchod Svatou branou milosrdenství i modlitba a zpěv české hymny u oltáře sv. Václava.

„Rok milosrdenství je příležitostí projevit svou víru společně a veřejně. Je dobře, že my, věřící, vstupujeme do společnosti. Máme sem vnášet ty hodnoty, které potřebuje: snášenlivost, vztahy ke druhým, milosrdenství, odpuštění a další,“ zhodnotil pouť emeritní pražský arcibiskup.

„Anežka se zamilovala do svého povolání“

Socha (podle návrhu někdejší studentky Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích Aleny Kubcové) je nyní umístěna v bazilice sv. Petra v kapli svatých patronů Evropy jako vůbec první česká socha. Této české světici se tak dostává zvláštní cti: spočine v nejvýznamnějším poutním místě na světě, navíc poblíž hrobu sv. Petra. Anežka se tak vrací symbolicky do míst, kde byla v listopadu 1989 prohlášena za svatou. Tím se má zdůraznit význam jejího života a odkazu pro evropskou civilizaci.

„Jsem přesvědčen, že možnost, aby se sv. Anežka stala symbolem milosrdenství přímo v chrámu sv. Petra, je něco, co přesahuje vůbec to, co si nyní dokáži představit. A jsem vděčný, že jsem u toho mohl být,“ komentoval událost plzeňský biskup Tomáš Holub.

Podle královéhradeckého biskupa Jana Vokála spočívá poselství sv. Anežky v jejím přijetí povolání: „Anežka je nám vzorem tím, že se zamilovala do svého povolání sloužit. Z lásky k Bohu. V tom našla krásu, protože v to uvěřila. Jako poselství dnešnímu světu vidím impuls hledat své povolání s upřímným srdcem, vědět, že pochází od Boha, že Bůh má plán s každým z nás, a pokud my se Bohu otevřeme a chceme jej přijmout, on se nám přiblíží a ukáže se nám ona Láska.“

Anežčin odkaz pokračuje také v charitativní službě, řekl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo: „V naší organizaci se tato světice vždy těšila velké úctě. Pokud bychom hledali ‚hmatatelné’ důkazy o tom, že její odkaz je stále živý, jsem přesvědčen, že charitativní činnost je jedním z nich.“

„Anežka hovoří současnou řečí“

Jak uvedla místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské, z jejíž iniciativy se předání sochy sv. Anežky uskutečnilo, česká světice hovoří také o spolupráci při péči o potřebné: „Anežka hovoří současnou řečí. Dává nám vzor, jak se panovníci starali o své poddané, o své potřebné a chudé, a dává nám příklad, jak bychom to dnes měli dělat. Nikoliv se svářet a hádat, jak to my v Čechách umíme, ale naopak spolupracovat. Stát má povinnost se starat o své potřebné, a má k tomu své státní, ale i neziskové a církevní organizace. Tak veďme dialog o tom, jak bychom ty služby mohli provádět lépe. (…) Máme spoustu práce co do činění, které Anežka vzala pod svá ochranná křídla.“

„Jsem pyšný na český národ i na to, že se nám podařilo dostat takový symbol do prostor Vatikánu,“ uvedl policejní prezident Tomáš Tuhý. [Anežka] je symbol českého státu a k této historii a zejména k jejím odkazům je třeba se vracet.“

Pouť do Říma také umožňuje dotknout se kořenů evropské identity, řekl pak ministr kultury Daniel Herman: „Zde, v srdci Evropy, v Římě, se dotýkáme kořenů naší identity, té křesťanské, biblické. Papež František vyzývá k tomu, abychom neměli strach. Abychom na základě vědomí této identity byli schopni vést kultivovaný dialog se zástupci jiných kultur. To je velmi aktuální poselství.“

Z akce si můžete prohlédnout také fotogalerii.

(zdroj: TIskové středisko Svatého stolce, ČTK)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021