banner sekce
Sekce

Katecheze

Katolický týdeník: katechezi je nutné propojit se životem

Ředitel Katechetické sekce České biskupské konference P. Mariusz Kuźniar přibližuje, o co se v současnosti snaží česká i moravská církev v oblasti křesťanské výchovy a formace.
Publikováno: 14. 9. 2016 1:00

(ilustrační foto: Aleš Masner)

Jaký je cíl katecheze?

Pomoci člověku, aby ve společenství církve prožil osobní a hluboký vztah s Ježíšem. Aby někdo mohl mít takový vztah, potřebuje nejen teoretické znalosti, ale především do takového života musí být uveden v rodině a pak i v církevním společenství. Katecheze je v tom nápomocná. Napomáhá v poznání víry. Nabízí nejen morální formaci, ale vychovává k modlitbě osobní a liturgické. Přitom je důležité, aby se člověk víry aktivně podílel na církevním, kulturním a společenském životě.

Katecheze začíná v rodině…

Křesťanská iniciace, tedy uvedení do živého vztahu s Kristem, by se měla uskutečňovat v křesťanské rodině, dále by měla pokračovat ve farnostech, živých společenstvích (hnutích, komunitách) – v prostředí, kde je víra prožívaná, sdílená, poznávaná a praktikovaná. Také církevní školy mohou být vhodným prostředím, kde se vedle rozumové základny vytváří i atmosféra, v níž by děti mohly do praktického křesťanského života vrůstat.

V minulosti se jednalo o běžný proces. Generace si předávaly víru automaticky. Nyní to ale často bývá nelehký úkol...

Je důležité vidět realitu života a vycházet z toho, v jakém prostředí žijeme. Může se nám stát, že ideály vytyčené v katechezi církevními dokumenty se nám nepodaří naplnit. Církev v naší zemi žije mnohdy v misijním prostředí. Proto je dobré vycházet z této skutečnosti, abychom nebyli zbytečně frustrováni. Nejsme na všechno sami. To Ježíš je spasitel, ne my. Můžeme dělat jen to, na co doopravdy máme, zbytek bychom měli nechat na Něm.

Celý článek zde.

Autor článku:
Mgr. Irena Karlová

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018