Charita ČR: Jsme rádi, že chcete pečovat o své blízké, nabízíme vám pomoc

Starejme se! Vyzývá k tomu ve své kampani největší nestátní poskytovatel pomoci potřebným u nás, římskokatolická Charita ČR. Proč? O tom byla řeč dnes při představení výsledků výzkumu společnosti ppm factum research, ze kterého plyne, že Češi sice chtějí o seniory pečovat doma, ale neví na koho se obrátit či to, že více než polovina obyvatel republiky (55%) zná ze svého okolí někoho, kdo potřebuje péči druhých, a každý třetí se s tímto setkává přímo ve své rodině. Téma možností a nabídky domácí péče o lidi, kteří se o sebe nedokážou plnohodnotně postarat, je tedy více než aktuální.
Publikováno: 21. 9. 2016 17:00

(Foto mobilem: František Jemelka)

Průzkum Vnímání stáří a péče o blízké

„Péče o seniory je pilířem činnosti Charity ČR,“ řekla vedoucí oddělení komunikace pražské centrály organizace Anna Matysková při představení průzkumu Vnímání stáří a péče o blízké (1000 respondentů, celá ČR, různé skupiny obyvatel). Ze získaných údajů rovněž plyne, že problematika péče o seniory a zabezpečení rodičů ve stáří zajímá velkou část populace. Dvě třetiny Čechů si přejí strávit vlastní stáří v domácím prostředí a počítají, že to samé zajistí i svým rodičům. Přibližně třetina populace pak má osobní nebo zprostředkovanou zkušenost s péčí o rodiče nebo prarodiče.

Díky výzkumu můžeme říci, že Češi vnímají potřebnost pomoci někomu blízkému ve svém okolí či vnímají odpovědnost za své rodiče nebo prarodiče. „Je pro nás potěšitelné, že respondenti tuto péči zahrnují do svých životních plánů, problém vnímají a se svými rodiči či prarodiči na toto téma hovoří,“ dodává k těmto informacím Matysková. 

Výsledky výzkumu však jasně vypovídají o tom, že s péčí jsou spojeny obavy z takovéto pomoci.  Nejvíce z psychické či finanční náročnosti, a to jak u těch, kteří již pomáhají, u i těch, kteří o tom uvažují. Respondenti by dle zjištění ppm factum nejvíce ocenili finanční pomoc či pomoc zdravotní, psychické náročnosti péče se Češi moc neobávají. Alarmujícím zjištěním je ovšem skutečnost, že 75% dotázaných neví, jak by postupovali, kdyby domácí péči o své blízké potřebovali zajistit, co všechno taková péče obnáší a co nabízejí různé organizace, poznamenali dnes představitelé Charity ČR. Ta v tomto může prostřednictvím pečovatelské, ošetřovatelské či poradenské péče podat pomocnou ruku.

Důstojnost od početí po přirozenou smrt

Nastupující generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl při dnešním setkání poznamenal, že je normální, aby člověk důstojně žil v rodině od narození po smrt, a to, že se tak mnohdy neděje je jev, který není v pořádku. „Člověk je hoden úcty v jakémkoli úseku života, a to proto, že ho tak Bůh stvořil. Jsem rád, že ta míra řekněme základního instinktu chtít se o druhého postarat, je v naší společnosti vysoká,“ okomentoval spirituální aspekt výzkumu Přibyl. „Život je vzácný dar a je třeba vytvořit podmínky pro jeho zachování. Tak jsem rád nejen za péči, ale i za osvětu,“ dodal k tomu zástupce zřizovatele Charity.

Pomoc lidem na konci života musí být priorita

Ředitel Charity ČR Lukáš Curylo pak upozornil na obecnější demografické trendy a z nich plynoucí potřebu vážněji se zabývat možnostmi domácí péče o lidi na sklonku života. „V příštím roce budou mít přes 2 miliony obyvatel této republiky více než 65 let, takže jsme téma pomoci lidem dožít doma otevřeli záměrně. Mám za to, že se o problémech generace starších 60-65 let u nás moc nemluví, a přitom jejich starostí je nepřeberné množství,“ zdůraznil dnes Curylo. Taktéž řekl, že výsledky výzkumu ho mile překvapily, neboť přes 60% lidí u nás bere péči o starší lidi jako pozitivní věc, ale pozastavil se nad tím, že 20% lidí takovouto pomoc chápe jako negativum, aniž by se vědělo proč.

Za pozitivní skutečnost ředitel Charity ČR označil i to, že by lidé chtěli pomoci doma, ale je pro něj otázka, co by pro to jsou ochotni prakticky udělat. Taktéž dnes poukázal na zjištění plynoucí z průzkumu, že počet lidí, kteří řekli, že se o své blízké postarají doma, neodpovídá tomu, kolik procent lidí by chtělo dožít doma a problém respondentů s nedoceněním psychické náročnosti každodenní domácí péče. Lukáš Curylo na dnešním setkání s novináři rovněž upozornil na problém toho, že státy EU blízkým pečujícím tuto péči dostatečně nekompenzují a apeloval na vládu ČR, aby akceptovala růst nákladů na péči o seniory v této stárnoucí společnosti a zabývala se i nedostatečným finančním ohodnocením lidí v tomto sektoru. „Kvalitní a dobře ohodnocený personál služeb pomáhajících těm, kteří se rozhodli starat se o své blízké doma, vidím i ve světle výsledků našeho průzkumu, jako nezbytnost," uzavřel Curylo.

Jak Charita ČR pomáhá?

Charita nabízí služby v terénní, ambulantní i pobytové formě. Využívat a kombinovat je lze podle toho, jaké potřeby a úkony si je klient schopen zajistit svépomocí a v jakém časovém rozsahu péči potřebuje. Spektrum služeb pomáhá odstupňovat péči a řešit tím případné zhoršení soběstačnosti seniora.

„Usilujeme o to, aby senioři mohli co nejdéle žít tak, jak byli celý život zvyklí, tedy ve známém domácím prostředí a aby se mohli věnovat obvyklým činnostem a svým zálibám,“ vysvětluje Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblast Charity ČR. „S činnostmi, na něž senior nestačí, by měla pomoci rodina nebo specializované služby. Existuje celá paleta možností, které se dají zkombinovat,“ dodává.

Co nabízí?

Charita ČR poskytuje na celém území státu celkem 357 služeb sociální péče (pro více než 27 tisíc uživatelů), z toho se ve 128 případech jedná o střediska pečovatelské služby (pro více než 18 tisíc uživatelů). Většinu uživatelů tvoří senioři. Dále provozuje 37 domovů pro seniory pro téměř 1 600 uživatelů nebo 44 denních a týdenních stacionářů pro zhruba 900 klientů.

Zdravotní služby poskytuje mimo jiné 83 charitních středisek domácí péče, která zaměstnávají téměř sedm set zdravotních sester a vykonají ročně přes 1,3 milionů návštěv. Čtyřicet pět těchto středisek poskytuje služby domácí hospicové péče, dále Charita provozuje čtyři kamenné hospice v Červeném Kostelci, Ostravě, Rajhradě a na Svatém Kopečku u Olomouce.

Více na www.charita.cz.

Podrobnosti ke zmiňovanému výzkumu naleznete v příloze.

Osvětový projekt Starej se! je součástí připomínky Dne Charity a je spolupořádán s katolickou církví a za podpory Nadace Renovabis.

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Biskupové zaslali papeži Františkovi blahopřání k výročí svěcení a narozeninám

Papež František si dnes připomíná 50. výročí od přijetí svého kněžského svěcení a o pár dní později, v úterý 17. prosince, oslaví i své 83. narozeniny. Při příležitosti těchto výročí poslal Svatému otci jménem celé České biskupské konference blahopřání její předseda kardinál Dominik Duka OP.
13.12.2019

Programové tipy Radia Proglas na 51. týden 2019

V týdnu od 16. prosince se můžete těšit na rozhovory s Ivem Šmoldasem nebo s cukrářkou Ivetou Fabešovou.
13.12.2019

Svatý otec vydal poselství k 53. světovému dni míru

„Mír jako cesta naděje: dialog, usmíření a ekologická přeměna“ je tématem papežova poselství u příležitosti 53. světového dne míru, který se bude slavit 1. ledna 2020.
13.12.2019

Hradec Králové bude hostit Celostátní setkání mládeže

Biskupové na svém plenárním zasedání rozhodli o konání Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové v létě 2021.
13.12.2019

V prosinci byl zahájen Lorentánský jubilejní rok

Na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8. prosince byl v italském Loretu zahájen Loretánský jubilejní rok. Svatá brána se na tomto poutním místě otevřela sto let poté, kdy byla Panna Marie z Loreta prohlášena patronkou cestujících letadlem. Jubilejní rok, jehož téma zní „Povoláni letět vysoko“, bude ukončen 10. prosince 2020.
13.12.2019