Církevní turistika reaguje na téma: Cestovní ruch pro všechny

23. 09. 2016 Rubrika: Domácí
Cestovní ruch pro všechny je téma letošního Světového dne cestovního ruchu, který se již od roku 1980 koná vždy 27. září. Papežská rada pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov se k této oslavě každoročně připojuje prostřednictvím Poselství ke Světovému dni cestovního ruchu, které se věnuje stejnému tématu.

(Foto: archiv Biskupství brněnského)

Hned v úvodu Poselství se autoři textu hlásí k iniciativě Cestovní ruch pro všechny, a to „s vědomím, že cestovní ruch je velmi důležitý, a zároveň tento fenomén představuje výzvu a vytváří příležitosti pro evangelizaci a že cestovní ruch není pouze příležitostí, ale také právem každého člověka a nemůže být omezen jen na určité sociální skupiny nebo zeměpisné oblasti.“

Poselství uvádí koncept, který spojuje dostupný, udržitelný a sociální rozměr cestovního ruchu a zohledňuje tak všechny stránky od respektování specifických potřeb, kulturní a environmentální rozmanitosti dotčených míst až po odmítnutí diskriminace z důvodu odlišné kultury či nedostatku prostředků.

V závěru textu stojí, že „církev pozitivně hodnotí úsilí vedené ve prospěch iniciativy Cestovní ruch pro všechny, která uvádí cestovní ruch do služby osobní realizace a sociálního rozvoje. Církev nabízí a bude i nadále nabízet svůj přínos jak skrze teoretickou reflexi, tak i konkrétními aktivitami (z nichž mnohé jsou inovativní), realizovanými navzdory omezeným ekonomickým prostředkům s velkou oddaností a dobrými výsledky.“   

A jak je to u nás?

Jednou z těchto aktivit české církve je koncept Církevní turistiky, který se začal rozvíjet v posledních letech a prostřednictvím jednotlivých aktivit prezentuje křesťanské církevní památky, poutní místa a další zajímavosti, které mají křesťanskou víru jako společného jmenovatele. Zároveň představuje nové možnosti využití církevních objektů a propojuje křesťanské církevní památky s ostatními doprovodnými aktivitami, které přispívají k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.

Zástupci jednotlivých diecézí, zodpovědní za oblast církevní turistiky, se poprvé setkali 13. září 2016, aby společně jednali o možnostech, které cestovní ruch nabízí. Spoluprací v oblasti cestovního ruchu se mohou diecéze vzájemně inspirovat úspěšnými projekty, které se již podařilo realizovat a zároveň hledat nové cesty a příležitosti.  

Informace o církevní turistice jsou k dispozici např. na www.cirkevnituristika.cz.

Např. v brněnské diecézi směřují snahy v oblasti církevní turistiky k vytvoření nabídky otevřených kostelů s průvodcem v nejznámějších turistických oblastech a s tím související vzdělávání průvodců v církevním cestovním ruchu, které už v některých farnostech úspěšně probíhá.

Dále se spolu s farnostmi řeší možnosti využití církevních objektů pro rekreaci. Jedná se o objekty, které dříve sloužily k bydlení kněží; nyní tyto farnosti spravují kněží ze sousedních obcí, a proto je farnosti mohou nabízet ke krátkodobému pronájmu na dovolenou. Takto mohou farnosti budovu fary zachovat, poskytnout ji návštěvníkům pro duševní, duchovní i fyzický odpočinek a zároveň mohou dát práci lidem, kteří se o chod fary starají – jsou to většinou místní lidé, kteří znají oblast, ve které žijí, a tak mohou návštěvníkům doporučit, která místa navštívit. Často se právě tito správcové fary starají také o kostel, takže určitým bonusem pobytu je možnost návštěvy a prohlídky místního kostela.

Nabídku poutních míst, poutí, zajímavostí i far pro rekreaci najdou zájemci na stránkách www.cirkevnituristika.cz.

Autor článku: Martina Jandlová