Na Svitavsku prožívají blahořečení svého rodáka P. Engelmara Unzeitiga

V bavorském Würzburgu bude v sobotu 24. září blahořečen katolický kněz Engelmar Unzeitig, oběť zrůdné mašinérie nacistického koncentračního tábora Dachau. Tuto událost intenzivně prožívají v jeho rodišti, Hradci nad Svitavou (Greifendorf) i v děkanátu Svitavy v olomoucké arcidiecézi.
Publikováno: 23. 9. 2016 13:45

Papež František, uznal otce Engelmara Unzeitiga jako mučedníka církve, a proto může proběhnout 24. září 2016 od 14 hodin v katedrále ve Würzburgu slavnost jeho blahořečení. Z této události se ovšem neraduje jen německá církev, tuto událost si totiž můžete připomenout i u nás.

Cesta z pomezí Moravy a Čech do Bavor

Již dnes odjíždí z ČR skupina 170 lidí na blahořečení hradeckého rodáka přímo do Würzburgu.  Mezi poutníky mají být dle informací svitavského farář P. Václava Doláka nejen lidé z farnosti, ale i 15 kněží a 14 bohoslovců z olomouckého kněžského semináře.

Náš Anděl z Dachau

23. září byl také v pravé poledne ve svitavském farním kostele přivítán zvon Beatus Engelmar; ten bude následně představen při nedělní mši svaté od 10.00, které bude od 9.30 předcházet čtení jmen vězněných kněží v koncentračních táborech. Posvěcení zvonu českobudějovickým světícím biskupem Pavlem Posádem je naplánováno na 8. října a proběhne od 10.00 ve svitavském farním kostele; i tentokrát budou od 9.30 čtena jména kněží ‒ vězňů koncentračních táborů.

V jeho rodišti, Hradci nad Svitavou, se blahořečení bude slavit v neděli 25. září od 8.00, kdy zde proběhne mše na poděkování a TE DEUM.

1. října pak proběhne na Národní mariánské konferenci v Koclířově panelová diskuse k blahořečení P. Unzeitiga (od 14.00, pořádá Českomoravská Fatima Koclířov).

V Hradci nad Svitavou si blahořečení můžete připomenout ještě i 19. listopadu, kdy ve zdejším kostele sv. Kateřiny bude od 10.30 sloužit mši svatou olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Při této příležitosti bude rovněž požehnán bohoslužebný interiér kostela.

Oslavy blahořečení pak vyvrcholí v prosinci, kdy má být ve svitavském kostele sv. Josefa požehnána vitráž Beatus Engelmar.

Kdo byl E. Unzeitig

Engelmar Unzeitig se narodil 1. března 1911 v chudé rolnické rodině v Hradci nad Svitavou. Ve zdejším kostele byl 4. března pokřtěn jménem Hubert. V témže kostele přijal v 9 letech 16. května 1920 první svaté přijímání. O rok později 26. září 1921 byl biřmován ve Svitavách ve farním kostele Navštívení Panny Marie. Jeho biřmovací jméno bylo František.

Ve 14 letech (1925 – 1926) pracoval u sedláka ve Vřesicích, farnost Křetín. V 17 letech v roce 1928 odešel mladý Hubert z českomoravského pomezí k mariannhillským misionářům do Reimlingenu v augsburgské diecézi a přijal jméno Engelmar. 6. srpna 1939 byl ve Würzburgu ve svých 28 letech vysvěcen na kněze. 15. srpna téhož roku potom sloužil v Hradci nad Svitavou primiční mši svatou.  Jeho prvním samostatným kněžským místem se stala šumavská Zadní Zvonková (Glöckelberg). Po udání jedním z místních obyvatel za výroky nepřátelské nacistickému režimu (mj. údajné "zastávání se Židů při kázání") se v roce 1941 P. Engelmar ocitl nejprve ve vězení v Linci a po několika týdnech vazby pak v Dachau.

 V "kněžském" bloku nosil od té chvíle vězeňské číslo 26 147 jako jeden z bezejmenných mezi třemi tisíci duchovními nejrůznějších vyznání. "Anděla z Dachau", jak je také nazýván, z něho učinilo rozhodnutí pomáhat z lásky k bližním v nejtěžších podmínkách těm snad nejvíce postiženým, ruským zajatcům smrtelně nakaženým tyfem. Jako budoucí misijní kněz uměl česky, francouzsky, italsky a rusky. Některé části Písma překládal do ruštiny. Ve svém posledním dopise se označoval za dosud zdravého a "neporušeného". Krátce nato se nakazil tyfem a 2. března 1945 nemoci podlehl. Vzhledem k jeho pověsti bylo tělo spáleno zvlášť a urna s jeho tělesnými ostatky propašována z koncentračního tábora.

Od roku 1968 je urna uložena v chrámu mariannhillských misionářů ve Würzburgu.

(zdroj: Farnost Svitavy)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022